Medlemsförsäkringar

Livs

Som medlem i Livs får du ett erbjudande som tagits fram i samarbete mellan Folksam och ditt förbund. Köp försäkringarna du behöver till ett extra förmånligt medlemspris.

Ingår i ditt medlemskap

Nedanstående försäkringar ingår i ditt medlemskap.

Ansluts du till automatiskt

Nedanstående försäkringar ansluts du automatiskt till som ny medlem om du inte tackar nej. Om du väljer att behålla dem får du dem till ett förmånligt pris.

Försäkringar du kan uppgradera med

Som medlem har du utöver försäkringarna som ingår i ditt medlemskap möjlighet att köpa följande försäkringar till ett förmånligt pris genom ditt förbund.

Det här ingår i ditt medlemskap

Nedanstående försäkringar ingår i ditt medlemskap som senior.

Försäkringar du kan uppgradera med

Som seniormedlem ingår fortsatt olycksfalls- och hemförsäkring men du kan uppgradera med olycksfall 60+ för din partner och Sjukdom 60+ för dig själv och din partner.

Informationsmaterial

På servicesidan för Livs hittar du som är fackligt förtroendevald alla produktblad, villkor, blanketter och medlemsbrev som finns till era medlemmar.
Blev du intresserad av rådgivning på din arbetsplats efter att ha sett vår film? Anmäl dig här så tar vi kontakt med dig.