Pensionsplan

— för ombudsmän och funktionärer inom LO och LO-förbund

En ikon som visar en spargris
För dig som omfattas av pensionsplanen för ombudsmän och funktionärer inom LO och LO-förbund betalar din arbetsgivare varje månad, tidigast från det att du fyllt 25 år, in pengar till din tjänstepension. Du väljer själv hur pengarna ska placeras och i vilken sparform.

Vi förvaltar tjänstepensionen för dig som inte gjort ett aktivt val. Här berättar vi om hur vi får den att växa hos oss och mer om vad som ingår i din tjänstepension.
För dig som omfattas av Pensionsplan för ombudsmän/funktionärer inom LO och LO-förbund betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension från att du fyllt 25 år.

Tryggt pensionsval

Det blir mycket pengar. Och du kan lugnt luta dig tillbaka. Så länge du är anställd sköter tjänstepensionen sig självt. Eller nästan i alla fall.

Kollektivavtalsparterna har utsett Folksam till förvalsalternativet för dig. Det är ett tryggt val. Du behöver inte fundera på det där med placering och förvaltning utan överlåter ansvaret till oss. Vi placerar ditt pensionskapital i värdepapper med målet att du ska få en så stor pension som möjligt.

I den traditionella försäkringen finns en garanti som innebär att du är garanterad minst det belopp som din arbetsgivare har betalat in för dig under åren.

Följ ditt sparande på internettjänsten Mina sidor

På Folksams Mina sidor hittar du personliga uppgifter rörande din tjänstepension.

Logga in på Mina sidor

För dig som vill spara i en fondförsäkring

Att pensionsspara i en fondförsäkring är ett bra alternativ för dig som själv vill välja i vilka fonder dina pengar ska placeras och också är beredd att ta en lite högre risk. Läs mer under Fondutbud och kurser om vilka fonder du kan välja.

Återbetalningsskydd

Om du har familj kan det kännas tryggt att ha ett återbetalningsskydd. Detta innebär att värdet av ditt ålderspensionskapital betalas ut till din familj (förmånstagare) om du skulle avlida. Om du väljer återbetalningsskydd innebär det att din tjänstepension blir något lägre då du inte får ta del av arvsvinsterna.

Traditionell försäkring med premiegaranti

Vi placerar ditt kapital lite olika beroende på din ålder. Det innebär i korthet att när du har lång tid kvar till pension får du en större andel placerad i aktier, vilket ger möjlighet till högre avkastning.

När pensionsdagen och utbetalning närmar sig, minskas andelen aktier och ditt kapital placeras med mindre risk.

Så här har avkastningen sett ut för vår traditionella pensionsförsäkring med premiegaranti historiskt sett:

Genomsnittlig avkastning per ålderskategori

Tidsperiod
25-åringar
45-åringar
65-åringar
2024 (till och med juni)
7,37 %
7,99 %
3,79 %
2023
13,13 %
13,77 %
9,69 %
2022
-8,25 %
-8,85 %
-5,51 %
2021
19,42 %
20,69 %
10,92 %
2020
6,94 %
7,11 %
6,22 %
2019
18,35 %
18,13 %
9,35 %
2018
0,83 %
1,48 %
3,31 %
2017
9,07 %
8,40 %
6,70 %
2016
8,12 %
7,43 %
5,65 %
2015
7,39 %
6,92 %
5,84 %
2014
17,16 %
15,33 %
11,71 %
2013
17,08 %
14,34 %
9,96 %
2012
9,67 %
8,16 %
6,05 %
2011
-3,42 %
-0,82 %
3,05 %
2010
10,81 %
9,17 %
6,62 %
2009 (april-dec)
13,88 %
12,15 %
9,47 %
Att pensionsspara i en fondförsäkring är ett bra alternativ för dig som själv vill välja i vilka fonder dina pengar ska placeras och också är beredd att ta en lite högre risk. Läs mer under Välj dina fonder själv om vilka fonder du kan välja.

Historisk avkastning är ingen garanti

  • Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

Dina entréfonder i fondförsäkringen

För att du ska få möjlighet till en bra pension placerar vi ditt pensionskapital lite olika, beroende på din ålder. Andelen aktiefonder är högre i början men efterhand som du närmar dig pensionen flyttas pensionskapitalet över till mindre riskfyllda räntefonder.

Mer information om våra Entréfonder

Så placerar vi din tjänstepension

  • Entré 100 - från 25 år 100 procent aktiefonder
  • Entré 75 - från 56 år 75 procent aktiefonder och 25 procent räntefonder
  • Entré 50 - från 61 år 50 procent aktiefonder och 50 procent räntefonder
  • Entré 25 - från 67 år 25 procent aktiefonder och 75 procent räntefonder

Dina rabatterade fonder

För dig som vill vara aktiv har vi ett brett utbud av fonder att erbjuda till rabatterat pris. Fondbyten gör du enkelt på Folksams Mina sidor. Där kan du också följa ditt sparande.

Logga in på Mina sidor

Här hittar du förköpsinformation, försäkringsvillkor och aktuella regler och avgifter för traditionell försäkring och fondförsäkring i Pensionsplan för ombudsmän och funktionärer.
Avtal Aktuella
regler/avgifter
Förköps­information Villkor
Traditionell försäkring med premiegaranti

pdf

pdf

pdf

Fondförsäkring

pdf

pdf

pdf

När du ska välja för första gången får du information från valcentralen Pensionsvalet. Valblanketten och annat material kommer hem till dig i brevlådan. Du kan när som helst göra ett omval för din försäkring. Kontakta oss eller Pensionsvalet.

Beställ blankett på Pensionsvalet

När du väljer, markera

  • Folksam - LO Fondförsäkringaktiebolag om du vill ha Fondförsäkring
  • Folksam ömsesidig livförsäkring om du vill ha Traditionell försäkring 

    Om du vill ha traditionell försäkring i Folksam behöver du inte göra något aktivt val. Din tjänstepension betalas då in per automatik till traditionell försäkring hos oss
  • om du vill ha återbetalningsskydd

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Hur sparar svenskarna?

Vi har frågat svenska folket om deras sparande - till exempel hur man sparar och vad det kan få för konsekvenser. Här har vi samlat alla våra insikter.

Så sparar svenskarna

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor