Spara privat

Börja spara till din dröm, dina barn eller till en buffert för oförutsedda händelser. Hos oss får dina pengar en bra placering för framtiden. Välj mellan två olika sparanden: Privatspar, en traditionell kapitalförsäkring där vi sköter förvaltningen åt dig eller Fondspar Privat, en kapitalförsäkring med fondförvaltning där du själv är aktiv och ser över dina placeringar.

Privatspar

Traditionell kapitalförsäkring

 • Vi förvaltar och placerar pengarna åt dig
 • Garanterad ett visst belopp med möjlighet till mer
 • Skattat och klart vid utbetalning

Fondspar Privat

Fondanknuten kapitalförsäkring

 • Välj själv hur pengarna placeras
 • Välj fritt bland noggrant utvalda fonder
 • Skattat och klart vid utbetalning

Lägre avgift för dig som förbundsmedlem

Här visas vilka förbund som erbjuder Medlemsspar

Fördelar med att spara privat hos oss

Kapitalförsäkring är en sparform som passar bra för långsiktigt sparande, Du kan placera pengarna i fonder eller låta oss förvalta pengarna åt dig. Fördelar med att spara i en kapitalförsäkring i Folksam:

 • Skattefri utbetalning

  När det är dags att ta ut pengarna betalar du ingen skatt. Du betalar istället en årlig schablonskatt på ditt sparande. Du behöver inte deklarera dina affärer oavsett om du gått med vinst eller förlust.

 • Återbetalningsskydd och förmånstagare

  
Återbetalningsskyddet och möjligheten att välja vem som ska få pengarna får du inte med andra sparformer.

 • Hållbart sparande

  Ditt sparande hos oss bidrar till ett mer hållbart samhälle. Hållbarhetsfrågor är centrala delar för vår kapitalförvaltning och även när vi väljer in och tar bort fonder i vårt fondutbud.

 • Flexibelt sparande och uttagsmöjligheter
 • Välj förmånstagare fritt
 • Ingen vinst- eller inkomstskatt
 • Du kan spara upp till 2 000 000 kronor per år i traditionell försäkring och utan begränsning i fondförsäkring

När du vill spara till något på lite längre sikt och du själv vill välja hur dina sparpengar ska placeras är kapitalförsäkring med fondförvaltning ett bra alternativ.

Du väljer själv hur du vill placera dina pengar i våra sparprodukter Fondspar Privat och Fondspar Pension. Du kan alltid snabbt få hjälp av våra professionella rådgivare.

Som kund i Folksam fondförsäkring har du ett brett utbud av fonder med hållbara placeringskriterier att välja mellan. Vi erbjuder fonder på de flesta marknader där fondbolaget undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI).

Vi har dessutom fonder från flera fondbolag med egna hållbara kriterier. I fondlistan kan du sortera fram alla fonder med en hållbarhetsprofil och även de som undertecknat PRI. Kryssa bara i rutan "hållbarhet".

Du kan du följa värdet på ditt sparande och enkelt byta fonder utan kostnad genom att logga in på Mina sidor.

Avkastningsskatt

Sparandet beskattas enligt Lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kapitalunderlag är ingående försäkringskapital den 1 januari plus hela värdet av premieinsättningar under perioden januari - juni och halva värdet av premieinsättningar under perioden juli - december. Skatteunderlag är kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående beskattningsår plus en procentenhet, dock minst 1,25 procent. Skatteunderlaget beskattas sedan med 30 procent.

Avkastningsskatten betalas in av Folksam, som är den skattskyldiga. Folksam tar ut skatten månadsvis genom inlösen av fondandelar. Skatten tas ut under hela försäkringstiden samt även vid utbetalning och eventuellt återköp eller flytt.

Skatt vid utbetalning

Du betalar ingen inkomstskatt för de belopp som betalas ut från försäkringen.

Kapitalvinstskatt

Du betalar ingen skatt på kapitalvinsten.

Finns det någon kapitalförvaltningsavgift på försäkringen och hur stor är den?

Ja det gör det, och kapitalförvaltningsavgiften för 2023 var 0,05 % av förvaltat kapital.

Ja, Privatspar passar dig som önskar ett långsiktigt sparande där vi tar hand om förvaltningen av dina pengar.