Folksams sponsringsarbete

Här kan du läsa mer om hur vi på Folksam arbetar med sponsring och vilka krav vi ställer på våra samarbetspartners och oss själva.

Grunden till Folksams sponsring ligger i vår vision. Att våra kunder ska känna sig trygg i en hållbar värld.

Våra sponsringssamarbeten

Vi vill att vår sponsring ska bygga vårt gillande och ge oss möjligheter till att skapa och förstärka långsiktiga relationer med befintliga och framtida kunder.

Det vi väljer att sponsra ska ha en bred förankring och inte vara miljöovänligt eller oetiskt. Sponsringen ska även ge Folksam goda möjligheter till att skapa, upprätthålla och förstärka långsiktiga relationer med kunder och partners.
När vi väljer att ingå ett samarbete väljer vi i första hand att sponsra riksorganisationer och förbund inom idrott. Det har sin grund i att Folksam tillsammans med idrottsförbunden försäkrar 9 av 10 idrottare i Sverige.

Genom att sponsra idrottsförbund kommer det också föreningarna, och den breda massan, till godo.

Här finns mer information om vår idrottssponsring och hur samarbetet ser ut.

Våra sponsringssamarbeten inom idrott

Inom området human och samhällsinriktad sponsring har vi valt att göra ett långtgående samarbete med We effect (tidigare Kooperation Utan Gränser), som är den svenska kooperationens organisation för utvecklingssamarbete, där vi vill bidra till att förändra världen till en mer rättvis, demokratisk och jämställd värld.

We effect

Folksam har skänkt 1 miljon kronor till Röda Korset

Folksam och KPA Pension har skänkt en miljon kronor till Röda Korset för att stötta deras arbete med att lindra konsekvenserna av Rysslands invasion.

Rysslands invasion av Ukraina är den allvarligaste geopolitiska händelsen sedan andra världskriget. Kriget har inneburit ett stort mänskligt lidande och ett enormt hjälpbehov och vi på Folksam, precis som väldigt många människor, vill hjälpa till.

Folksam har under lång tid bidragit till organisationen We Effect och deras hjälparbete. We Effect har dock ingen verksamhet i Ukraina och därför valde vi att denna gång skänka 1 miljon kronor till Röda Korsets livsviktiga arbete i Ukraina. Vilka projekt, frågor eller geografiska områden vi framöver kommer att engagera oss i kan vi inte svara på i dagsläget.

Vi på Folksam kanaliserar vanligtvis vårt biståndsarbete via We Effect. Givet att de inte har någon verksamhet i Ukraina så har valet fallit på Röda Korset som är både på plats i och vid gränserna runt Ukraina och kan bistå på plats.

Vi hoppas att pengarna ska kunna göra nytta för Röda Korset på plats i Ukraina och vid gränserna. Vi är ett kundägt bolag och ansvarar för att förvalta våra kunders pengar och det överskott som skapas ska gå tillbaka till kunderna. Men vi har nu gjort bedömningen att vi kan använda en del av överskottet till detta goda ändamål. Om en miljon är mycket eller lite finns det säkert olika åsikter om, men för att sätta beloppet i perspektiv så räcker till exempel 350 kronor till ett katastrofpaket med mat och vatten till en familj i en månad enligt Röda Korset.

Vi hoppas och tror att våra kunder står bakom vårt beslut att skänka en miljon kronor till Röda Korset. Det finns också ett visst mandat från styrelserna inom Folksam för ledningen att använda en del av kundernas pengar till välgörande ändamål. Pengar som går direkt till att bland annat förse oskyldiga barn, sjuka och gamla med rent vatten, mat och hygienartiklar, pengarna bidrar även till att kunna ge första hjälpen till skadade. Oavsett om man är på flykt eller kvar i Ukraina behövs humanitär hjälp.