Användarvillkor för hästspelet Stjärnryttaren

Dessa användarvillkor (“Villkoren”) reglerar din användning av Stjärnryttaren (“Spelet”), som är skapat av Folksam ömsesidig sakförsäkring (”Folksam”, ”Vi” eller ”oss”) i samarbete med Svenska Ridsportförbundet.

Spelet är konstruerat med spelmotorn Unreal Engine 5. Spelet är avsett för barn i åldersgruppen 9-15 år och är endast tillgängligt i Sverige. Genom att använda spelet godkänner du villkoren. Spelet innehåller ingen reklam, annat än exponeringen av varumärket Folksam.

Dataintegritet

Folksam har tagit fram en integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter när du använder spelet.

Integritetspolicy för hästspelet Stjärnryttaren

Myndighetsålder

Du intygar att du är myndig och godkänner och samtycker till att vara bunden av Villkoren, eller om du är under myndighetsåldern, att du har granskat villkoren med din förälder eller vårdnadshavare som samtycker till att vara bunden av villkoren så att ni båda förstår alla rättigheter och skyldigheter. Föräldrar bör kontrollera åldersklassificeringen för varje spel innan de tillåter sina minderåriga barn att spela.

Tillstånd att använda

Folksam ger dig en personlig, icke-exklusiv, ej överförbar, ej underlicensierbar, återkallelig, begränsad rätt och licens till att installera, komma åt och använda spelet på kompatibla enheter som du äger eller kontrollerar för enbart privata icke-kommersiella ändamål förutsatt att du efterlever villkoren.

Dina skyldigheter

Genom att ansluta till eller använda spelen samtycker du till att inte:

  1. skada, inaktivera, överbelasta eller försämra Spelets funktion på något sätt
  2. inte använda spelet på ett sätt som strider mot svensk lag eller dessa Villkor.
  3. ändra, anpassa, hacka eller efterlikna spelet
  4. använda någon typ av robot, spindel, crawler, scraper, eller något automatiskt medel eller gränssnitt som inte har tillhandahållits eller godkänts av oss för att få åtkomst till spelet eller utvinna data
  5. kringgå eller försöka kringgå filtrering, säkerhetsåtgärder eller andra funktioner som har utformats för att skydda spelet eller tredje parter
  6. bakåtkompilera, demontera, dekompilera, avkoda eller på annat sätt försöka utvinna eller få åtkomst till spelets källkod, annat än enligt vad som uttryckligen angetts häri
  7. göra intrång i eller kränka våra, våra användares eller tredje parts rättigheter.

Vårdnadshavarens skyldigheter

Du är ansvarig för barnets aktiviteter när hen använder spelet och för att hen efterlever villkoren. Du ansvarar för att övervaka ditt barns tillgång till och användning av spelet. Du ansvarar för att se till att ditt barn förstår dessa villkor.

Uppsägning

Vi kan stänga av eller inaktivera din åtkomst till eller användning av spelet om: vi bedömer att du tydligt, allvarligt eller upprepade gånger har brutit mot dessa villkor.

Immateriella rättigheter

Alla rättigheter till spelet, inklusive upphovsrätt och varumärken, tillhör Folksam. Användningen av spelet ger inte användaren några rättigheter till spelets innehåll utöver vad som tillåts enligt dessa villkor.

Ansvarsbegränsning

Folksam ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador som kan uppstå till följd av användning av spelet. Folksam garanterar inte att spelet är fritt från fel eller avbrott.

Ändringar av villkoren

Folksam förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. Den senaste versionen av villkoren kommer alltid att vara tillgänglig i spelet.