ST

Livförsäkring

Livförsäkring hos Folksam gör att du kan känna dig trygg.
Med en livförsäkring ger du dina anhöriga en ekonomisk trygghet om det skulle hända dig något. Den kan till exempel ge familjen möjlighet att bo kvar i hemmet om du skulle avlida.

Livförsäkring

Om du avlider under försäkringstiden utbetalas ett engångsbelopp i form av dödsfallskapital till förmånstagaren. Du kan även medförsäkra din make, registrerade partner eller sambo. Försäkringen gäller till utgången av det kalenderår den försäkrade fyller 67 år.

Barngrupplivförsäkring

I livförsäkringen ingår barngrupplivförsäkring. Försäkringen gäller för ditt arvsberättigade barn. Den kan också gälla för arvsberättigat barn till din make, registrerade partner eller sambo, om barnet är folkbokfört på din adress. Om ditt barn avlider utbetalar vi  50 000 kronor som begravningshjälp. Försäkringen gäller till och med det kalenderår barnet fyller 18 år.

Kristerapi

Om en nära anhörig till dig drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av att du avlider, kan han eller hon få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog.

Må bra-rådgivning

 • Via vår samarbetspartner Falck Healthcare kan du få tillgång till tre samtal per försäkringsår med en ekonom, jurist, socionom, psykolog eller hälsocoach.

  Du bokar tid hos Falck Healthcare:
  Tel: 08-20 26 24 (måndag-fredag 8-17) 
  Mejl: personalvard@falckhealthcare.se

Så mycket kostar det

Här ser du priserna för försäkringen för dig och din medförsäkrade.

Prisbasbelopp* Premie
18–35 år
Premie
36–45 år
Premie
46–55 år
Premie
56–67 år
476 000 kr
(10 pbb)

14 kr/mån

28 kr/mån

59 kr/mån

120 kr/mån

714 000 kr
(15 pbb)

22 kr/mån

42 kr/mån

89 kr/mån

178 kr/mån

952 000 kr
(20 pbb)

29 kr/mån

56 kr/mån

117 kr/mån

233 kr/mån

1 190 000kr
(25 pbb)

36 kr/mån

69 kr/mån

146 kr/mån

291 kr/mån

1 666 000kr
(35 pbb)

50 kr/mån

96 kr/mån

203 kr/mån

405 kr/mån

2 142 000 kr
(45 pbb)

66 kr/mån

123 kr/mån

259 kr/mån

520 kr/mån

2 618 000 kr
(55 pbb)

79 kr/mån

150 kr/mån

317 kr/mån

635 kr/mån

* Prisbasbeloppet (pbb) fastställs årligen av regeringen. År 2022 är 1 pbb 48 300 kronor.

Villkor och viktigt att tänka på

Här kan du ladda ner försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor

När du tecknar en livförsäkring har du ett generellt förmånstagarförordnande. I första hand utbetalas försäkringsbeloppet till din make, sambo eller registrerade partner och i andra hand till dina arvingar.

Du kan själv ändra vem livförsäkringen ska utbetalas till genom ett särskilt förmånstagarförordnande. Här nedan kan du ladda ner en blankett för att göra en ändring.

Förmånstagarförordnande

Skicka in blanketten till

 • Folksam
  LIV1070
  Box 90346
  120 25 Stockholm
Om du som medlem haft medlemsförsäkringen i minst sex månader har du rätt att teckna fortsättningsförsäkring om du går ur ST. Ansökan om fortsättningsförsäkring ska göras inom tre månader från att den tidigare försäkringen upphörde och den tecknas utan hälsoprövning. Se mer info i försäkringsvillkoret.