Alternativ pension

För dig som tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp per år

En ikon som visar en spargris
Har du fyllt 28 år och tjänar mer än 762 000 kr per år (10 inkomstbasbelopp) kan du, efter överenskommelse med din arbetsgivare, använda en viss del av KTP-premierna till en alternativ pension.

Om din arbetsgivare godkänner att du tecknar alternativ pension i Folksam, kommer någon av våra rådgivare att kontakta dig. Tillsammans går ni igenom olika individuella pensionsförslag och du väljer det förslag som passar dig bäst.

De KTP-premier som du kan använda är baserade på lönedelar över 571 500 kronor (7,5 inkomstbasbelopp).

Du bestämmer själv var premien ska placeras: i traditionell pensionsförsäkring och/eller fondförsäkring. Väljer du alternativ pension kan du inte återgå till ordinarie pensionsplan, såvida du inte byter anställning.

Alternativ pension är möjligt i följande pensionsplaner inom KTP 2: 

- AFO-Handels
- Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden 
- Fremia-PTK* 

*Tjänsteman inom Fremia-Handels eller Fremia–Handels folkrörelse omfattas av KTP 2 Fremia-PTK 

Varför alternativ pension?

Det finns många fördelar med att teckna alternativ pension i Folksam. Här listar vi några av fördelarna för dig:

Det finns många fördelar med att teckna försäkringen i Folksam.

Premiebefrielse ingår

Premiebefrielseförsäkring ingår utan extra kostnad. Hos andra bolag kostar en sådan försäkring ca 3-10% av premien.

Slutbetalning

Försäkringen slutbetalas om du går i pension på egen begäran från 62 års ålder.

Alltid rätt premie

Vi erbjuder automatisk och kostnadsfri bevakning så att rätt premie går till den alternativa pensionen.

Försäkringsbesked

Du kan enkelt överblicka dina försäkringar på försäkringsbeskedet.

Kostnadsfri rådgivning

Våra rådgivare kan ge dig en grundlig genomgång om vilka möjligheter som finns genom att antingen välja en alternativ pension eller att behålla samtliga delar i KTP-planen.

Vi kan erbjuda:
  • Livsvarig eller temporär ålderspension.
  • Livsvarig eller temporär ålderspension med återbetalningsskydd.
Livsvarig ålderspension

Pensionen betalas ut så länge du lever.

Temporär ålderspension

Pensionen betalas ut under valfri tid, 5-20 år. Utbetalningen måste dock vara avslutad vid 90 års ålder.

Återbetalningsskydd
  • Återbetalningsskyddet innebär att dina efterlevande kan få utbetalning från försäkringen vid ditt dödsfall.
  • Det är du som avgör hur återbetalningsskyddet ska förvaltas: i traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring.
  • För återbetalningsskydd gäller ett generellt förmånstagarförordnande. Enligt försäkringsvillkoret där din make/maka, registrerade partner, sambo och dina barn är förmånstagare. Du kan anmäla annan förmånstagare, inom en begränsad krets.
  • Du bestämmer själv utbetalningstid för skyddet, 5–20 år.
  • Om du avlider före pensionsåldern sker utbetalning under den tid som du har valt för återbetalningsskyddet. Hur mycket som betalas ut beror på hur stort kapital som vid dödsfallet har samlats upp i försäkringen (traditionell pensionsförsäkring) eller fondandelarnas värde vid dödsfallet (fondförsäkring).
  • Om du avlider efter pensionsåldern är återbetalningsskyddet lika stort som pensionen. Utbetalningstiden är densamma som för ålderspensionen, om denna är temporär (5–20 år). Vid livsvarig pension sker utbetalning under den tid som du har valt för skyddet (5–20 år). Utbetalningstiden reduceras med den tid som pensionen redan har utbetalats.
  • Väljer du återbetalningsskydd blir din egen pension lägre än om försäkringen inte omfattar återbetalningsskydd. Orsaken är att du inte får del av s.k. arvsvinster, d.v.s. överskott som uppstår i försäkringskollektivet när försäkrade avlider.
Om din arbetsgivare godkänner att du tecknar en alternativ pension i Folksam får du möjlighet att påverka din pension.

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Nedan hittar du villkor och förköpsinformation som gäller för Alternativ tjänstepension KTP inom FolksamPlan. Det är alltid de senaste versionerna som är publicerade.

Försäkringsvillkor FolksamPlan, Individuell tjänstepensionsförsäkring för tjänstemän inom kooperation och folkrörelse

Förköpsinformation FolksamPlan, Individuell tjänstepensionsförsäkring för tjänstemän inom kooperation och folkrörelse

Hur sparar svenskarna?

Vi har frågat svenska folket om deras sparande - till exempel hur man sparar och vad det kan få för konsekvenser. Här har vi samlat alla våra insikter.

Så sparar svenskarna

Internettjänst för dig i kooperationen

Du som är försäkrad hos oss kan se dina försäkringar och pensionsutbetalningar på vår internettjänst.

Logga in på Mina sidor