Hotell- och restaurangfackets

Servicesida för förtroendevalda

Här kan du som förtroendevald hämta informationsmaterial som är unikt för ditt förbund och era medlemmar.
Powerpointbilder som beskriver Hotell och Restaurangfackets medlemsförsäkringar.

Hotell- och restaurangfackets medlemsförsäkringar

Medlemsolycksfall Fritid

Sjuk-och efterlevandeförsäkring

Den femtonde varje månad skickas ett försäkringserbjudande ut till alla nytillkomna medlemmar. Utskicken baseras på uppgifter från förbundet.

Vad händer vid 65 år?

Den månad medlemmen fyller 65 år sker följande:
Överföring från GF 14500: De medlemmar som vid 65 års ålder har försäkring som aktiv medlem. Sjuk- och efterlevande blir Sjukdom 60+. Medlemsolycksfall-fritid förs över till Olycksfall 60+ . Vi överför även partnerns försäkringar.

Medlemsbarn förs också över. Medlem som inte har försäkringar före 65 år kan teckna 60+ försäkringarna genom att kontakta Folksams kundservice 0771 – 950 950.

Gruppförsäkring 60+ innehåller:

Sjukdom 60+ kan tecknas inom sex månader från det att medlem fyller 65 år
F
örsäkringsbelopp 40 000 kronor. Beloppet minskas från 70 år. Ersättning lämnas för vissa fastställda diagnoser, se mer info i kampanjmaterialet.

Olycksfall 60+
Ersättning för kostnader mm på grund av ett olycksfall. Försäkringsbelopp vid invaliditet max 200 000 kronor.

Anmälan Medlemsbarn

Erbjudandebrev för ogift respektive gift medlem

Erbjudandebroschyr

Flerspråkig information

Olycksfall 60+

Sjukdom 60+