Vi hjälper dig med allt

Kapitalförsäkring traditionell

Börja spara
Traditionell kapitalförsäkring passar dig som vill ha ett enkelt och tryggt sparande där vi sköter förvaltningen av dina pengar. Sparformen passar dig som vill ha ett långsiktigt sparande på minst tio år.
 • Garanterat försäkringsbelopp med möjlighet till återbäring
 • Folksam sköter förvaltningen åt dig
 • Du väljer förmånstagare

Förköpsinformation Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Med en traditionell kapitalförsäkring kan du ta det lugnt – även när det svänger på börsen. Det är tryggt för dig och du får alltid det garanterade försäkringsbeloppet. Men du har också möjlighet att få mer pengar i form av avkastning.

Kapitalförsäkring traditionell

Det finns många fördelar med att spara i en traditionell kapitalförsäkring. Om du vill veta fler detaljer, läs under Villkor och information.

Vi på Folksam förvaltar och placerar pengarna åt dig. Du har också ett garanterat försäkringsbelopp.

Du kan få mer pengar i form av återbäring, vilket gör att det belopp du får ut blir större än det garanterade. Återbäring är preliminärt fördelad men inte garanterad.

Med en kapitalförsäkring styr du själv över när och hur du vill ta ut ditt sparande. Den kan betalas ut som en löpande utbetalning under en tidsperiod som du själv väljer.

Med en kapitalförsäkring betalar du ingen inkomstskatt när du tar ut pengarna.

Försäkringen tecknas med ett återbetalningsskydd som innebär att dina sparpengar betalas ut till dina förmånstagare om du skulle avlida. Det kan vara personer inom familjen men även andra som du själv väljer.

När du sparar i vår traditionella försäkring får du alltid minst det garanterade försäkringsbeloppet. Det är en trygghet för dig. Du har också kvar möjligheten till avkastning genom återbäringsräntan, som i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Avkastning i Folksam

Aktuell avkastning övrig livförsäkringsverksamhet

Här visar vi alltid den aktuella avkastningen för privat sparande i traditionell försäkring med förklaringar. Senast uppdaterad 2018-12-01.

Återbäringsränta 4,0 %
Genomsnittlig återbäringsränta 
(2013-2017)
6,2 %
Totalavkastning 2017 4,2 %
Genomsnittlig totalavkastning
(2013-2017)
7,1 %
Garantiränta 1,0 %

Förklaringar

 • Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. 
    
  Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.
    
  Garantiränta avser den ränta Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.

Stark solvens — nyckeln till avkastning

En viktig nyckel till att leverera bra framtida avkastning är solvensen. Solvensen visar förhållandet mellan våra tillgångar mot de garanterade pensionsbelopp vi har lovat våra kunder.

Idag ligger Folksam på starka 168 procent i Solvensgrad (2018-10-31). Det innebär att dina pengar är extra trygga och ger oss större möjligheter att ge dig en högre avkastning — utan att tumma på tryggheten.

Exempel: En solvens på 168 procent betyder att vi har 68 procent mer tillgångar än vad som behövs för att betala ut de garanterade pensionerna.
Folksam har en stark solvensgrad
Historisk solvens på Folksam - oktober 2018

Så placerar vi dina pengar

En stark solvens gör att vi kan ha placeringar med högre risk, samtidigt som vi garanterar pensionsbeloppet. Vår fördelning för traditionell försäkring ser ut enligt följande 2018-09-30 (senaste fördelningen).

Läs gärna vår senaste information Folksam Liv i siffror. Där hittar du även uppgifter för konsolideringsgrad och förvaltat kapital.

Folksam Liv i siffror

Aktuell placeringsfördelning övrig livförsäkringverksamhet

Värdeslag Andel
Svenska räntebärande 50,7 %
Utländska räntebärande 6,0 %
Svenska aktier 13,9 %
Utländska aktier 17,6 %
Fastigheter 8,8 %
Specialplaceringar 3,0 %

Villkor och broschyr med förhandsinformation

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för privatägd Kapitalförsäkring traditionell.

Försäkringsvillkor privatägd Kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Förköpsinformation Privat kapitalförsäkring med traditionell förvaltning


Övrig information

KID - key information documents (PRIIP-förordningen)

Från januari 2018 gäller ett lagkrav som innebär att försäkringsbolag måste erbjuda faktablad som ska hjälpa icke-professionella investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut. Här nedanför hittar du faktabladen för våra kapitalförsäkringar.

KID - faktablad Privat kapitalförsäkring traditionell förvaltning

KID - faktablad Traditionell kapitalförsäkring med fast efterlevandeskydd

KID - faktablad Kapitalförsäkring och kapitallivränta med traditionell förvaltning

Försäkringsvillkor och faktablad för övriga och äldre kapitalförsäkringar

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och faktablad för våra övriga kapitalförsäkringar med traditionell förvaltning, till exempel äldre försäkringslösningar.

Försäkringsvillkor 701 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Förköpsinformation 701 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Faktablad Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Kapitalförsäkring traditionell förvaltning med återbetalningsskydd

Försäkringsvillkor 706 Kapitalförsäkring med och utan garanti

Hur mycket får jag spara i en kapitalförsäkring?

Folksams traditionella kapitalförsäkring utmärks av att den ger dig som sparar ett garanterat belopp. Det gör den till ett utmärkt val för dig som vill ha ett tryggt sparande för långsiktiga behov som exempelvis pensionen.

Vi är måna om att kunna fortsätta ge våra kunder ett garanterat belopp och en stark återbäring. För att förhindra att vår traditionella kapitalförsäkring används för kortsiktiga kapitalplaceringar av stora summor har vi därför infört ett tak för insättningarna som du ser nedan.
Så mycket får du spara: Privatägd kapitalförsäkring Företagsägd kapitalförsäkring
Totalt per försäkrad 25 miljoner kr 25 miljoner kr
Totalt per avtal 10 miljoner kr 10 miljoner kr
Totalt per försäkrad och år 2 miljoner kr* 2 miljoner kr
*För Privatpension (kapitalförsäkring med traditionell förvaltning) är max inbetald premie per år och försäkringsavtal 250 000 kronor.
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om kapitalförsäkring.

- Flexibelt sparande och uttagsmöjligheter
- Välj förmånstagare fritt
- Ingen vinst- eller inkomstskatt
- Du kan spara upp till 2 000 000 kronor per år i traditionell försäkring och utan begränsning i fondförsäkring

Försäkringen faller ut vid en överenskommen tidpunkt eller när försäkrad avlider.

Avkastningsskatt
Sparandet beskattas enligt Lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kapitalunderlag är ingående försäkringskapital den 1 januari plus hela värdet av premieinsättningar under perioden januari - juni och halva värdet av premieinsättningar under perioden juli - december. Skatteunderlag är kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående beskattningsår plus en procentenhet, dock minst 1,25 procent. Skatteunderlaget beskattas sedan med 30 procent.

Avkastningsskatten betalas in av Folksam, som är den skattskyldiga. Folksam tar ut skatten månadsvis genom inlösen av fondandelar. Skatten tas ut under hela försäkringstiden samt även vid utbetalning och eventuellt återköp eller flytt.

Skatt vid utbetalning
Du betalar ingen inkomstskatt för de belopp som betalas ut från försäkringen.

Kapitalvinstskatt
Du betalar ingen skatt på kapitalvinsten.

Ja det gör det, och kapitalförvaltningsavgiften för 2017 var 0,07% av förvaltat kapital.

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Det är enkelt att boka en rådgivning. Fyll bara i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor

Få koll på din totala pension

På minpension.se får du en helhetsbild av din totala pension, även den allmänna från staten.

Koll på pensionen med minpension.se