Sveriges läkarförbund

Praktikförsäkring

Ring 08-772 86 35 så hjälper vi dig.

Vår praktikförsäkring är speciellt anpassad för läkare som är företagare med egen praktik. Försäkringen är uppbyggd som ett grundpaket och kan enkelt byggas på med tilläggsförsäkringar efter behov.

Detta gäller för försäkringen

  • Egendomsförsäkring – allriskförsäkring, valbart försäkringsbelopp
  • Avbrottsförsäkring – högsta ersättning 3 ggr årslönekostnad dock högst 80 % av årsomsättning
  • Ansvarsförsäkring – högsta ersättningsbelopp 10 Mkr/skada, 20 Mkr/försäkringsår
  • Patientförsäkring – högsta ersättningsbelopp 1.000 pbb (44.300.000 kr)/ skadehändelse, 200 pbb (8.860.000 kr)/person
  • Rättsskydd inkl. skattemål – högsta ersättningsbelopp 5 pbb (221.500 kr)/skada Krisförsäkring – 10 psykologbehandlingar
  • Patientolycksfall – högsta ersättningsbelopp 1 pbb (44.300 kr)
  • Överfallsskydd – högsta ersättningsbelopp 15 pbb (664.500 kr)
  • Smitta – högsta ersättningsbelopp 25 pbb (1.107.500 kr)/skada, 50 pbb (2.215.000 kr)/försäkringsår
  • Stöld av läkarväska – högsta ersättningsbelopp 1 pbb (44.300 kr)
  • Personlig lösegendom – 20 % av pbb (8.860 kr)