Kapitalförsäkring traditionell

Spara tryggt och långsiktigt

Börja spara
Att målspara i en traditionell kapitalförsäkring passar dig som vill spara enkelt och tryggt. Kapitalförsäkringen innebär ett långsiktigt sparande på minst tio år och det är vi på Folksam som sköter förvaltningen av dina pengar.
 • Garanterat belopp med möjlighet till återbäring
 • Folksam sköter förvaltningen åt dig
 • Du väljer förmånstagare

Broschyr med förköpsinformation Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Med en traditionell kapitalförsäkring kan du ta det lugnt – även när det svänger på börsen. Det är tryggt för dig och du får alltid det garanterade pensionsbeloppet. Men du har också möjlighet att få mer pengar i form av avkastning.

Kapitalförsäkring traditionell

Det finns många fördelar med att spara i en traditionell kapitalförsäkring. Om du vill veta fler detaljer, läs under Villkor och information.

Vi på Folksam förvaltar och placerar pengarna åt dig. Du har också ett garanterat belopp.

Du kan få mer pengar i form av återbäring, vilket gör att det belopp du får ut blir större än det garanterade. Återbäring är preliminärt fördelad men inte garanterad.

Till skillnad från en pensionsförsäkring så är du inte låst i en kapitalförsäkring. Du styr själv över när och hur du vill ta ut den. Som ett engångsbelopp, eller före pensionen.

Du bestämmer fritt över ditt sparande. Du tecknar alltid avtalet på minst tio år men kan ta ut pengarna tidigare (återköp) mot att du betalar en avgift.

Du betalar ingen inkomstskatt när du tar ut pengarna eftersom kapitalförsäkringar inte är avdragsgilla i deklarationen.

Försäkringen tecknas med ett återbetalningsskydd som innebär att upp till 101 procent av försäkringskapitalets värde, betalas ut till förmånstagare vid ditt dödsfall. Du kan själv fritt välja en eller flera förmånstagare på din kapitalförsäkring.

Du kan inte välja bort återbetalningsskyddet.

Vi på Folksam jobbar för att din pension ska växa i en grön framtid. Om du låter oss förvalta dina pensionspengar, investerar vi dem i företag som arbetar för miljön och mot klimatförändringar. Vi har också ett stort utbud av hållbara fonder. Allt för att du som kund ska känna dig trygg i en hållbar värld.

Läs mer om våra placeringskriterier och bolagsstyrning

När du sparar i vår traditionella försäkring får du alltid minst det garanterade försäkringsbeloppet. Det är en trygghet för dig. Du har också kvar möjligheten till avkastning genom återbäringsräntan, som i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Avkastning i Folksam

Aktuell avkastning övrig livförsäkringsverksamhet

Här visar vi alltid den aktuella avkastningen för privat sparande i traditionell försäkring med förklaringar.

Återbäringsränta 5,0 %
Genomsnittlig återbäringsränta 
(2012-2016)
6,1 %
Totalavkastning 2016 7,8 %
Genomsnittlig totalavkastning
(2012-2016)
7,7 %
Garantiränta 1,0 %

Förklaringar

 • Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. 
    
  Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.
    
  Garantiränta avser den ränta Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.

Stark solvens — nyckeln till avkastning

En viktig nyckel till att leverera bra framtida avkastning är solvensen. Solvensen visar förhållandet mellan våra tillgångar mot de garanterade pensionsbelopp vi har lovat våra kunder.

Idag ligger Folksam på starka 165 procent i Solvensgrad (2017-07-31). Det innebär att dina pengar är extra trygga och ger oss större möjligheter att ge dig en högre avkastning — utan att tumma på tryggheten.

Exempel: En solvens på 165 procent betyder att vi har 65 procent mer tillgångar än vad som behövs för att betala ut de garanterade pensionerna.
Folksam har en stark solvensgrad
Historisk solvens på Folksam

Så placerar vi dina pengar

En stark solvens gör att vi kan ha placeringar med högre risk, samtidigt som vi garanterar pensionsbeloppet. Vår fördelning för traditionell försäkring ser ut enligt följande 2017-06-30 (senaste fördelningen).

Läs gärna vår senaste information Folksam Liv i siffror. Där hittar du även uppgifter för konsolideringsgrad och förvaltat kapital.

Folksam Liv i siffror

Aktuell placeringsfördelning övrig livförsäkringverksamhet

Värdeslag Andel
Svenska räntebärande 52,4 %
Utländska räntebärande 4,7 %
Svenska aktier 13,6 %
Utländska aktier 19,2 %
Fastigheter 7,3 %
Specialplaceringar 2,8 %
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor för våra kapitalförsäkringar.

Hämta villkor

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta.

Försäkringsvillkor Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Förköpsinformation och faktablad

Här kan du hämta aktuell förköpsinformation och faktablad för Kapitalförsäkring traditionell.

Broschyr med förköpsinformation Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Försäkringsvillkor och faktablad för övriga kapitalförsäkringar med traditionell förvaltning

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och faktablad för våra övriga kapitalförsäkringar med traditionell förvaltning.

Försäkringsvillkor 701 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Broschyr med förköpsinformation Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Aktuella regler och avgifter Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Faktablad Kapitalförsäkring med återbetalningsskydd - traditionell förvaltning

Hur mycket får jag spara i en kapitalförsäkring?

Folksams traditionella kapitalförsäkring utmärks av att den ger dig som sparar ett garanterat belopp. Det gör den till ett utmärkt val för dig som vill ha ett tryggt sparande för långsiktiga behov som exempelvis pensionen.

Vi är måna om att kunna fortsätta ge våra kunder ett garanterat belopp och en stark återbäring. För att förhindra att vår traditionella kapitalförsäkring används för kortsiktiga kapitalplaceringar av stora summor har vi därför infört ett tak för insättningarna som du ser nedan.
Så mycket får du spara: Privatägd kapitalförsäkring Företagsägd kapitalförsäkring
Totalt per försäkrad 25 miljoner kr 25 miljoner kr
Totalt per avtal 10 miljoner kr 10 miljoner kr
Totalt per försäkrad och år 2 miljoner kr 2 miljoner kr
Första engångsinsättning Lägst 25 000 kr
Högst 2 000 000 kr
Lägst 50 000 kr
Högst 2 000 000 kr
Månadssparande Lägst 400 kr/mån  
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om FolksamPlan.

- Flexibelt sparande och uttagsmöjligheter
- Välj förmånstagare fritt
- Ingen vinst- eller inkomstskatt
- Du kan spara upp till 2 000 000 kronor per år i traditionell försäkring och utan begränsning i fondförsäkring

Försäkringen faller ut vid en överenskommen tidpunkt eller när försäkrad avlider.

Avkastningsskatt
Sparandet beskattas enligt avkastningsskattelagen.

Kapitalunderlag är ingående försäkringskapital den 1 januari plus hela värdet av premieinsättningar under perioden januari - juni och halva värdet av premieinsättningar under perioden juli - december. Skatteunderlag är kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående beskattningsår plus 0,75 procentenheter, dock minst 1,25 procent. Skatteunderlaget beskattas sedan med 30 procent.

Avkastningsskatten betalas in av Folksam, som är den skattskyldiga. Folksam tar ut skatten månadsvis genom inlösen av fondandelar. Skatten tas ut under hela försäkringstiden samt även vid utbetalning och eventuellt återköp eller flytt.

Skatt vid utbetalning
Du betalar ingen inkomstskatt för de belopp som betalas ut från försäkringen.

Kapitalvinstskatt
Du betalar ingen skatt på kapitalvinsten.

Ja det gör det, och kapitalförvaltningsavgiften för 2015 var 0,06% av förvaltat kapital.

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Det är enkelt att boka en rådgivning. Fyll bara i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor

Få koll på din totala pension

På minpension.se får du en helhetsbild av din totala pension, även den allmänna från staten.

Koll på pensionen med minpension.se