Års- och hållbarhetsrapport 2021


Folksamgruppens mål: Vi ska ha branschens mest nöjda kunder."Nöjdare kunder och stärkt ställning under ett utmanande år"

"Vi har fått nöjdare kunder, starkare finanser, ökat premieintäkterna inom sakförsäkring och vi har branschens starkaste varumärke. Och kanske viktigast av allt, vi har tagit flera viktiga steg för att fortsätta vara ledande inom hållbarhet."

Ylva Wessén, vd Folksam
Ylva Wessen

Vd har ordet


Året i korthet

 • Återbäringsränta på nya rekordnivåer

  Folksam Liv höjde återbäringsräntan för både tjänstepension och övrig livförsäkringsverksamhet.

 • Partnerskap med Volvo Cars

  Vid köp av Volvo Cars första elbil XC40 Recharge erbjuder Folksam ett heltäckande försäkringsskydd.

 • Folksam ökar ägandet i SSAB

  Med ett ökat innehav i stålföretaget SSAB vill Folksam stötta omställningen till fossilfri ståltillverkning.

Nyckeltal

Folksamgruppen har stärkt sin ställning under ett år som präglats av stor osäkerhet på den finansiella marknaden. Premievolymen uppgick till 61 miljarder kronor under 2021. Inom sakförsäkring ökade premierna från föregående år.
Folksamgruppen 2021 2020 2019 2018 2017
Folksam kundindex (FKI) % 76 74 75 78 79
Premier, Mkr 61 093 54 351 55 543 53 812 49 778
Förvaltat kapital, Mkr 555 681 483 228 454 536 404 059 394 125
Fondförsäkringstillgångar, Mkr 242 541 193 972 175 826 137 076 139 632
Antal heltidstjänster 3 399 3 478 3 605 3 523 3 716

Folksams riktning framåt

 • Sammanhållen kundupplevelse

  Som kund möter du ett Folksam, var du än träffar oss. Vi ser dig och finns här för dig.

 • Lönsam tillväxt

  Vi fortsätter att hitta nya områden för Folksams affärsmodell och utgår från hållbarhet.

 • Effektivitet i vardagen

  Vi samlar kompetens från hela organisationen för att uppnå synergier och ständigt lärande.


Våra målområden inom hållbarhet

Människa & samhälle, Klimat & miljö

Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i erbjudanden och verksamhet i vår affär inom liv- och sakförsäkring. Vi har valt att fokusera vårt hållbarhetsarbete på hur vi påverkar samhälle och miljö.

Våra målområden