Elitidrottsförsäkring

Vårdkostnadsförsäkring för

Svenska Golfförbundet

Som elitidrottare behöver du en försäkring som snabbt ger rätt vård om oturen är framme. Genom vårdkostnadsförsäkringen ser en läkare eller en sjukgymnast till att du får effektiv hjälp om du blir skadad.
  • Gäller dygnet runt, året om
  • Gäller både olycksfall och sjukdom
  • Ersätter vårdkostnader
  • Du betalar ingen självrisk

Information Elitidrottsförsäkring - produktblad

Försäkringen kan lämna ersättning för vårdkostnader (medicinsk utredning, läkarvård, sjukhusvård, läkemedel och behandling) som legitimerad läkare föreskrivit för att läka en olycksfallsskada eller sjukdom.

Försäkringen ersätter kostnader inom ett år från det att skadan eller sjukdomen uppkommit (ansvarstid). Ersättning lämnas oavsett som vården är offentlig eller privat och försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen ger ersättning för medicinsk vård som utförs i Sverige och som är relaterad till händelsen som ledde till försäkringsfallet. Denna ersättning gäller för vård som ges inom ett år från det att försäkringsfallet inträffade.

Med Bas+Extra-försäkringen kan du få ersättning för kostnader för olika typer av vård. Försäkringen omfattar läkarvård, magnetröntgen, andra former av röntgenundersökningar, sjukhusvård, receptbelagda läkemedel och behandlingar som rekommenderats av en legitimerad läkare för att behandla och läka skadan eller sjukdomen.

I Bas-försäkringen täcks endast kostnader för artroskopiska ingrepp och operationer i knäleden.

Du kan även få ersättning för efterföljande läkarvård, sjukhusvistelse och receptbelagda läkemedel. Om behörig läkare har ordinerat behandling för att främja läkning i knäleden kan du få ersättning för det.

För att hjälpa till med läkningen av en skada kan du få ersättning för sjukgymnastik eller andra former av rehabilitering. Du kan få ersättning för rehabilitering upp till tio gånger per skada.

Försäkringen kan lämna ersättning för idrottspsykologisk konsultation med högst fem besök eller tio timmars konsultation hos psykolog/terapeut.

Du kan få ersättning för de utgifter du har för resor och boende som krävs i samband med vård eller behandling som täcks av försäkringen, om det sker inom Sverige.

Om du är under 18 år täcks även kostnaderna för en närstående person som reser med dig vid vårdtillfället. Ersättningen är begränsad till högst 3 000 kronor per skada.

Folksam samarbetar med flera vårdgivare som finns utspridda i landet. Vid vårdbehov kontaktar du som spelare eller din klubb den vårdgivare du vill gå till. Vårdgivaren fyller i ett underlag till Folksam och är kostnaden ersättningsbar från försäkringen fakturerar vårdgivaren Folksam.

För att reglera de andra försäkringarna eller andra ersättningsbara kostnader från vårdförsäkringen som medicin, resor med mera kontaktar du själv Folksam Elitskador på telefon: 08-772 87 95

Vårdgivare Folksam samarbetar med

Du kan anpassa elitidrottsförsäkringen på många sätt. Du kan lägga till avbrottsdelar för att skydda din idrottsinkomst om du skadar dig. Det finns även möjlighet att komplettera med försäkring för medicinsk invaliditet och dödsfall.

Kontakta Folksam Idrott Support för mer information. Ring oss på 0771-950 950 eller skicka e-post.

Förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring som arbetsgivaren betalar

Enligt ett riksdagsbeslut den 16 maj 2018 kommer arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar delvis att förmånsbeskattas från och med den 1 juli 2018. Premier som betalats före 1 juli 2018 omfattas inte av de nya bestämmelserna. Detta gäller även om premien avser tid därefter.

Vi uppskattar att 60 procent av sjukvårdsförsäkringens premie bör ligga till grund för förmånsbeskattning. Hur mycket skatt det blir för dig som anställd beror på priset på försäkringen, din lön och skattesats. Kontakta Skatteverket på telefon 0771-567 567 om du har frågor om skatter och arbetsgivaravgifter.

Om du själv betalar premien för sjukvårdsförsäkringen så kommer den inte att förmånsbeskattas.
Här hittar du aktuellt försäkringsvillkor för din Elitidrottsförsäkring.

Villkor Gruppförsäkring Elitidrott

Motionsloppsförsäkring

Motionsloppsförsäkring är försäkringen anpassad för dig som motionsidrottar. Vi ger bland annat ersättning när du missar tävlingar på grund av skada och sjukdom

Köp Motionsloppsförsäkring

Resklar: utökat reseskydd

I våra hem- och villaförsäkringar Bas och Mellan ingår ett bra reseskydd för dig och din familj. Med Resklar utökar du det skyddet ytterligare.

Tilläggsförsäkringen Resklar