Trygg värdeutveckling

Ge dina pengar chansen att växa

Om du sparar under lång tid ökar du möjligheterna till bra tillväxt på sparpengarna. Det är det som är idén med långsiktigt sparande. Historiskt sett har en placering hos oss givit god avkastning.

  • Vi är kundägda – eftersom Folksam är kundägt går överskott tillbaka till kunderna.
  • Du får återbäringsränta – värdeutvecklingen på dina sparpengar får du i form av återbäringsränta. Hur stor den är beror så klart på hur det går för våra investeringar.

Vi jobbar för att öka värdet på dina pengar

Värdeutvecklingen på dina sparpengar får du tillbaka i form av återbäringsränta. Återbäringsräntan kan variera över tid. Våra kapitalförvaltare investerar bland annat i räntebärande placeringar, aktier och fastigheter.

Gillar du siffror?

Varje månad redovisar vi alla viktiga siffror i en rapport vi kallar Folksam i siffror. Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om just ditt sparande!

Folksam i siffror

Du har rejäla möjligheter att påverka!

Kom ihåg att det är cirka 400 miljarder kronor det handlar om.
Våra sparerbjudanden