Sveriges läkarförbund

Praktikförsäkring

Ring 08-772 86 35 så hjälper vi dig.

Vår praktikförsäkring är speciellt anpassad för läkare som är företagare med egen praktik. Försäkringen är uppbyggd som ett grundpaket och kan enkelt byggas på med tilläggsförsäkringar efter behov.

Detta gäller för försäkringen

  • Egendomsförsäkring – allriskförsäkring, valbart försäkringsbelopp
  • Avbrottsförsäkring – högsta ersättning 3 ggr årslönekostnad dock högst 80 % av årsomsättning
  • Ansvarsförsäkring – högsta ersättningsbelopp 10 Mkr/skada, 20 Mkr/försäkringsår
  • Patientförsäkring – högsta ersättningsbelopp 45 500 000 kr (1 000 pbb)/ skadehändelse, 9 100 000 kr (200 pbb)/person
  • Rättsskydd inkl. skattemål – högsta ersättningsbelopp 227 500 kr (5 pbb)/skada Krisförsäkring – 10 psykologbehandlingar
  • Patientolycksfall – högsta ersättningsbelopp 45 500 kr (1 pbb)
  • Överfallsskydd – högsta ersättningsbelopp 682 500 kr (15 pbb)
  • Smitta – högsta ersättningsbelopp 1 137 500 kr (25 pbb)/skada, 2 275 000 kr (50 pbb)/försäkringsår
  • Stöld av läkarväska – högsta ersättningsbelopp 45 500 kr (1 pbb)
  • Personlig lösegendom – 9 100 kr (20% av pbb)