I samarbete med Riksidrottsförbundet

Försäkring för idrottsföreningar

Välkommen till idrottens försäkringsbolag!

I samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) erbjuder vi tryggheten i Föreningsförsäkring Bas som utan kostnad täcker föreningens grundbehov - eftersom försäkringen betalas av RF.

Vi rekommenderar alla föreningar med aktiv verksamhet att komplettera med något av våra utökade paket: Mellan, Mellan Plus eller Stor. I paketen ingår olika nivåer för att försäkra till exempel byggnader, material och teknisk utrustning.

Infoblad RF Föreningsförsäkring Bas

Infoblad RF Föreningsförsäkring utökat skydd

Försäkringsbesked Idrottssatsningar i Riksidrottsförbundets distrikt

Ingår för förbund och föreningar i Riksidrottsförbundet

RF Föreningsförsäkring Bas som betalas av Riksidrottsförbundet ger ett grundläggande skydd.

Rekommenderade utökade föreningsförsäkringar

Med RF Föreningsförsäkring Mellan, Mellan Plus eller Stor blir skyddet mer heltäckande.