Vad är löneväxling?

Att löneväxla är en form av individuellt extra sparande där din arbetsgivare kan växla en del av din lön till en annan förmån, exempelvis till ett pensionssparande. Här berättar vi mer om vad du ska tänka på och när det lönar sig att löneväxla.

Att löneväxla till pensionen och vad det innebär

För att du ska kunna bibehålla din nuvarande levnadsstandard även när du går i pension, kan du behöva komplettera den allmänna pensionen. Att löneväxla kan då vara ett effektfullt sätt att utöka din tjänstepension. Det innebär att din arbetsgivare drar en del av din lön till ett framtida sparande.

Att löneväxla till tjänstepension ger skattefördelar. När arbetsgivaren växlar in till tjänstepension betalar de en särskild löneskatt som är lägre än den skatt som betalas vid din utbetalade lön. Mellanskillnaden kan då ge dig extra till pensionen utan att det blir dyrare för arbetsgivaren.

Vid ett tjänstepensionssparande dras en avkastningsskatt som är lägre än den schablonskatt som tas ut via sparande i exempelvis en kapitalförsäkring eller via ISK.

Det dras heller ingen skatt när själva löneväxlingen görs utan beskattas först när du börjar att ta ut din pension.

Hur mycket pengar du får ut genom löneväxling beror på hur de sammanlagda inkomsterna är den dagen du ska börja ta ut pensionspengarna. Tänk också på att regler om skatter och tjänstepension kan ha ändrats i framtiden, vilket också kan påverka.

Är du intresserad av att börja löneväxla? Hör med din arbetsgivare om de erbjuder löneväxling och hur upplägget ser ut.

När det är värt att löneväxla

  • Har du inte riktigt kommit i gång med ett privat pensionssparande, kanske arbetat deltid eller varit föräldraledig under en längre tid, kan löneväxling vara en bra start.
  • Om du vill gå i pension tidigare, från 55 års ålder.
  • Om du är redo att avstå en del av din lön du har idag för att kunna få ut mer pengar till pensionen.
  • Om du har en månadslön på minst 51 245 kr efter att arbetsgivaren löneväxlat

Hur mycket bör jag löneväxla?

Du väljer själv hur mycket du vill löneväxla varje månad.

Du ska ha en månadslön på minst 51 245 kr kronor (8,07 inkomstbasbelopp 2024) efter löneväxling, annars är det inte förmånligt. Då kan du få minskad allmän pension och sjuk- och föräldrapenning.

Hur sparas pengarna som jag löneväxlar?

Du kommer överens med din arbetsgivare hur du vill att pengarna ska sparas. Du väljer om du vill sätta in summan i din kollektivavtalade tjänstepension eller om du avsätter den i en separat tjänstepensionsförsäkring.

Pengarna är sedan låsta fram till pensionen eller tills att du är 55 år.

Övriga tips inför pensionssparande via löneväxling

Se över hela din livssituation så att det är rätt tillfälle att löneväxla eftersom du kommer att få en lägre månadslön att röra dig med.
Se till att upprätta ett avtal mellan dig och din arbetsgivare där ni är överens om villkoren, exempelvis vilken lön som ska räknas vid sjukpenning och semesterersättning. Det finns inga särskilda regler för hur det ska gå till vid en löneväxling, men du behöver ha koll på vad som står i kollektivavtalet. Tänk på att en arbetsgivare aldrig får göra det sämre än vad som är reglerat i kollektivavtalet.
När du kommit överens med din arbetsgivare om att du kan löneväxla tecknas en pensionsförsäkring med återbetalningsskydd. Det betyder att din pensionsförsäkring betalas ut till de som du har valt som efterlevande om du skulle avlida.
Du har möjlighet att placera dina pengar i en traditionell kapitalförsäkring eller i en fondanknuten kapitalförsäkring. I en traditionell kapitalförsäkring, Privatspar och Privatpension, låter du oss förvalta pengarna och du kan lugnt luta dig tillbaka. Vill du hellre vara aktiv och själv sköta förvaltningen väljer du en fondanknuten kapitalförsäkring, Fondspar Privat eller Fondspar Pension.

Vanliga frågor och svar om löneväxling

För att löneväxla bör du ha en månadslön på minst 51 245 kr (2024) efter avdraget för löneväxling. Om din lön blir lägre minskas din allmänna pension, sjukpenning, föräldrapenning och andra socialförsäkringsförmåner. Om du har en kollektivavtalad tjänstepension är det bra att först kolla upp hur en löneväxling skulle påverka din totala pension. Det är upp till din arbetsgivare om du kan löneväxla eller inte.

Du behöver ha minst 51 245 kr i månaden efter att du har löneväxlat.

Du bestämmer själv hur mycket du vill spara varje månad. Kontakta din arbetsgivare för att få information om vad som gäller på just din arbetsplats.

Det kan vara ett bra sätt att spara till din framtida pension.

Du bestämmer själv hur mycket du vill löneväxla. Du behöver stämma av med din arbetsgivare.

Om du har en månadslön som är lägre än 51 245 kr efter löneväxlingen, är det inte lönsamt. Då påverkas allmän pension och ersättningar vid till exempel föräldraledighet och sjukdom.

Pensionen som du får genom löneväxling betalas ut tidigast när du är 55 år och utbetalningen måste ske under minst fem år.

Du kan ta ut den tidigast när du går i pension eller vid 55 års ålder.

Bonusväxling innebär att du byter hela eller delar av din bonus mot en högre inbetalning till pensionen. Vid löneväxling byter du en del av din lön till ett pensionssparande.