Sveriges läkarförbund

Praktikförsäkring

Ring 08-772 86 35 så hjälper vi dig.

Vår praktikförsäkring är speciellt anpassad för läkare som är företagare med egen praktik. Försäkringen är uppbyggd som ett grundpaket och kan enkelt byggas på med tilläggsförsäkringar efter behov.
Som medlem i Sveriges Läkarförbund har du nytta av ditt medlemskap som egen företagare. Praktikförsäkringen är särskilt anpassad för din yrkesgrupp. Försäkringen är uppbyggd som ett grundpaket och kan enkelt byggas på med tilläggsförsäkringar efter behov.

Det här ingår i försäkringen:

 • Egendomsförsäkring – allriskförsäkring, valbart försäkringsbelopp
 • Avbrottsförsäkring – högsta ersättning 3 ggr årslönekostnad dock högst 80 % av årsomsättning
 • Ansvarsförsäkring – högsta ersättningsbelopp 10 Mkr/skada, 20 Mkr/försäkringsår
 • Patientförsäkring – högsta ersättningsbelopp 57 300 000 kr (1 000 pbb)/ skadehändelse, 11 460 000 kr (200 pbb)/person
 • Rättsskydd inkl. skattemål – högsta ersättningsbelopp 573 000 kr (10 pbb)/skada
 • Krisförsäkring – 10 psykologbehandlingar
 • Patientolycksfall – högsta ersättningsbelopp 57 300 kr (1 pbb)
 • Överfallsskydd – högsta ersättningsbelopp 1 000 000 kr
 • Smitta – högsta ersättningsbelopp 1 432 500 kr (25 pbb)/skada, 2 865 000 kr (50 pbb)/försäkringsår
 • Stöld av läkarväska – högsta ersättningsbelopp 57 300 kr (1 pbb)
 • Personlig lösegendom – 11 460 kr (20% av pbb)
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor där du kan läsa mer om vad som gäller för försäkringen.

Försäkringsvillkor för företagare