Fortsättningsförsäkring för senior

Med en fortsättningsförsäkring kan du fortsätta ha en försäkring efter att ditt tidigare gruppavtal har upphört. Här går vi igenom hur en fortsättningsförsäkring fungerar.

Vad är en fortsättningsförsäkring?

Om du som gruppmedlem har omfattats av en försäkring i minst sex månader har du rätt att teckna en fortsättningsförsäkring. Det kan du göra inom tre månader från det att försäkringen slutar gälla på grund av att gruppavtalet sägs upp av Folksam eller av gruppen.

I vissa fall kan du dessutom ha rätt att teckna fortsättningsförsäkring om du som försäkrad lämnar den försäkringsberättigade gruppen. Du kan även ha rätt till fortsättningsförsäkring om du har varit medförsäkrad i ett gruppavtal där en medlem har avlidit. 

Vill du veta vad som gäller för dig, kontakta vår kundservice på tel: 0771-950 950.

Motsvarande försäkringsskydd

Med en fortsättningsförsäkring får du ett motsvarande försäkringsskydd efter att ditt försäkringsavtal har upphört. Vilka produkter och försäkringsbelopp som du kan teckna i form av en fortsättningsförsäkring baseras på ditt nuvarande försäkringsskydd.

Har du tecknat medlemsbarn?

Om du tecknat försäkringen medlemsbarn skickas det ett erbjudande om individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn.

Du hittar mer information om produkten här:
Information om Barnförsäkring

Vill du göra en ändring i din gruppförsäkring?

Vill du ändra omfattningen i din fortsättningsförsäkring eller ta bort en specifik produkt. Kontakta vår kundservice på tel: 0771-950 950.

Så betalar du din försäkring

Du kan betala din försäkring med faktura eller autogiro.  
Vill du byta från faktura till autogiro? Du kan ansluta dig till vårt autogiro via länken nedan. 

Anslut till autogiro

Vi har sammanställt alla gruppförsäkringsvillkor för fortsättningsförsäkring.
Här kan du ladda ner försäkringsvillkoren.

Försäkringsvillkor Diagnos 60+

Försäkringsvillkor Olycksfall 60+

Gruppliv 60+

Om du avlider under försäkringstiden utbetalas ett engångsbelopp i form av ett dödsfallskapital till dödsboet.

Ändring av förmånstagarförordnande

Om du vill ändra ditt förmånstagarförordnande ska detta ske med blanketten Förmånstagarförordnande Gruppliv.   

Blanketten kan laddas ner här eller beställas från Folksams kundservice på telefon 0771-950 950 och via e-post kundservice@folksam.se

Ladda ner Förmånstagarförordnande gruppliv