Elitidrottsförsäkring

Försäkringar för

Spelare som tillhör klubb i SDHL

För klubbarna som tillhör SDHL ingår två försäkringar i kollektivavtalet – Trygghetsförsäkring Idrottskada och Bestående idrottsavbrott

Trygghetsförsäkring Idrott

Innehåller ersättning för sveda och värk, medicinsk invaliditet och dödsfall.

Bestående idrottsavbrott

Försäkringen gäller dygnet runt vid både sjukdom och olycksfall. Med bestående avbrott menas att du på grund av skadan eller sjukdomen måste sluta spela ishockey (karriärsstopp).

Trygghetsförsäkringen gäller vid olyckor som inträffar under aktivitet som matcher och träningar (inom arbetet som spelare) eller vid direkt resa till eller från.

Här kan du ladda ner försäkringsvillkor för trygghetsförsäkringen, där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. 

Villkor Trygghetsförsäkring

Översikt trygghetsförsäkring

Här hittar du en sammanfattning av trygghetsförsäkringens innehåll.

Om du blir inskriven på sjukhus över natt i minst två dagar i en följd lämnas ersättning från med 200 kronor per dag. Ersättning lämnas för högst 180 dagar.

Ersättning kan lämnas vid arbetsoförmåga till minst 50 procent under minst 31 dagar i en följd. Ersättning lämnas med 2 625 kronor per månad i längst 180 dagar.

För olycksfallsskada som under de tolv första månaderna från det att olycksfallet inträffade medfört vård hos legitimerad läkare/sjuksköterska, lämnas schablonersättning med 1 000 kronor. Ersättningen är avsedd att till viss del täcka dina kostnader för vård exempelvis läkarvård, läkemedel, behandling, hjälpmedel samt resor till och från vård och behandling.

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms, och en invaliditetsgrad bestäms, med hjälp av en tabell. Ersättning kan utgå med högst 300 000 kronor.

Ersättning vid ärr på grund av olycksfall.

Försäkringsbeloppet är 200 000 kronor och utbetalas till dödsboet vid dödsfall.

Bestående idrottsavbrott

Försäkringen gäller dygnet runt vid både sjukdom och olycksfall. Med bestående avbrott menas att du på grund av skadan eller sjukdomen måste sluta spela ishockey (karriärsstopp).

Projekt Knäkontroll

Varje år drabbas många unga tjejer av svåra knäskador som orsakar lidande och kostar stora belopp. Med ett enkelt träningsprogram så minskar risken för allvarliga skador väsentligt.

Träningsprogrammet knäkontroll

Undvik skador när du är ute och reser

Här hittar du tips och rekommendationer som kan vara bra att tänka på inför din resa.

Goda råd till resenären