Traditionell kapitalförsäkring

Spara med sikte på pensionen

Kapitalförsäkring PrivatpensionPrivatpension är vårt erbjudande till dig som vill spara långsiktigt till din pension. Det är ett enkelt och tryggt sparande och vi förvaltar pengarna åt dig. Det har dessutom ett fördelaktigt pris för dig som sparar länge.
 • Vi gör det enkelt eftersom vi förvaltar pengarna åt dig.
 • Vi garanterar dig ett visst månadsbelopp oavsett hur marknaden utvecklas.
 • Du har flera möjligheter när det är dags att ta ut pensionen. Vi hjälper dig att se vad som passar dig.

Förköpsinformation Privatpension kapitalförsäkring

Det är viktigt att börja pensionsspara tidigt i livet. När du studerar eller har småbarn kanske du inte kan sätta av så mycket, men tänk på att en liten summa varje månad med tiden kan växa till ett stort belopp.

Det här sparandet passar dig som vill spara långsiktigt i minst 15 år. Har du mindre än 15 år till pensionen, kontakta oss så hjälper vi dig.
Allt du behöver veta Kapitalförsäkring Privatpension
Traditionell Kapitalförsäkring
15 år
5-30 år
Mot avgift
500 kr per mån
Fast- och kapitalavgift

Villkor och broschyr med förhandsinformation

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för Privatpension. Du får överskådlig information i faktabladet samt förköpsinformationen och kan hitta mer detaljerad information i villkoret.

Förköpsinformation Privatpension kapitalförsäkring

Faktablad Privatpension kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Försäkringsvillkor Privatpension kapitalförsäkring


Övrig information

KID - key information documents (PRIIP-förordningen)

Från januari 2018 gäller ett lagkrav som innebär att försäkringsbolag måste erbjuda faktablad som ska hjälpa icke-professionella investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut. Här nedanför hittar du faktabladen för våra kapitalförsäkringar.

KID - Faktablad Privatpension kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Hur mycket får jag spara i en kapitalförsäkring?

Folksams traditionella kapitalförsäkring utmärks av att den ger dig som sparar ett garanterat belopp. Det gör den till ett utmärkt val för dig som vill ha ett tryggt sparande för långsiktiga behov som exempelvis pensionen.

Vi är måna om att kunna fortsätta ge våra kunder ett garanterat belopp och en stark återbäring. För att förhindra att vår traditionella kapitalförsäkring används för kortsiktiga kapitalplaceringar av stora summor har vi därför infört ett tak för insättningarna som du ser nedan.
Så mycket får du spara: Privatägd kapitalförsäkring (övrig) Privatpension (privatägd kapitalförsäkring)
Totalt per försäkrad 25 miljoner kr 25 miljoner kr
Totalt per avtal 10 miljoner kr 10 miljoner kr
Totalt per försäkrad och år 2 miljoner kr 250 000 kr
När du sparar i vår traditionella försäkring får du alltid minst det garanterade försäkringsbeloppet. Det är en trygghet för dig. Du har också kvar möjligheten till avkastning genom återbäringsräntan, som i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Folksam Liv i siffror

I vår månatliga rapport "Folksam Liv i siffror" redovisar vi viktiga ekonomiska nyckeltal för vår traditionella försäkring varje månad. I den hittar du information om placeringsfördelning, nuvarande solvens, konsolideringsgrad och andra relevanta siffror.

Folksam Liv i siffror

Aktuell avkastning övrig livförsäkringsverksamhet

Här visar vi alltid den aktuella avkastningen för privat sparande i traditionell försäkring med förklaringar. Senast uppdaterad 2019-06-01.

Återbäringsränta 5,0 %
Genomsnittlig återbäringsränta 
(2015-2019)
5,8 %
Totalavkastning 2018 1,5 %
Genomsnittlig totalavkastning
(2014-2018)
5,6 %
Garantiränta 1,0 %

Förklaringar

 • Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. 
    
  Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.
    
  Garantiränta avser den ränta Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.

Avkastning i Folksam

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor

Få koll på din totala pension

På minpension.se får du en helhetsbild av din totala pension, även den allmänna från staten.

Koll på pensionen med minpension.se