En pojke i profil som blåser såpbubblor

Års- och hållbarhetsrapport 2023

Trygga kunder i en hållbar värld

Folksamgruppens jobb är att öka tryggheten för våra kunder i livets alla skeenden. Hos oss ska kunden försäkra sig själv, sina nära och kära, sina ägodelar samt spara till pensionen.

Ladda ner rapporten
 
Ylva Wessen

”Det har varit ett utmanande år och vi är många som känner oss oroliga över utvecklingen i omvärlden. Mitt i den här oroliga tiden har vi på Folksam stått starka och funnits här för våra kunder när de behövt oss som mest - och det kommer vi fortsätta med. Vi har under året förvaltat kundernas kapital och skapat en god avkastning och har en försiktigt positiv marknadssyn på 2024.”

Ylva Wessén, vd Folksam

Ta del av hela vd-ordet

 • Premievolym

  72
  miljarder kronor

 • Totalt förvaltat kapital

  823
  miljarder kronor

 • Antal heltidstjänster

  3 495
  medarbetare

Våra målområden inom hållbarhet

Människa & samhälle, Klimat & miljö


Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i erbjudanden och i vår affär inom liv- och sakförsäkring. Vi har valt att fokusera vårt hållbarhetsarbete på hur vi påverkar samhälle och miljö.
 • Hållbara erbjudanden

  Våra försäkringar för bil, hem, villa och fritidshus har märkningen Bra Miljöval. Kundfokus och hållbarhet är viktigt i alla led.

 • Ansvarsfull kapitalförvaltning

  Våra kunders premieinbetalningar och långsiktiga sparande ska ge god avkastning och bidra till ett mer hållbart samhälle.

 • Vår egen verksamhet

  Vi vill att våra medarbetare ska växa och utvecklas. Vi jobbar för att att våra kontor och resor ska ha minimal miljöpåverkan.

Utvalda framsteg inom hållbarhet

Man med gul väst och gul hjälm pratar i en telefon

Arbete mot korruption och olyckor

Folksamgruppen fortsätter genom samarbeten påverka bygg- och fastighetsbolag mot korruption och olyckor.

Investerar 5,6 miljarder i ny infrastrukturfond

Den nya infrastrukturfonden har en tydlig hållbarhetsprofil fokuserad på energiomställningen.

Hållbarhet inom skadehanteringen

Folksam är först i Sverige med att mäta klimatpåverkan i skadehanteringen som leder till mer hållbara val.