Äldre pensionslösningar

Säljstoppade produkter

Här hittar du information, innehåll och villkor gällande produkter som vi inte längre säljer.

Pensionsförsäkringar med avdragsrätt

Pensionsförsäkring med avdragsrätt kan endast tecknas av dig som är näringsidkare eller inte har rätt till tjänstepension i tjänsten. Vi tar inte längre emot några nya sparare i privat pensionsförsäkring eftersom avdragsrätten för privat pensionssparande slopades helt från 2016.