Kapitalspar

Produkten har upphört från 1 januari 2019

Se villkor och info

Kapitalspar har upphört för nyförsäljning från 1 januari 2019! Du kan fortfarande hitta innehåll och villkor här nedanför.

Att spara i Kapitalspar är som att spara i fonder, men eftersom det är en kapitalförsäkring betalar du ingen kapitalvinstskatt. Och du behöver inte deklarera för vinsterna.
  • Ingen kapitalvinstskatt
  • Hållbara placeringar för miljö och mänskliga rättigheter
  • Återbetalningsskydd ingår
Du väljer själv hur mycket pengar du vill sätta in och under hur lång tid. Under första året kan du inte ta ut pengarna men efter det har du fyra avgiftsfria uttag per år.

Du kan göra insättningar varje månad, eller göra en engångsbetalning. Beloppet kan vara detsamma varje insättning, eller följa prisbasbeloppets förändringar (det justeras årligen av regeringen).

Minimibelopp för sparande

  • Löpande premie: lägst 400 kronor per månad
  • Engångspremie (vid nyteckningstillfället): 25 000 kronor

Kapitalspar

Det finns många fördelar med att spara i Kapitalspar. Om du vill veta fler detaljer, läs under Villkor och information.

  • Vill välja egna fonder
  • Vill slippa bli vinstbeskattad på sparandet
  • Vill slippa krångel med deklaration
  • Vill spara på kort eller lång sikt

När du tecknar Kapitalspar kan du välja fritt ur Folksam Fondförsäkrings ordinarie fondsortiment.

Du kan byta fonder via Mina sidor kostnadsfritt redan från första dagen.

Logga in på Mina sidor

Du får tillgång till Mina sidor när du tecknar Kapitalspar. Sedan kan du gå in och byta fonder eller bara se över ditt sparande när du vill. Du behöver inte deklarera uttag och utdelning.

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder – eftersom vi är ett ömsesidigt, kundägt bolag.

Det gör att vi är på din sida. Varje gång vi möter en kund, möter vi också en ägare och därför bryr vi oss om det du bryr dig om. Vi har inga ägarintressen och styrs inte heller av kortsiktiga vinstintressen.

Vi delar dessutom inte ut bonusar till ledningsgruppen utan vinsten används för att göra det ännu bättre att vara kund hos oss.

Du kan teckna ett återbetalningsskydd som innebär dina sparpengar betalas ut till dina förmånstagare om du skulle avlida. Det kan vara personer inom familjen men även andra som du själv väljer.

Om du inte väljer återbetalningsskydd så fördelas dina sparade pengar som så kallad arvsvinst på övriga försäkringstagare i kollektivet. Skyddet kostar inget extra, men utan återbetalningsskydd blir ditt egna sparande något högre.

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

En högre risk kan dock öka möjligheten att på sikt få bättre avkastning.

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du får ett väl avvägt utbud att välja från.

Villkor och broschyr med förhandsinformation

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för privatägd Kapitalförsäkring traditionell.

Försäkringsvillkor 108 Kapitalspar

Faktablad Kapitalspar med återbetalningsskydd — fondförvaltning — Folksam


Övrigt

KID - key information documents (PRIIP-förordningen)

Från januari 2018 gäller ett lagkrav som innebär att försäkringsbolag måste erbjuda faktablad som ska hjälpa icke-professionella investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut. Här nedanför hittar du faktabladen för våra produkter.

KID - faktablad Kapitalspar

Vad kostar ett kapitalsparande?

Nedan hittar du fullständiga prisuppgifter som baseras på hur du sparar och vilka eventuella ändringar du vill göra i ditt sparande.

Avgift eller skatt Pris
Försäkringsavgift
Årlig avgift som tas ut månadsvis ur fondvärdet och består av ett fast belopp och en viss procent av fondvärdet
120 kr + 0,7% av fondvärdet per år
Inbetalning av extra premie 0 kr
Inbetalning av engångspremie 0 kr
Aviseringsavgift
Vid betalning av löpande premie via inbetalningskort
10 kr per aviserad period
Inbetalning av premie via Autogiro 0 kr
Avgift vid uttag via handläggare
— tas ut genom inlösen av fondandelar
 
De fyra första uttagen 100 kr per uttag
Från och med femte uttaget 325 kr per uttag
Avgift vid uttag via Mina sidor på folksam.se
— tas ut genom inlösen av fondandelar
 
De fyra första uttagen 0 kr
Från och med femte uttaget 225 kr per uttag
Avgift vid överlåtelse av avtal
— tas ut genom inlösen av fondandelar
300 kr
Avgift vid beställning av extra värdebesked 100 kr per beställning
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om kapitalförsäkring.

Du kan välja fritt ur Folksam Fondförsäkrings ordinarie fondsortiment. Du kan alltid byta fondfördelning själv på Mina sidor.

Du väljer i så fall att flytta ditt kapital till en annan fondmix eller placera på annat sätt. Alla fondbyten är kostnadsfria.

Du kan följa försäkringens utveckling på Mina sidor eller via årliga pensionsbesked.

Du kan göra insättningar löpande per månad via autogiro, eller som en engångsbetalning.

Beloppet kan vara detsamma varje insättning, eller följa prisbasbeloppets förändringar (justeras av årligen av regeringen).

Det gör du enklast via Mina sidor. Du har fyra fria uttag per försäkringsår. Vill du göra fler uttag kostar det 225 kronor per gång. Du kan inte ta ut pengar under det första försäkringsåret.

Om du dör, betalas kapitalet ut till den eller de förmånstagare som du har valt.

Det är ett dokument som reglerar vem som ska ärva försäkringskapitalet.

Till försäkringen hör ett förmånstagarförordnande. Genom detta avgörs vem som ska få pengarna om du dör. Om du inte själv väljer förmånstagare, gäller ett generellt förmånstagarförordnande som ser ut så här:

- Försäkringstagarens make 
- Registrerade partner eller sambo
- Försäkringstagarens arvsberättigade släktingar

Du kan fritt välja vem eller vilka du vill ha som förmånstagare.

Ja, det gör du genom en blankett på vår tjänst Mina sidor.

Avkastningsskatt
Sparandet beskattas enligt Lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kapitalunderlag är ingående försäkringskapital den 1 januari plus hela värdet av premieinsättningar under perioden januari - juni och halva värdet av premieinsättningar under perioden juli - december. Skatteunderlag är kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående beskattningsår plus en procentenhet, dock minst 1,25 procent. Skatteunderlaget beskattas sedan med 30 procent.

Avkastningsskatten betalas in av Folksam, som är den skattskyldiga. Folksam tar ut skatten månadsvis genom inlösen av fondandelar. Skatten tas ut under hela försäkringstiden samt även vid utbetalning och eventuellt återköp eller flytt.

Skatt vid utbetalning
Du betalar ingen inkomstskatt för de belopp som betalas ut från försäkringen.

Kapitalvinstskatt
Du betalar ingen skatt på kapitalvinsten.

Följ med i senaste nytt om vårt fondutbud

Engagera dig i ditt sparande genom att följa med i fondnyheterna — här får du veta allt om aktuellt fondutbud och fondmarknaden.

Följ fondnyheterna här

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor