SRAT

Företagsförsäkring

Ring 08-772 86 35 så hjälper vi dig.

Vår företagsförsäkring är speciellt anpassad för tandhygienister, optiker, audionomer och logopeder som är företagare och anslutna till SRAT.

Försäkringen är uppbyggd som ett grundpaket och kan enkelt byggas på med tilläggsförsäkringar efter behov. Försäkringen gäller för företag med max fem anställda som är anslutna till SRAT.

Detta gäller för försäkringen

  • Lös egendom – allriskförsäkring, utan övre gräns på försäkringsstället
  • Avbrottsförsäkring vid egendomsskada – högsta ersättning 4 550 000 kronor (100 prisbasbelopp)
  • Ansvarsförsäkring – högsta ersättningsbelopp 10 miljoner kronor
  • Rättsskydd inkl. skattemål – högsta ersättningsbelopp 227 500 kronor (5 prisbasbelopp)
  • Krisförsäkring – 10 psykologbehandlingar
  • Kundolycksfall – högsta ersättningsbelopp 45 500 kronor (1 prisbasbelopp)
  • Överfallsskydd – högsta ersättningsbelopp 682 500 kronor (15 prisbasbelopp)
  • Smitta – högsta ersättningsbelopp 1 137 500 kronor (25 prisbasbelopp)
Patientförsäkring ingår ej. Den tecknas separat via SRAT:s kansli, telefonnummer 08-442 44 60.
Företag med andra verksamheter inom SRAT kan erbjudas en skräddarsydd försäkringslösning individuellt enligt våra teckningsriktlinjer.