Fondförsäkring

— för dig med KTP2 eller alternativ pension

Genom att du placerar dina pensionspremier i en fondförsäkring har du möjlighet att påverka hur dina pensionspengar placeras och därmed även pensionens storlek.

Exempel på pensioner där du kan spara i vår fondförsäkring:

- KTPK-egenpension 
- Alternativ pension
Fondförsäkring innebär att dina pengar placeras i fonder. Genom att välja mellan olika fonder påverkar du själv hur dina pensionspengar ska förvaltas och därmed också pensionens storlek. Det finns ingen garanterad avkastning i fondförsäkring utan pensionen ökar i värde om fonderna som du valt går bra.

Inom de kooperativa avtalen kan du välja fondförsäkring för premiebestämda pensioner. En premiebestämd pension innebär att premiens storlek är bestämd till en viss procent av lönen eller till ett visst belopp.

Vi har två olika fondförsäkringar inom de kooperativa tjänstepensionerna. En fondförsäkring som gäller alla premiebestämda pensioner, förutom KTPK-egenpension inom avtalsområdena KFO-PTK och KFO-Handels. Och en fondförsäkring som gäller för KTPK-egenpension inom KFO-PTK och KFO-Handels. Om du omfattas av KTP2 inom KFO – PTK eller KFO-Handels så kan du fr.o.m. 1 januari 2019 ha din KTPK-egenpension intjänad före 2019 i en försäkring och de premier som placeras efter 1 januari 2019 i en annan försäkring.

Om du tillhör avtalsområde KFO-Handels eller KFO-PTK och därmed omfattas av KTP 2 KFO-PTK kan du flytta kapital från din fondförsäkring (intjänad före 2019-01) till en ny fondförsäkring. Du kan även flytta kapital från din fondförsäkring (intjänad före 2019-01) till en traditionell försäkring med premiegaranti. Dessutom kan du flytta kapital från traditionell försäkring med premiegaranti till fondförsäkring.

När du väljer fondförsäkring bör du tänka på:

 • Du kan, med några få undantag, alltid välja att placera framtida premier i fondförsäkring. Du kan maximalt välja att placera premien i fyra fonder samtidigt.
 • En fondförsäkring kan som mest ha ett innehav tio fonder samtidigt.
 • Ungefär sju månader innan pensionen ska börja betalas ut flyttas fondförsäkringens värde automatiskt över till en traditionell försäkring.
 • För KTPK-egenpension (förutom inom KTP 2 KFO-PTK) kan du även flytta kapitalet som finns i din traditionella försäkring till en fondförsäkring. Kapitalet som du får flytta motsvaras av garanterade förmåner samt fördelad återbäring.

  Om värdet av Folksams tillgångar inte täcker alla åtaganden vid tidpunkten för överföringen kommer Folksam att ta ut en avgift från försäkringens fördelade återbäring. Avgiften beror på Folksams konsolideringsgrad.

  Du kan även flytta kapital från fondförsäkring till en traditionell försäkring.
 • För KTPK-egenpension inom KTP 2 KFO-PTK kan du flytta kapitalet i din fondförsäkring intjänad före 1 januari 2019 till en traditionell försäkring med premiegaranti eller till en ny fondförsäkring.
 • Om du inte väljer fondförsäkring placeras dina premier i traditionell försäkring, som förvaltas av Swedbank Robur på uppdrag av Folksam Liv. Du är då garanterad en ränta på sparandet.
 • Det är möjligt att kombinera sparformerna så att en del av premien placeras i fondförsäkring och resten i traditionell försäkring.
 • Du bör vara medveten om att ditt pensionskapital i en fondförsäkring kan minska i värde om börskurserna faller. Det är du själv som står risken för pensionskapitalets utveckling.

Förvaltare

Folksam samarbetar med flera olika förvaltare som tillsammans erbjuder många fonder med olika inriktningar och risknivåer.
Avgift Fondförsäkring
Premieavgift 1,55 %
Årlig förvaltningsavgift på pensionskapital
Förvaltningsavgiften bestäms årligen. Denna avgift avser år 2019.
0,25 %
Avgift på utbetalt garanterat belopp 1,50 % (eftersom utbetalning sker från traditionell försäkring)
Övrigt Fondavgift (0,2-2,5 %) tillkommer
(fondavgiften är avdragen när kursen publiceras)

Fondutbud och kurser

Nedan hittar du samtliga valbara fonder och ditt rabatterade pris, genom Folksam, för ditt tjänstepensionsavtal. Du kan när som helst själv välja fonder ur vårt breda utbud. Bytet gör du enklast på vår internettjänst Min kooperativa tjänstepension.

Logga in på Min kooperativa tjänstepension

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du har ett brett utbud att välja mellan. Välkommen att spara i ett av Sveriges bästa pensionsbolag.
Med våra ingångsfonder för KTPK-egenpension inom KTP2 för KFO-PTK får du ett tryggt och bekvämt pensionssparande. Dina pengar placeras initialt i en fond som utgår från ditt födelseår.

SPP Generation

• SPP Generation
• SPP Generation 50-tal - en fond för dig som är född på 50-talet
• SPP Generation 60-tal - en fond för dig som är född på 60-talet
• SPP Generation 70-tal - en fond för dig som är född på 70-talet
• SPP Generation 80-tal - en fond för dig som är född på 80-talet och senare

I fonden finns både svenska och utländska aktier samt räntebärande värdepapper. I takt med att du närmar dig pensionen minskas andelen aktier.

Räknar man ihop alla åren blir det en stor summa pengar som din arbetsgivare betalar in. Ju bättre de förvaltas, desto mer får du i plånboken när du slutat jobba. Ett aktivt val gör helt enkelt en stor skillnad.
Avgift Fondförsäkring
Fondavgift för ingångsfonder 0,30 %

Fritt val av fonder

Du kan när som helst själv välja andra fonder ur vårt utbud för KTPK-egenpension inom KTP2 för KFO-PTK. Bytet gör du enklast på vår tjänst Mina sidor.

Vi erbjuder marknadsledande fonder av hög kvalitet, fonder med låga kostnader och fonder med etiska placeringskriterier.

Logga in på Mina sidor

Förvaltare med hållbarhetsprofil

Vi vill att du som kund i Folksam fondförsäkring ska ha ett brett utbud av fonder med hållbara placeringskriterier att välja mellan. Därför erbjuder vi fonder på de flesta marknader där fondbolaget undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI).

Vi ser gärna att de fondförvaltare vi samarbetar med har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) och vi arbetar för att de som ännu inte skrivit under ska göra det.

Vi har dessutom fonder från flera fondbolag med egna hållbara kriterier.
Nedan hittar du samtliga valbara fonder för KTPK-egenpension inom Fremia-PTK. Fondutbudet gäller för premier fr.o.m. 1 januari 2019. Du kan när som helst själv välja fonder ur vårt breda utbud. Bytet gör du enklast på vår internettjänst Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

För dig som har KTPK-egenpension

Flytta kapital till traditionell försäkring (ej KTP 2 KFO-PTK)

Om du vill flytta kapital från fondförsäkring till en traditionell försäkring ska du fylla i blanketten "Flyttanmälan - KTPK-egenpension" och skicka den till Folksam kooperativa tjänstepensioner. Samma blankett kan även användas om du vill flytta kapital från traditionell försäkring till fondförsäkring.

Flyttanmälan KTPK-egenpension

Flytta kapital till fondförsäkring eller till traditionell försäkring med premiegaranti (KTP 2 KFO-PTK)

Om du vill flytta kapital ska du fylla i blanketten "Flyttanmälan KTPK-egenpension – KFO-PTK" och skicka den till Folksam kooperativa tjänstepensioner.

Flyttanmälan KTPK-egenpension – KFO-PTK

För dig som har privat pensionsförsäkring, övrig tjänstepension eller alternativ pensionslösning

Försäkringsbranschen har, under ledning av Svensk Försäkring, åstadkommit en överenskommelse i form av en rekommendation kring standardiserad information i anslutning till flytt av pensionskapital. Detta gäller privat pensionsförsäkring och individuell tjänstepensionsförsäkring, dock inte kollektivavtalad pensionsförsäkring.

Vad innebär rekommendationen?
 Vi är skyldiga att skicka två så kallade flyttblad som innehåller information om den pensionsförsäkring som du vill flytta ifrån och motsvarande information om den försäkring du vill flytta till. På så sätt kan du jämföra de två försäkringarna. Vi får inte genomföra en flytt från fondförsäkring till traditionell försäkring utan att vi har skickat flyttbladen till dig. Tillsammans med flyttbladen skickar vi en flyttanmälan som du fyller i och skickar tillbaks till Folksam kooperativa tjänstepensioner om du vill genomföra flytten. Först därefter kan vi genomföra flytten.

Beställning av flyttblad och flyttanmälan gör du enklast genom att fylla i formuläret nedan och klicka på ”Skicka”.

Vad innehåller flyttbladen för information?
Flyttbladen innehåller information om vilket försäkringsskydd du har, vilka avgifter och garantier som finns och villkoren vid flytt. Tänk på att alla uppgifter avser den tidpunkt då vi lämnar den här informationen. Försäkringskapital och avgifter kan därför komma att justeras om och när en flytt sedan genomförs.
Här hittar du blanketter för ändringsanmälan, fondbyten och förvaltningsform. Det är alltid de senaste versionerna som ligger publicerade här.

Hämta blankett

Klicka på respektive blankett för att hämta den.

Ändringsanmälan Fondförsäkring (ej GTP/KTPK-egenpension )

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Hur sparar svenskarna?

Vi har frågat svenska folket om deras sparande - till exempel hur man sparar och vad det kan få för konsekvenser. Här har vi samlat alla våra insikter.

Så sparar svenskarna

Internettjänst för dig i kooperationen

Du som är försäkrad hos oss kan se dina försäkringar och pensionsutbetalningar på vår internettjänst.

Logga in på Mina sidor