Års- och hållbarhetsrapport 2022

Trygghet i en hållbar värld

Folksamgruppens jobb är att skapa trygghet för våra kunder i livets alla skeden. Hos oss kan kunden försäkra sig själv, sina nära och kära, sina ägodelar samt spara till pensionen. På så sätt skapar vi samtidigt trygghet i samhället i stort.

Ladda ner rapporten
 
Ylva Wessen

”Att Folksam är ömsesidigt är en styrka i tider av prövningar. Affärsmodellen innebär att överskottet går tillbaka till våra kunder och tillåter en flexibilitet över tid. Vi är särskilt måna om att ge våra kunder, som också är våra ägare, konkret nytta och är stolta över att kunna erbjuda dem en attraktiv återbäringsränta i Folksam Liv och en rekordhög återbäring i Folksam Sak.”

Ylva Wessén, vd Folksam

Ta del av hela vd-ordet

 • Premier

  64
  miljarder kronor

 • Förvaltat kapital

  527
  miljarder kronor

 • Fondförsäkringstillgångar

  209
  miljarder kronor

 • Antal heltidsanställda

  3 399
  medarbetare

Folksams riktning framåt

 • Sammanhållen kundupplevelse

  Som kund möter du ett Folksam, var du än träffar oss. Vi ser dig och finns här för dig.

 • Lönsam tillväxt

  Vi fortsätter utvecklingen med gruppförsäkring, tjänstepension, försäkringar och sparande.

 • Effektivitet i vardagen

  Vi är ett Folksam med gemensam kultur som präglas av ständigt lärande, tillit och öppenhet.

Våra målområden inom hållbarhet

Människa & samhälle, Klimat & miljö


Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i erbjudanden och i vår affär inom liv- och sakförsäkring. Vi har valt att fokusera vårt hållbarhetsarbete på hur vi påverkar samhälle och miljö.
 • Hållbara erbjudanden

  Våra försäkringar för bil, hem, villa och fritidshus har märkningen Bra Miljöval. Kundfokus och hållbarhet är viktigt i alla led.

 • Ansvarsfull kapitalförvaltning

  Våra kunders premieinbetalningar och långsiktiga sparande ska ge god avkastning och bidra till ett mer hållbart samhälle.

 • Vår egen verksamhet

  Vi vill att våra medarbetare ska växa och utvecklas. Vi jobbar för att att våra kontor och resor ska ha minimal miljöpåverkan.