SRAT

Företagsförsäkring

Ring 08-772 86 35 så hjälper vi dig.

Vår företagsförsäkring är speciellt anpassad för tandhygienister, optiker, audionomer, logopeder och barnmorskor som är företagare och anslutna till SRAT.

Försäkringen är uppbyggd som ett grundpaket och kan enkelt byggas på med tilläggsförsäkringar efter behov. Försäkringen gäller för företag med max fem anställda som är anslutna till SRAT.

Detta gäller för försäkringen

  • Lös egendom – allriskförsäkring, utan övre gräns på försäkringsstället
  • Avbrottsförsäkring vid egendomsskada – högsta ersättning 5 730 000 kronor (100 prisbasbelopp)
  • Ansvarsförsäkring – högsta ersättningsbelopp 10 miljoner kronor
  • Rättsskydd inkl. skattemål – högsta ersättningsbelopp 286 500 kronor (5 prisbasbelopp)
  • Krisförsäkring – 10 psykologbehandlingar
  • Kundolycksfall – högsta ersättningsbelopp 57 300 kronor (1 prisbasbelopp)
  • Överfallsskydd – högsta ersättningsbelopp 859 500 kronor (15 prisbasbelopp)
  • Smitta – högsta ersättningsbelopp 1 432 500 kronor (25 prisbasbelopp)
Patientförsäkring ingår ej. Som medlem i SRAT kan du teckna patientförsäkring via SRAT:s kansli, telefonnummer 08-442 44 60. Om du har anställda i ditt företag som behöver omfattas av patientförsäkring så ska du kontakta Folksam på telefonnummer 08-772 86 35 som då lägger till det i din företagsförsäkring.
Företag med andra verksamheter inom SRAT kan erbjudas en skräddarsydd försäkringslösning individuellt enligt våra teckningsriktlinjer.