I samarbete med Riksidrottsförbundet

Försäkring för idrottsföreningar

Välkommen till idrottens försäkringsbolag! I samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) erbjuder vi en trygg grundförsäkring som utan kostnad täcker föreningens basbehov - eftersom försäkringen betalas av RF.

Men vi rekommenderar alltid att komplettera med något av våra två kompletteringspaket, så att ni kan försäkra till exempel byggnader, material och teknisk utrustning.

Infoblad RF:s Grundförsäkring för idrottsföreningar

Infoblad RFs: Kompletteringsförsäkring för idrottsföreningar

Försäkringsbesked Idrottssatsningar i Riksidrottsförbundets distrikt

Ingår för förbund och föreningar i Riksidrottsförbundet

Grundförsäkring som betalas av Riksidrottsförbundet – ger ett grundläggande skydd.

Rekommenderade kompletteringsförsäkringar

Med våra rekommenderade kompletteringsförsäkringar Bas eller Stor blir skyddet mer heltäckande.