En miljard kronor för att förhindra svält

I juni 2022 investerade Folksamgruppen cirka en miljard kronor när FN-organet International Fund for Agricultural Development (IFAD) emitterade sin första obligation någonsin. Investeringen, där Folksamgruppen var den enda finansiären, ska bidra till att minska matbristen och öka tillväxten i världens fattigare länder – bland annat genom att hjälpa småskaliga jordbrukare att anpassa sig till klimatförändringarna.

- Behovet av investeringar i jordbruk är stort. Kriget i Ukraina har, utöver den ukrainska befolkningens lidande, också inneburit rekordhöga priser på energi, livsmedel och konstgödsel. Till det kommer även klimatförändringarna som redan nu påverkar jordbrukare i många delar av världen. Det finns därför en överhängande risk för en svältkatastrof i världens fattigare länder”, sade Ylva Wessén, vd och koncernchef Folksam, i samband med att investeringen offentliggjordes.
Pengarna från IFAD:s första obligationsemission ökar möjligheten att hjälpa småskaliga jordbrukare att anpassa sig till klimatförändringarna, få tillgång till leveranskedjor och marknader samt producera mer diversifierade livsmedel. Det stimulerar landsbygdsekonomierna och bidrar direkt till flera av FN:s mål för hållbar utveckling, särskilt att utrota hunger och fattigdom.

- Att Folksam investerar en miljard kronor i jordbrukssatsningar ökar möjligheten för mottagande länder att minska sitt beroende av import genom att öka självförsörjningsgraden. På så sätt bidrar vi till att minska fattigdom samtidigt som vi skapar avkastning för våra kunder, sade Michael Kjeller, vice koncernchef och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet i Folksamgruppen.

Fyra miljarder kronor i gröna obligationer

Folksamgruppen tillhör en av de stora investerarna i gröna obligationer: Det totala innehavet i detta tillgångsslag uppgår till drygt 27 miljarder kronor. I februari 2022 investerade Folksamgruppen cirka 3,8 miljarder kronor i en grön obligation från Världsbanken (Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling, IBRD). Folksamgruppen var ensam investerare i obligationen som bland annat kommer bidra till att stötta projekt inom förnybar energi, energieffektivitet och biologisk mångfald.

- Jag är glad över det nära samarbete vi inom Folksamgruppen haft under lång tid med Världsbanken och deras olika initiativ för hållbar utveckling. Som kund i Folksam får du inte bara en trygg avkastning på dina pensionspengar utan är även med och bidrar till en hållbar framtid, sade Marcus Blomberg, investeringschef på Folksamgruppen, i samband med att investeringen offentliggjordes.
Världsbanken består av sammanlagt fem organisationer som på olika sätt arbetar för att utrota fattigdom och främja ekonomisk utveckling. Världsbankens gröna obligationer hjälper till att finansiera en rad olika utvecklingsprojekt. Exempel inkluderar ett vattenprojekt i Botswana med målsättningen att underlätta och förbättra vattenförsörjningen för områden som återkommande drabbas av torka, samt ett projekt med geotermisk energi i Indonesien, som förväntas minska CO2-utsläppen med 30 miljoner ton de närmsta 30 åren.