Livs

Servicesida för förtroendevalda

En illustration på en regnbåge mellan moln
Här kan du som förtroendevald hämta informationsmaterial som är unikt för ditt förbund och era medlemmar.
Här kan du hämta och ladda hem blanketter för dina olika försäkringar och för anmälan av vissa skador. Vid skador ska du alltid i första hand kontakta oss på Folksam på 0771-950 950.

Anmälan om arbetsoförmåga

Medgivande till betalning via autogiro

Förmånstagareförordnande

Anmälan om dödsfall

Skadeanmälan vissa diagnoser

Samboutredning

Anmälan barngruppliv

Anmälan Kompletterings TGL

Anmälan olycksfall, sjukdom och rehabilitering

Powerpointbilder som beskriver Livs medlemsförsäkringar.

Livs medlemsförsäkringar

Varje månad skickas ett försäkringserbjudande till alla nytillkomna medlemmar. Utskicken baseras på uppgifter från förbundet.

Vad händer vid 65 år?

Den månad medlemmen fyller 65 år sker följande:
Överföring från GF 13875: De medlemmar som vid 65 års ålder har försäkring som aktiv medlem. Sjuk- och efterlevande blir Diagnos 60+. Förbundets obligatoriska Medlemsolycksfall-fritid blir obligatorisk Olycksfall 60+. Vi överför även partnerns försäkringar. Medlemsbarn förs också över.

Medlem som inte har försäkringar före 65 år kan teckna 60+ försäkringarna genom att kontakta Folksams kundservice 0771 – 950 950.

Gruppförsäkring 60+ innehåller:

Diagnos 60+ kan tecknas inom sex månader från det att medlem fyller 65 år
F
örsäkringsbelopp 40 000 kronor. Ersättning lämnas för vissa fastställda diagnoser, se mer i nedanstående produktinformation.

Olycksfall 60+
Ersättning för kostnader mm på grund av ett olycksfall. Försäkringsbelopp vid invaliditet max 250 000 kronor.

Erbjudandebrev

Anmälan Medlemsbarn

Bättre försäkringar genom ditt medlemsskap

Flerspråkig rikskundtjänst

Olycksfall 60+

Diagnos 60+