Hotell- och restaurangfackets

Servicesida för förtroendevalda

En illustration på en regnbåge mellan moln
Här kan du som förtroendevald hämta informationsmaterial som är unikt för ditt förbund och era medlemmar.

Presentation som beskriver Hotell och Restaurangfackets medlemsförsäkringar.

Hotell- och restaurangfackets medlemsförsäkringar

Varje månad skickas ett försäkringserbjudande till alla nytillkomna medlemmar. Utskicken baseras på uppgifter från förbundet.

Anmälan Medlemsbarn

Erbjudandebrev för ogift respektive gift medlem

Erbjudandebroschyr

Flerspråkig information

Olycksfall 60+

Diagnos 60+