Fortsättningsförsäkring för yrkesverksam

Med en fortsättningsförsäkring kan du fortsätta ha en försäkring efter att ditt tidigare gruppavtal har upphört. Här går vi igenom hur en fortsättningsförsäkring fungerar.

Vad är en fortsättningsförsäkring?

Om du som gruppmedlem har omfattats av en försäkring i minst sex månader har du rätt att teckna en fortsättningsförsäkring. Det kan du göra inom tre månader från det att försäkringen slutar gälla på grund av att gruppavtalet sägs upp av Folksam eller av gruppen.

Det kan till exempel vara att du har varit medförsäkrad i ett gruppavtal där en medlem har avlidit, du har avslutat din anställning hos en arbetsgivare med gruppförsäkring för anställda eller att du går ur ett fackförbund där du som medlem har rätt att teckna fortsättningsförsäkring.  

Vill du veta vad som gäller för dig, kontakta vår kundservice på tel: 0771-950 950.

Motsvarande försäkringsskydd

Med en fortsättningsförsäkring får du ett motsvarande försäkringsskydd efter att ditt försäkringsavtal har upphört. Vilka produkter och försäkringsbelopp som du kan teckna i form av en fortsättningsförsäkring baseras på ditt nuvarande försäkringsskydd.

Om du har möjlighet att teckna motsvarande försäkringsskydd hos en annan försäkringsgivare via ditt nya fackförbund eller nya arbetsgivare upphör rätten till fortsättningsförsäkring hos Folksam.

Har du tecknat medlemsbarn?

Om du tecknat försäkringen medlemsbarn skickas det ett erbjudande om individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn.

Du hittar mer information om produkten här:
Information om Barnförsäkring

Vill du göra en ändring i din gruppförsäkring?

Vill du ändra omfattningen i din fortsättningsförsäkring eller ta bort en specifik produkt. Kontakta vår kundservice på tel: 0771-950 950.

Så betalar du din försäkring

Du kan betala din försäkring med faktura eller autogiro.  
Vill du byta från faktura till autogiro? Du kan ansluta dig till vårt autogiro via länken nedan. 

Anslut till autogiro

Om du avlider under försäkringstiden utbetalas ett engångsbelopp i form av ett dödsfallskapital till din förmånstagare. 

I de ursprungliga försäkringsvillkoren står det vem som är förmånstagare till det utfallande beloppet. Det vill säga vem som ska ha pengarna. 

I första hand utbetalas försäkringsbeloppet till din make, maka, sambo eller registrerade partner och i andra hand till dina arvingar.

Ändring av förmånstagarförordnande

Om du vill ändra ditt förmånstagarförordnande ska detta ske med blanketten Förmånstagarförordnande Gruppliv.   

Blanketten kan laddas ner här eller beställas från Folksam kundservice på telefon 0771-950950 eller via e-post kundservice@folksam.se,

Ladda ner Förmånstagarförordnande gruppliv