Fackförbundet Scen & Film

Instrumentförsäkring

Ring 0771-950 950 så hjälper vi dig.

Som medlem kan du till en förmånlig kostnad försäkra ditt instrument hos oss.
 • Gäller oavsett var instrumentet förvaras – i hela världen
 • Gäller vid oturshändelser (drulle)
 • Täcker de kostnader som hemförsäkringen inte klarar av

Försäkringen gäller vid:

 • Plötslig och oförutsedd händelse
 • Transportskada
 • Brand- och vattenskada
 • stöld
Åtgärd Ersättning
Reparation Kostnad som krävs
Inköp av nytt instrument Kostnad som krävs
Självrisk 2 865 kronor (5% av prisbasbeloppet)
Premiens storlek beror på vad det kostar att köpa in ett likvärdigt instrument, om du är medlem eller företagarmedlem samt instrumentgrupp. Årspremien för instrumenten baseras på en procentsats av värdet som anges nedan.

Musikinstrumentförsäkring för privatperson/enskild firma-infobox

 • Premien är 2,4 % av marknadsvärdet för elektroniska instrument och 1,3 % av marknadsvärdet för akustiska instrument.

Musikinstrumentförsäkring för företagare

 • Elektroniska instrument (även högtalare) förstärkare, mikrofoner, ljud- och ljusanläggning, sladdar, ställ och andra tillbehör till dessa. 4,8%
 • Violiner, altvioler (ej kontrabas och cello). 0,9%
 • Övriga instrument. 2,4%
 • Noter, notställ, CD-skivor, mini-disc, Mp3-spelare, vinyskivor, ton- och kassettband samt scenkläder 1,8%
 • Lägsta premien för ett instrument är 2 500 kr/år
Premiens storlek beror bland annat på värdet på det som ska försäkras. Ring oss så hjälper vi dig med rätt försäkring, till rätt pris!

Kundserice: 0771–950 950
Mån–fre 7.30–21 lör–sön 9–19