Elitidrottsförsäkring

Vårdkostnadsförsäkring för

Svenska Golfförbundet

Som elitidrottare behöver du en försäkring som snabbt ger rätt vård om oturen är framme. Genom vårdkostnadsförsäkringen ser en läkare eller en sjukgymnast till att du får effektiv hjälp om du blir skadad.
  • Gäller dygnet runt, året om
  • Gäller både olycksfall och sjukdom
  • Ersätter vårdkostnader
  • Du betalar ingen självrisk

Information Elitidrottsförsäkring - produktblad

Försäkringen kan lämna ersättning för vårdkostnader (medicinsk utredning, läkarvård, sjukhusvård, läkemedel och behandling) som legitimerad läkare föreskrivit för att läka en olycksfallsskada eller sjukdom.

Försäkringen ersätter kostnader inom ett år från det att skadan eller sjukdomen uppkommit (ansvarstid). Ersättning lämnas oavsett som vården är offentlig eller privat och försäkringen gäller utan självrisk.

Ersättning lämnas för vård som ges inom Sverige och som uppkommer inom ett år från försäkringsfallet.

Med vårdkostnader avses i Bas+Extraförsäkringen kostnader för läkarvård, magnetröntgen, annan röntgen, sjukhusvård, läkemedel och behandling som föreskrivits av legitimerad läkare för att läka skadan eller sjukdomen.

Som vårdkostnader räknas också i Bas-försäkringen kostnader för artroskopiska ingrepp och operationer i knäleden, samt därpå följande läkarvård, sjukhusvård, läkemedel och behandling som föreskrivits av legitimerad läkare för att läka skadan eller sjukdomen. Inga andra artroskopiska ingrepp och operationer ingår i Bas-försäkringen.

För att läka en skada kan du få ersättning för sjukgymnastik eller annan form av rehabilitering. Ersättning för rehabilitering ersätts med högst tio tillfällen per skada.

Försäkringen kan lämna ersättning för idrottspsykologisk konsultation med högst fem besök eller tio timmars konsultation hos psykolog/terapeut.

Ersättning lämnas även för dina nödvändiga kostnader för resor och logi som uppstår inom Sverige i samband med ersättningsbar vård eller be­handling.

Om du inte fyllt 18 år ersätts också mot­svarande kostnader för en närstående person som reser med dig vid vårdtillfället.

Vi lämnar ersättning med högst 3 000 kronor per skada.

Folksam samarbetar med flera vårdgivare som finns utspridda i landet. Vid vårdbehov kontaktar du som spelare eller din klubb den vårdgivare du vill gå till. Vårdgivaren fyller i ett underlag till Folksam och är kostnaden ersättningsbar från försäkringen fakturerar vårdgivaren Folksam.

För att reglera de andra försäkringarna eller andra ersättningsbara kostnader från vårdförsäkringen som medicin, resor med mera kontaktar du själv Folksam Elitskador på telefon: 08-772 87 95

Vårdgivare Folksam samarbetar med

Du kan anpassa elitidrottsförsäkringen på många sätt. Du kan lägga till avbrottsdelar för att skydda din idrottsinkomst om du skadar dig. Det finns även möjlighet att komplettera med försäkring för medicinsk invaliditet och dödsfall.

Kontakta Folksam Idrott Support för mer information. Ring oss på 0771-950 950 eller skicka e-post.

Förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring som arbetsgivaren betalar

Enligt ett riksdagsbeslut den 16 maj 2018 kommer arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar delvis att förmånsbeskattas från och med den 1 juli 2018. Premier som betalats före 1 juli 2018 omfattas inte av de nya bestämmelserna. Detta gäller även om premien avser tid därefter.

Vi uppskattar att 60 procent av sjukvårdsförsäkringens premie bör ligga till grund för förmånsbeskattning. Hur mycket skatt det blir för dig som anställd beror på priset på försäkringen, din lön och skattesats. Kontakta Skatteverket på telefon 0771-567 567 om du har frågor om skatter och arbetsgivaravgifter.

Om du själv betalar premien för sjukvårdsförsäkringen så kommer den inte att förmånsbeskattas.
Här hittar du aktuellt försäkringsvillkor för din Elitidrottsförsäkring.

Villkor Gruppförsäkring Elitidrott

Motionsloppsförsäkring

Motionsloppsförsäkring är försäkringen anpassad för dig som motionsidrottar. Vi ger bland annat ersättning när du missar tävlingar på grund av skada och sjukdom

Köp Motionsloppsförsäkring

Resklar: utökat reseskydd

I våra hem- och villaförsäkringar Bas och Mellan ingår ett bra reseskydd för dig och din familj. Med Resklar utökar du det skyddet ytterligare.

Tilläggsförsäkringen Resklar