Juridisk rådgivning i din hemförsäkring

Från och med 2021 gäller nya villkor för juridisk rådgivning som ingår i din hemförsäkring. Här berättar vi om de viktigaste nyheterna.

Du kan också läsa mer i det fullständiga villkoret för för att se vilka områden du kan få hjälp med.

Villkor juridisk rådgivning

Familjerätt och arvsrätt

Rådgivning kring och upprättande av följande dokument:
 • Testamente
 • Bouppteckning
 • Arvskifte
 • Äktenskapsförord
 • Samäganderättsavtal
 • Samboavtal
 • Skuldebrev
 • Gåvobrev avseende pengar
 • Bodelningsavtal
 • Gåvobrev mellan makar
 • Framtidsfullmakt
 • Fullmakt
 • Gåvobrev av fastigheter och bostadsrätter
Rådgivning kring:
 • Äktenskapsskillnad
 • Vårdnad, boende och umgänge
 • Adoption
 • Underhåll

Konsumenträtt

Rådgivning om konsumentköp av varor och tjänster, förutsatt att priset för varan eller tjänsten överstiger 2 000 kr. Rådgivningen omfattar även avtal om konsumentkrediter.

Fastighetsrätt

Rådgivning inför köp, försäljning och gåva av fastigheter och bostadsrätt samt upprättande av dessa dokument:
 • Köpekontrakt
 • Överlåtelseavtal
 • Samäganderättsavtal
 • Köpebrev
 • Gåvobrev
Rådgivning och upprättande av dokument rörande servitut, arrende och hyra.
Rådgivning kring:
 • Fel i fastighet och fel i bostadsrätt
 • Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter gentemot sin bostadsrättsförening.
 • Förhållanden mellan grannar avseende sådana frågor som skulle kunna prövas med stöd av 3 kapitlet i jordabalken.
Ärenden som rör avslag på ansökan om dödsboförvaltning, strandskydd, gemensamhetsanläggning och samfälligheter omfattas inte av försäkringen.