För medarbetare

Tjänstegruppliv

Tjänstegruppliv är en livförsäkring för alla anställda.

Försäkringen tecknas och betalas av arbetsgivaren. Här kan du läsa om tjänstegruppliv utan kollektivavtal. Tjänstegruppliv kan även tecknas med kollektivavtal.

Vid dödsfall kan efterlevande få ersättning från tjänstegruppliv som den avlidnes arbetsgivare tecknat i Folksam. Tjänstegruppliv gäller för medarbetare som är mellan 18 och 70 år och har en arbetstid på i genomsnitt minst åtta timmar i veckan. Försäkringen gäller även vid sjukdom, föräldraledighet och semester.

Det är arbetsgivaren som betalar premien för försäkringen. Villkoren för tjänstegruppliv beror på anställningen. Tjänstegruppliv gäller medarbetare som är anställd och som arbetar minst 8 timmar per vecka. Vid ditt dödsfall betalas engångsbelopp från tjänstegruppliv ut till efterlevande.

Beloppen är skattefria. Försäkringen kan också gälla vid tjänstledighet, utom vid studier. Om anställningen upphört på grund av att medarbetare fått sjukersättning, gäller försäkringen längst till 65 års ålder. Om medarbetarens partner saknar försäkringsskydd kan ett belopp från makeförsäkringen betalas ut vid medarbetarens dödsfall.

Utbetalning från tjänstegruppliv sker i form av grundbelopp och barntillägg. Finns ingen förmånstagare till grundbeloppet utbetalas begravningshjälp till den försäkrades dödsbo.

I försäkringsvillkoren finns angivet vem som är förmånstagare till utfallande belopp, det vill säga vem som ska ha pengarna. Medarbetare kan när som helst ändra det i villkoren angivna förmånstagarförordnandet så att pengarna fördelas på ett annat sätt.

Har medarbetare inte gjort ett särskilt förmånstagarförordnande gäller det generella förordnande som anges i försäkringsvillkoren.

Är medarbetare ogift men sammanboende och vill att sambo ska ha pengarna vid sitt dödsfall, måste detta anmälas till Folksam. Anmälan ska göras på blanketten nedan. Medarbetare kan också anmäla annan fysisk person som förmånstagare.

Om medarbetare vill ändra det förmånstagarförordnande som finns i försäkringsvillkoren så kan det göras på samma blankett.

Förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Frågor?

0771-485 485

Ring oss så hjälper vi dig!

Vid dödsfall betalas barntillägg ut till barn som inte har fyllt 20 år under förutsättning att medarbetaren arbetat en viss tid per vecka. 

Är medarbetarens arbetstid i genomsnitt minst 16 timmar per vecka är dess make/registrerade partner eller sambo medförsäkrad, under förutsättning att han eller hon inte omfattas av egen tjänstegruppliv och att de har barn under 17 år. Vid medförsäkrades dödsfall betalas ett prisbasbelopp ut till barnet och ett halvt prisbasbelopp till medarbetaren.

Finns ingen förmånstagare till grundbeloppet betalas ett halvt prisbasbelopp ut i begravningshjälp till den försäkrades dödsbo.

Här hittar du kortfattad information om tjänstegruppliv, i produktbladet du kan ladda hem genom länken nedan.

Produktblad TGL – utan kollektivavtal

Här kan du ladda hem försäkringsvillkoret. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Försäkringsvillkor Tjänstegruppliv – utan kollektivavtal

Ansök om tjänstegruppliv för anställda på blanketten här nedanför. När vi har fått ansökan och denna har godkänts, skickar vi en bekräftelse. Avtalet om tjänstegruppliv gäller därefter tills det sägs upp av er eller av Folksam.

Ansökan om tjänstegruppliv – TGL

Postadress
Folksam
106 60 STOCKHOLM