Folksams sponsringsarbete

Här kan du läsa mer om hur vi på Folksam arbetar med sponsring och vilka krav vi ställer på våra samarbetspartners och oss själva.

Grunden till Folksams sponsring ligger i vår vision. Att våra kunder ska känna sig trygg i en hållbar värld.

Våra sponsringssamarbeten

Vi vill att vår sponsring ska bygga vårt gillande och ge oss möjligheter till att skapa och förstärka långsiktiga relationer med befintliga och framtida kunder.

Det vi väljer att sponsra ska ha en bred förankring och inte vara miljöovänligt eller oetiskt. Sponsringen ska även ge Folksam goda möjligheter till att skapa, upprätthålla och förstärka långsiktiga relationer med kunder och partners.
När vi väljer att ingå ett samarbete väljer vi i första hand att sponsra riksorganisationer och förbund inom idrott. Det har sin grund i att Folksam tillsammans med idrottsförbunden försäkrar 9 av 10 idrottare i Sverige.

Genom att sponsra idrottsförbund kommer det också föreningarna, och den breda massan, till godo.

Human och samhällsinriktad sponsring

Inom området human och samhällsinriktad sponsring har vi valt att göra ett långtgående samarbete med We effect (tidigare Kooperation Utan Gränser), som är den svenska kooperationens organisation för utvecklingssamarbete, där vi vill bidra till att förändra världen till en mer rättvis, demokratisk och jämställd värld.

We effect