Fastighets

Servicesida för förtroendevalda

En illustration på en regnbåge mellan moln
Här kan du som förtroendevald hämta informationsmaterial som är unikt för ditt förbund och era medlemmar.
Här kan du hämta och ladda hem blanketter för dina olika försäkringar och för anmälan av vissa skador. Vid skador ska du alltid i första hand kontakta oss på Folksam på 0771-950 950.

Anmälan om arbetsoförmåga

Medgivande till betalning via autogiro

Förmånstagareförordnande

Anmälan om dödsfall

Skadeanmälan vissa diagnoser

Samboutredning

Anmälan barngruppliv

Anmälan Kompletterings TGL

Anmälan olycksfall, sjukdom och rehabilitering

Powerpointbilder som beskriver Fastighets medlemsförsäkringar.

Fastighets medlemsförsäkringar

Varje månad skickas ett försäkringserbjudande till alla nytillkomna medlemmar. Utskicken baseras på uppgifter från förbundet.

Vad händer vid 65 år?

Den månad medlemmen fyller 65 år sker följande:
Överföring från GF 14025: De medlemmar som vid 65 års ålder har försäkring som aktiv medlem. Sjuk- och efterlevande blir Diagnos 60+. Förbundets obligatoriska Medlemsolycksfall-fritid blir Olycksfall 60+ men du får betala själv. Vi överför även partnerns försäkringar. Medlemsbarn förs också över.

Medlem som inte har försäkringar före 65 år kan teckna 60+ försäkringarna genom att kontakta Folksams kundservice 0771 – 950 950.

Gruppförsäkring 60+ innehåller:

Diagnos 60+ kan tecknas inom sex månader från det att medlem fyller 65 år
Försäkringsbelopp 40 000 kronor. Ersättning lämnas för vissa fastställda diagnoser, se mer i nedanstående produktinformation.

Olycksfall 60+
Ersättning för kostnader mm på grund av ett olycksfall. Försäkringsbelopp vid invaliditet max 250 000 kronor.

Erbjudandebrev

Bättre försäkringar genom ditt medlemsskap

Anmälan Medlemsbarn

Olycksfall 60+

Diagnos 60+

Flerspråkig information