Elev/student vid RIG/NIU och RIU/EVL

Vårdkostnadsförsäkring

Försäkring via skolan

Riksidrottsgmnasium (RIG), Nationell idrottsutbildning (NIU), Riksuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) kan teckna en vårdkostnadsförsäkring för sina elever/studenter hos Folksam. Det finns två nivåer på omfattningen: Bas eller Bas+Extra. Premien som erbjuds är en gruppavtalspremie och gäller endast när försäkring tecknas via skolan.

För att teckna försäkring för elever vid RIG/NIU och studenter vid RIU/EVL kontakta skolan som ansluter elev/student till gruppavtal.


Elever vid Riksidrottsgymnasium omfattas även av en obligatorisk olycksfallsförsäkring

 • Försäkringen finns i två nivåer
 • Kan få ersättning för sjukgymnastik eller annan form av rehabilitering
 • Försäkringen ersätter kostnader

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Bas

Försäkringsbesked Bas+Extra

Försäkringen kan lämna ersättning för vårdkostnader (medicinsk utredning, läkarvård, sjukhusvård, läkemedel och behandling) som legitimerad läkare föreskrivit för att läka en olycksfallsskada eller sjukdom.

Försäkringen ersätter kostnader inom ett år från det att skadan eller sjukdomen uppkommit (ansvarstid). Ersättning lämnas oavsett som vården är offentlig eller privat och försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen finns i två nivåer - Bas eller Bas+Extra – vilken nivå du har valt framgår av ditt försäkringsbrev.

Översikt Elitidrottsförsäkring Bas

Försäkringen ger ersättning för medicinsk vård som utförs i Sverige och som är relaterad till händelsen som ledde till försäkringsfallet. Denna ersättning gäller för vård som ges inom ett år från det att försäkringsfallet inträffade.

I Bas-försäkringen täcks kostnader för medicinska åtgärder som behövs för att fastställa en diagnos. Det inkluderar utgifter för det första läkarbesöket, magnetröntgen eller andra typer av röntgenundersökningar.

I Bas-försäkringen täcks endast kostnader för artroskopiska ingrepp och operationer i knäleden.

Du kan även få ersättning för efterföljande läkarvård, sjukhusvistelse och receptbelagda läkemedel. Om behörig läkare har ordinerat behandling för att främja läkning i knäleden kan du få ersättning för det.

Efter operation i knäleden kan du få ersättning för kostnader för sjukgymnastik eller andra former av rehabilitering. Du kan få ersättning för rehabilitering upp till fem gånger.

Pris och begränsningar i Bas

 • Premie för perioden 2023-09-01 – 2024-08-31
  Premie för omfattning BAS är 2 940 kr per elev.

  Begränsningar
  Försäkringen ersätter inte övriga operativa ingrepp på kroppen, rehabilitering eller rese- och boendekostnader.

Översikt Elitidrottsförsäkring Bas+Extra

Försäkringen ger ersättning för vård som utförs i Sverige och som är relaterad till händelsen som ledde till försäkringsfallet. Denna ersättning gäller för vård som ges inom ett år från det att försäkringsfallet inträffade.

Med Bas+Extra-försäkringen kan du få ersättning för kostnader för olika typer av vård. Försäkringen omfattar läkarvård, magnetröntgen, andra former av röntgenundersökningar, sjukhusvård, receptbelagda läkemedel och behandlingar som rekommenderats av en legitimerad läkare för att behandla och läka skadan eller sjukdomen.

Med Bas+Extra-försäkringen kan du få ersättning för artroskopiska ingrepp och operationer. Dessutom omfattas efterföljande läkarvård, sjukhusvistelse, receptbelagda läkemedel och behandlingar som ordinerats av en behörig läkare för att främja läkning eller behandling av skadan eller sjukdomen.

För att hjälpa till med läkningen av en skada kan du få ersättning för sjukgymnastik eller andra former av rehabilitering. Du kan få ersättning för rehabilitering upp till tio gånger per skada.

För elever vid RIG (Regionala IdrottsGymnasier) eller NIU (Nationella Idrottsutbildningar) kan du få ersättning för idrottspsykologisk konsultation. Försäkringen ersätter kostnaderna för upp till fem besök eller tio timmars konsultation hos en psykolog eller terapeut för idrottspsykologisk rådgivning. 

Du kan få ersättning för de utgifter du har för resor och boende som krävs i samband med vård eller behandling som täcks av försäkringen, om det sker inom Sverige.

Om du är under 18 år täcks även kostnaderna för en närstående person som reser med dig vid vårdtillfället. Ersättningen är begränsad till högst 3 000 kronor per skada.

Pris och begränsningar i Bas+Extra

 • Premie för perioden 2023-09-01 – 2024-08-31
  Premie för omfattning BAS+Extra är 6 720 kr per elev.

  Begränsningar
  För följande ingrepp, vård och rehabilitering lämnas ersättning med högst 40 000 kr per skada och ingrepp.
  • CAM-operation (ljumske/höft) eller liknande.
  • Diskbråcksoperation eller liknande ryggoperation.
  • Operation av nyckelben med platta.
Försäkringen gäller inte för skador/sjukdomar som inträffat innan försäkringen tecknas. Den ersätter inte vid förkylningar eller liknande. Alla undantag framgår i det fullständiga villkoret.

Det finns ett kostnadstak för vissa ingrepp i omfattning Bas+Extra – högst 40 000 kronor ersätts vid CAM-operation, diskbråck och nyckelbensplatta.
Vid skada eller sjukdom kontaktar eleven eller föräldern själv vårdgivaren och beställer tid. Vårdgivaren kontaktar Folksam för att kontrollera att kostnaden är ersättningsbar på försäkringen.

Vid ersättningsbar skada hanterar Folksam elitidrott och vårdgivaren kostnaderna för vården via faktura. Andra utlägg som eleven har i samband med sitt läkarbesök som till exempel resekostnader och medicin skickas in efteråt till Folksam, elitidrott.

Meddela gymnasiet att du vill ansluta din son/dotter till försäkringen samt med vilken omfattning, BAS eller BAS+Extra.

Omfattning BAS ersätter kostnad för att ställa diagnos och ingrepp i knäled. Det ingår också upp till 5 fysiobesök efter ingrepp i knäled.

Omfattning BAS+Extra ersätter kostnad för att ställa diagnos, ingrepp i hela kroppen och upp till 10 fysiobesök för att läka skada även utan ingrepp. Ersättning för resor till och från vård ingår också.

Se fullständiga villkoret för mer information samt undantag i försäkringen – det hittar du på denna sida under ”Villkor”.

Nej, din son/dotter är inte oförsäkrad. Förutsatt att du innan skolstarten meddelat gymnasiet att du önskat att ansluta din son/dotter samt att gymnasiet meddelat folksam senast 1 september så gäller försäkringen.

Kontakta vår kundservice eller Affärsstöd Idrott & Hälsa så hjälper vi dig. Det går bra att dela upp fakturabetalningen eller ändra till autogirobetalning.

En barn- och ungdomsförsäkring som gäller för sjuk- och olycksfall ersätter inte för privat vård som vårdkostnadsförsäkringen gör och därför är det viktigt att ni behåller den så länge som möjligt. I folksam kan man ha kvar den till barnet fyller 25 år.

Ja, ta kontakt med Affärsstöd Idrott & Hälsa på nummer 0771-950 950 eller via e-post folksam.sport@folksam.se så hjälper vi dig.

Här kan du ladda ned villkor för dig som är elev vid Riksidrottsgymnasiet.

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor olycksfall

Projekt Knäkontroll

Varje år drabbas många unga tjejer av svåra knäskador som orsakar lidande och kostar stora belopp. Med ett enkelt träningsprogram så minskar risken för allvarliga skador väsentligt.

Träningsprogrammet knäkontroll

Undvik skador när du är ute och reser

Här hittar du tips och rekommendationer som kan vara bra att tänka på inför din resa.

Goda råd till resenären