Sponsring

Vår sponsring

Samhällets utmaningar är också Folksams. För att främja både vår egen verksamhet och en positiv samhällsutveckling engagerar vi oss i olika frågor, samarbeten, partnerskap och sponsring, inte minst genom idrotten.