Utökat skydd för idrottsföreningens egendom

RF Föreningsförsäkring utökat skydd

Köp försäkringen
Alla föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet omfattas av RF Föreningsförsäkring Bas. Varje idrottsförening har sedan möjlighet att dessutom teckna Föreningsförsäkring Mellan, Mellan Plus eller Stor för ett skräddarsytt skydd.
 • Vi rekommenderar att alltid välja någon av våra utökade föreningsförsäkringar för till exempel byggnader, idrottsutrustning och teknisk utrustning.
 • Föreningsförsäkring Mellan och Mellan Plus är till för små- och medelstora föreningar i behov av en enkel men trygg försäkring för egendom.
 • Vill ni ha ett utökat skydd som till exempel innehåller allrisk (drulle) väljer ni Mellan Plus.
 • Om din förening har speciella försäkringsbehov så får du gärna ta kontakt med oss.

RF Föreningsförsäkring Stor

Infoblad RF Föreningsförsäkring utökat skydd

Vi rekommenderar att du väljer till antingen Mellan, Mellan Plus eller Stor ovanpå basförsäkringen. Då ingår även hjälp vid skada på till exempel byggnader, idrottsutrustning och datorer.

Jämför paket här nedan för att se vad som passar din förening. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor!
Det här tillkommer med Föreningsförsäkring Mellan och Mellan Plus Mellan Mellan Plus
Egendom (med valbart försäkringsbelopp)*
– lösegendom inklusive extrakostnad
– byggnad
– markanläggning och inventarier
Allriskförsäkring täcker förlust för lösegendom Upp till 114 600kr
Utökat belopp för förmögenhetsbrott Upp till 286 500kr
Idrottsreseförsäkring (året runt) Tillval Tillval
Tjänstereseförsäkring Tillval Tillval
Maskinförsäkring Tillval Tillval
Styrelseansvar, utökning över 500.000 kr Tillval Tillval
* All egendom är förstariskförsäkrad

Du väljer själv mellan tre olika försäkringsbelopp beroende på föreningens storlek och hur mycket egendom det är som ska försäkras. De försäkringsbelopp som kan väljas är:

 • 250.000 kronor
 • 500.000 kronor
 • 1.000.000 kronor
Här kan du läsa mer detaljerat om vad som kan ingå i de utökade paketlösningarna Mellan och Mellan Plus. Innehållet i basförsäkringen hittar du här.

RF Föreningsförsäkring Mellan

I Mellan tillkommer de här momenten ovanpå RF Föreningsförsäkring Bas:

Om klubbstugan, kansliet eller egendom som finns i lokalerna skulle skadas vid en brand, vattenskada eller bli stulna vid ett inbrott kan de ersättas av försäkringen.

Lösöre och inventarier

Det gäller till exempel idrottsutrustning, inventarier i klubbstuga, tekniskt utrustning och värdehandlingar som tillhör föreningen.

Du kan välja vilket försäkringsbelopp du vill ha

Extrakostnad

Täcker extrakostnader till följd av ersättningsbar egendomsskada, i syfte att upprätthålla verksamheten. Ingår i det valda egendomsbeloppet.

Byggnad

Försäkring för byggnader kan ge ersättning om exempelvis er klubbstuga eller ert omklädningsrum skadas vid en brand eller vattenskada.

I paketeringarna Mellan och Mellan Plus ingår byggnader i det valda egendomsbeloppet.

Markanläggning

Försäkringen omfattar ett skydd för markanläggningar. Med markanläggningar menar vi bland annat fastighetens mark, växtlighet, flaggstång, utomhusbelysning, anläggning för bangolf, konstgräs, skjutbana, med mera. Fast egendom i en hyrd byggnad eller lokal ingår också.

I paketeringarna Mellan och Mellan Plus ingår markanläggningar i det valda egendomsbeloppet.

Försäkringsbelopp du kan välja
 • 250.000 kronor
 • 500.000 kronor
 • 1.000.000 kronor

RF Föreningsförsäkring Mellan Plus

I Mellan Plus ingår – förutom det som ingår i Mellan – dessutom:

Försäkringen omfattar ett utökat skydd för lös egendom vid plötsligt och oförutsedd skada (så kallad allriskskada eller drulle). I paketeringen Stor ingår detta upp till 2 prisbasbelopp, det vill säga 114 600 kronor.

Grundförsäkringen omfattar förmögenhetsbrottsskador till ett begränsat belopp på 2 prisbasbelopp, 114 600 kronor. I vissa fall finns det behov av att utöka detta belopp. I paketeringen Stor ingår förmögenhetsbrottsskador upp till 5 prisbasbelopp, 286 500 kronor.

Föreningar som ombildats till aktiebolag (Idrotts-AB) omfattas däremot inte av försäkringen.
Även en bra föreningsförsäkring kan behöva utökas utifrån de behov som just din idrottsförening har.

När ni är ute på resa ger idrottsreseförsäkringen trygghet för aktiva idrottare, ledare, tränare och funktionärer vid vissa egendomsskador, olycksfall och akut sjukdom.

Har ni dessutom anställda som följer med på resa kan ni lägga till en tjänstereseförsäkring.

Om ni har anställda som reser i tjänsten behöver ni vara ordentligt försäkrade och vår försäkring ger er ett skydd i upp till 150 resdygn/år i hela världen. Behöver er förening/förbund ett större antal resdygn går det att komplettera antalet resdygn.

Den gäller bland annat för förlust eller skada på bagaget, både dina personliga saker och föreningens och dessutom är du skyddad om du skulle bli sjuk, överfallen eller råka ut för ett olycksfall på resan.

Dessutom ingår ett skydd om du skulle bli skadeståndsskyldig eller indragen i rättstvist i samband med resan.

För förening som äger vissa anläggningar eller maskiner, erbjuder vi tilläggsförsäkring för enskild maskin eller anläggning.

Det kan till exempel handla om isskötselmaskin, ljusreklam-, tidtagar-, och bevattningsanläggning.

Försäkringen omfattar skydd för maskinskada och i vissa fall även brand.

Vilka anläggningar och maskiner erbjuds försäkring
 • Komplett bevattningsanläggning
 • Ljusreklamanläggning
 • Elektrisk tidtagaranläggning
 • TV, radio, högtalaranläggning, storvideo
 • Isbana, isskötselmaskin, kägelrensningsmaskin

I RF Föreningsförsäkring Bas ingår styrelseansvarsförsäkring för alla ideella föreningar med försäkringsbelopp 500 000 kronor.
Behöver ni utöka beloppet – Kontakta oss på på foretag@folksam.se eller ring oss på 08-772 86 35, vardagar 7.30-17. Vi kommer att behöva veta vilket belopp ni önskar, samt se de tre senaste årens årsberättelser.

Föreningar med specifika behov

 • Passar inte någon av våra utökade försäkringar er förening? Vi har 75 års erfarenhet av att vara idrottens försäkringsbolag och hjälper gärna till att skräddarsy en särskild lösning. Mejla oss på foretag@folksam.se eller ring oss på 08-772 86 35, vardagar 07.30-17.00, så hittar vi en lösning som passar.

  Nu sänkt pris med 20% på byggnader - läs mer om Föreningsförsäkring Stor (pdf).
Här kan du ladda ner försäkringsvillkor och informationsblad där du kan läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Infoblad RF Föreningsförsäkring utökat skydd

Infoblad RF Föreningsförsäkring Bas

Villkor RF Föreningsförsäkring C368

Villkor RF Olycksfallsförsäkring L100

Villkor Styrelseansvar för organisationer J330

Villkor Inbrottsvillkor Skyddsklass 2, I332

Villkor RF Idrottsreseförsäkring K304

Villkor Tjänstereseförsäkring K308

Försäkringsbesked RF Olycksfall- och kristerapi K62510

Självrisker

Grundsjälvrisken är normalt 20 procent av ett prisbasbelopp, 11 460 kronor. För rättsskydd gäller också 11 460 kronor, plus 20 procent av skadebeloppet som överstiger det beloppet. I våra paket Mellan och Mellan Plus samt för lös egendom är självrisken 5 000 kronor. Du kan läsa mer om självrisker i försäkringsvillkoren och på ditt försäkringsbrev.
Vi har tagit fram två filmer om hur RF Föreningsförsäkring utökat skydd kan hjälpa föreningar om något skulle hända. Filmerna är fria för er att använda på exempelvis föreningens facebook eller webbsida.

Ni kan använda filmen genom att använda länken nedan. Vill ni bädda in på er webbplats - följ youtubelänken och välj de inställningar ni vill ha under dela funktionen för filmen.

Film 1 - Värmbols FC och Sigtuna OK
I denna film berättar Värmbols FC och Sigtuna OK om hur RF Föreningsförsäkring utökat skydd har hjälpt dem.

Länk till filmen: https://youtu.be/o4bsEnd-Yjs
Film 2 - Informationsfilm om RF Föreningsförsäkring Mellan
Genom att teckna RF Föreningsförsäkring Mellan får klubben ett ytterligare skydd som hjälper vid brand, vattenskada och inbrott.

Länk till filmen: https://youtu.be/7EMh3uhq1Eg

Projekt Knäkontroll

Varje år drabbas många unga tjejer av svåra knäskador som orsakar lidande och kostar stora belopp. Med ett enkelt träningsprogram så minskar risken för allvarliga skador väsentligt.

Träningsprogrammet knäkontroll

Undvik skador när du är ute och reser

Här hittar du tips och rekommendationer som kan vara bra att tänka på inför din resa.

Goda råd till resenären