IF Metalls

Servicesida för förtroendevalda

Här kan du som förtroendevald hämta informationsmaterial som är unikt för ditt förbund och era medlemmar.
Här kan du hämta och ladda hem blanketter för dina olika försäkringar och för anmälan av vissa skador. Vid skador ska du alltid i första hand kontakta oss på Folksam på 0771-950 950.

Anmälan om arbetsoförmåga

Medgivande till betalning via autogiro

Förmånstagareförordnande

Anmälan om dödsfall

Skadeanmälan vissa diagnoser

Samboutredning

Anmälan barngruppliv

Anmälan Kompletterings TGL

Anmälan olycksfall, sjukdom och rehabilitering

Den femtonde varje månad skickas ett försäkringserbjudande ut till alla nytillkomna medlemmar. Utskicken baseras på uppgifter från förbundet.

Erbjudandebrev med Moff komplettering medlem, Löneavdrag gift o ogift 8705

Erbjudandebrev utan Moff komplettering medlem, Löneavdrag, gift o ogift 8701

Erbjudandebrev Moff komplettering medlem, Utan löneavdrag, gift o ogift 8328

Erbjudandebrev utan Moff komplettering medlem, Utan löneavdrag, gift o ogift 8329

Anmälan Hemförsäkring Medlemsbarn

Erbjudandebroschyr

Flerspråkig information

Vad händer vid 65 år?

Den månad medlemmen fyller 65 år sker följande:
Överföring från GF 59200: De medlemmar som vid 65 års ålder har försäkring som aktiv medlem. Sjuk- och efterlevande blir Sjukdom 60+. Förbundets obligatoriska Medlemsolycksfall-fritid blir Olycksfall 60+ men du får betala själv. Vi överför även partnerns försäkringar. Medlemsbarn och K-hem förs också över.

Medlem som inte har försäkringar före 65 år kan teckna 60+ försäkringarna genom att kontakta Folksams kundservice 0771 – 950 950.

Gruppförsäkring 60+ innehåller:

Sjukdom 60+ kan tecknas inom sex månader från det att medlem fyller 65 år
Försäkringsbelopp 40 000 kronor. Beloppet minskas från 70 år. Ersättning lämnas för vissa fastställda diagnoser, se mer info i kampanjmaterialet.

Olycksfall 60+
Ersättning för kostnader mm på grund av ett olycksfall. Försäkringsbelopp vid invaliditet max 200 000 kronor.

Olycksfall 60+

Sjukdom 60+

Här har vi samlat informationsblad som avser Metalls och Industrifackets och IF Metall för åren 2005 och 2006.

Före detta IF (2006-01-01-2006-04-30)

Metall 2005

Metalls försäkringar inom Samhall

Metalls försäkringar inom Gruv