Sveriges läkarförbund

Praktikförsäkring

Ring 08-772 86 35 så hjälper vi dig.

Vår praktikförsäkring är speciellt anpassad för läkare som är företagare med egen praktik. Försäkringen är uppbyggd som ett grundpaket och kan enkelt byggas på med tilläggsförsäkringar efter behov.

Detta gäller för försäkringen

  • Egendomsförsäkring – allriskförsäkring, valbart försäkringsbelopp
  • Avbrottsförsäkring – högsta ersättning 3 ggr årslönekostnad dock högst 80 % av årsomsättning
  • Ansvarsförsäkring – högsta ersättningsbelopp 10 Mkr/skada, 20 Mkr/försäkringsår
  • Patientförsäkring – högsta ersättningsbelopp 44 800 000 kr (1 000 pbb)/ skadehändelse, 8 960 000 kr (200 pbb)/person
  • Rättsskydd inkl. skattemål – högsta ersättningsbelopp 224 000 kr (5 pbb)/skada Krisförsäkring – 10 psykologbehandlingar
  • Patientolycksfall – högsta ersättningsbelopp 44 800 kr (1 pbb)
  • Överfallsskydd – högsta ersättningsbelopp 672 000 kr (15 pbb)
  • Smitta – högsta ersättningsbelopp 1 120 000 kr (25 pbb)/skada, 2 240 000 kr (50 pbb)/försäkringsår
  • Stöld av läkarväska – högsta ersättningsbelopp 44 800 kr (1 pbb)
  • Personlig lösegendom – 8 960 kr (20% av pbb)