Hotell- och restaurangfackets

Servicesida för förtroendevalda

Här kan du som förtroendevald hämta informationsmaterial som är unikt för ditt förbund och era medlemmar.

Nyhet 2016-01-01

Erbjudanderutin till de som fyller 65 år

Medlemmar som före 65 års ålder har Sjuk- och efterlevandeförsäkring förs över till Sjukdom 60+. Medlemsolycksfall förs över till Olycksfall 60+. Om medlem har sin partner försäkrad i Sjuk- och efterlevandeförsäkring och/eller Medlemsolycksfall förs dessa över till Sjukdom60+ och Olycksfall 60+. Har medlemmen tidigare tecknat Medlemsbarn förs även den över.

Nytt försäkringsbesked skickas till medlemmen

Från 2016 kommer vi inte att skicka något erbjudande till de som inte varit försäkrade före 65 års ålder. De kan teckna försäkringarna men måste själva kontakta Folksams kundservice 0771-950 950.

För att teckna Sjukdom 60+ måste anmälan göras till Folksam inom sex månader från det att medlemmen fyller 65 år. Sparliv 60+ kan tecknas före 71 års ålder.

Se mer under fliken Erbjudandematerial.

Nyhet oktober 2015 - registrering av obligatoriskt försäkrade

Förbättrad service till medlemmar inom förbundet då det nu syns vilka obligatoriska försäkringar medlemmen har. Medlem kan också via folksam.se logga in sig på det som heter Mina sidor och där se hela sitt försäkringsinnehav. Inloggning kan göras via e-legitimation eller genom beställning av kod.

Den obligatoriska försäkringen som nu syns är Gruppliv i avtal GF 58250-1

På "Mina sidor" står det :

Gruppliv via Hotell och Restaurang Facket Premie 0

Saknar du något?

Vår tanke är att all den information som behövs för ditt uppdrag ska finnas här. Men om du saknar något kontakta ditt närmaste Folksamkontor.
Den femtonde varje månad skickas ett försäkringserbjudande ut till alla nytillkomna medlemmar. Utskicken baseras på uppgifter från förbundet.

Vad händer vid 65 år?

Den månad medlemmen fyller 65 år sker följande:
Överföring från GF 14500: De medlemmar som vid 65 års ålder har försäkring som aktiv medlem. Sjuk- och efterlevande blir Sjukdom 60+. Medlemsolycksfall-fritid förs över till Olycksfall 60+ . Vi överför även partnerns försäkringar.

Medlemsbarn förs också över. Medlem som inte har försäkringar före 65 år kan teckna 60+ försäkringarna genom att kontakta Folksams kundservice 0771 – 950 950.

Gruppförsäkring 60+ innehåller:

Sjukdom 60+ kan tecknas inom sex månader från det att medlem fyller 65 år
F
örsäkringsbelopp 40 000 kronor. Beloppet minskas från 70 år. Ersättning lämnas för vissa fastställda diagnoser, se mer info i kampanjmaterialet.

Olycksfall 60+
Ersättning för kostnader mm på grund av ett olycksfall. Försäkringsbelopp vid invaliditet max 200 000 kronor.

Erbjudandebrev för ogift respektive gift medlem

Flerspråkig information

Anmälan Medlemsbarn

Bättre försäkringar genom ditt medlemsskap

Olycksfall 60+

Sjukdom 60+