SRAT

Företagsförsäkring

Ring 08-772 86 35 så hjälper vi dig.

Vår företagsförsäkring är speciellt anpassad för tandhygienister, optiker, audionomer och logopeder som är företagare och anslutna till SRAT.

Försäkringen är uppbyggd som ett grundpaket och kan enkelt byggas på med tilläggsförsäkringar efter behov. Försäkringen gäller för företag med max fem anställda som är anslutna till SRAT.

Detta gäller för försäkringen

  • Lös egendom – allriskförsäkring, utan övre gräns på försäkringsstället
  • Avbrottsförsäkring vid egendomsskada – högsta ersättning 4 480 000 kronor (100 prisbasbelopp)
  • Ansvarsförsäkring – högsta ersättningsbelopp 10 miljoner kronor
  • Rättsskydd inkl. skattemål – högsta ersättningsbelopp 224 000 kronor (5 prisbasbelopp)
  • Krisförsäkring – 10 psykologbehandlingar
  • Kundolycksfall – högsta ersättningsbelopp 44 800 kronor (1 prisbasbelopp)
  • Överfallsskydd – högsta ersättningsbelopp 672 000 kronor (15 prisbasbelopp)
  • Smitta – högsta ersättningsbelopp 1 120 000 kronor (25 prisbasbelopp)
Patientförsäkring ingår ej. Den tecknas separat via SRAT:s kansli, telefonnummer 08-442 44 60.
Företag med andra verksamheter inom SRAT kan erbjudas en skräddarsydd försäkringslösning individuellt enligt våra teckningsriktlinjer.