Hotell- och restaurangfackets

Servicesida för förtroendevalda

En illustration på en regnbåge mellan moln
Här kan du som förtroendevald hämta informationsmaterial som är unikt för ditt förbund och era medlemmar.

Presentation som beskriver Hotell och Restaurangfackets medlemsförsäkringar.

Hotell- och restaurangfackets medlemsförsäkringar

Varje månad skickas ett försäkringserbjudande till alla nytillkomna medlemmar. Utskicken baseras på uppgifter från förbundet.

Vad händer vid 65 år?

Den månad medlemmen fyller 65 år sker följande:
Överföring från GF 14500: De medlemmar som vid 65 års ålder har försäkring som aktiv medlem. Sjuk- och efterlevande blir Diagnos 60+. Medlemsolycksfall-fritid förs över till Olycksfall 60+ . Vi överför även partnerns försäkringar.

Medlemsbarn förs också över. Medlem som inte har försäkringar före 65 år kan teckna 60+ försäkringarna genom att kontakta Folksams kundservice 0771 – 950 950.

Gruppförsäkring 60+ innehåller:

Diagnos 60+ kan tecknas inom sex månader från det att medlem fyller 65 år
F
örsäkringsbelopp 40 000 kronor. Ersättning lämnas för vissa fastställda diagnoser, se mer i nedanstående produktinformation.

Olycksfall 60+
Ersättning för kostnader mm på grund av ett olycksfall. Försäkringsbelopp vid invaliditet max 250 000 kronor.

Anmälan Medlemsbarn

Erbjudandebrev för ogift respektive gift medlem

Erbjudandebroschyr

Flerspråkig information

Olycksfall 60+

Diagnos 60+