Akavia

Företagsförsäkring

Ring 0771-950 950 så hjälper vi dig.

Småföretagarförsäkring hos Folksam
Välkommen till Folksam – du som är företagare och medlem i Akavia (tidigare Jusek eller Civilekonomerna). Med ett bra försäkringsskydd blir ditt företagarliv både enklare och tryggare.

Vi erbjuder dig en förmånlig och branschanpassad företagsförsäkring som ger ett väl anpassat skydd för företagets olika risker.

Den här försäkringen passar ditt företag om din omsättning är upp till 10 miljoner kronor. Har du en högre omsättning kan vi hjälpa dig med en försäkring utifrån dina behov.
Tack vare ditt medlemskap får du tillgång till en specialanpassad försäkring hos oss med vilken du och ditt företag får ett bra grundskydd.

Men precis som alla andra verksamheter utsätts även ditt företag för olika risker. Du kan därför bättra på grundskyddet ytterligare med våra kompletterande försäkringar.

Här kan du läsa mer om vad som ingår i grundförsäkringen. Detta ingår alltid i din företagarförsäkring. Sedan har du möjlighet att lägga till något av tilläggen om det passar just din verksamhet.

Det här ingår i försäkringen

Produktblad Företagsfösäkring Akavia

Om sakerna på kontoret skulle skadas vid brand, vattenläckor, inbrott eller skadegörelse kan du få ersättning från försäkringen. Det gäller till exempel maskiner och inventarier, datainformation, ritningar, dina kunders och anställdas egendom samt pengar och värdehandlingar. Försäkringen gäller även för stöld av till exempel bärbar PC och surfplatta.

Om du hyr eller leasar till exempel skrivare och kopiator så täcks även detta av försäkringen.

Du kan välja mellan fem olika försäkringsbelopp:
  • 100 000 kronor
  • 250 000 kronor
  • 500 000 kronor
  • 750 000 kronor
  • 1 miljon kronor

Vid ett avbrott i verksamheten kan den ekonomiska förlusten bli kännbar. Den här försäkringen gäller för avbrott inom verksamheten som har uppkommit genom en ersättningsbar skada. Den högsta ersättningen från försäkringen är 80 procent av årsomsättningen.

Den omfattar även skäliga extrakostnader som har samband med egendomsskada som vi ersätter. Försäkringsbeloppet är 200 000 kronor per kontor.

Försäkringen kan ge dig ersättning om du eller dina anställda skulle bli skadeståndsskyldiga för en person- eller sakskada. Vi hjälper till med att utreda om ni är skadeståndsskyldiga och förhandlar med den som kräver ersättning. Ni kan få hjälp med att ersätta kostnaderna och att betala skadeståndet. Försäkringsbeloppet är 10 miljoner kronor.

Om någon kräver ditt företag på skadestånd på grund av att ni har gjort ett fel eller en försummelse i er rådgivande verksamhet, som lett till ekonomisk förlust, kan ni få hjälp av försäkringen. Detta är ett komplement till den allmänna ansvarsförsäkringen och ett viktigt skydd för konsulter som arbetar med rådgivning.

Välj mellan tre olika försäkringsbelopp:
  • 500 000 kronor
  • 1 000 000 kronor
  • 2 000 000 kronor

Försäkringen gäller inom Norden och EU för tvistemål som uppkommit i samband med företagets verksamhet. Försäkringen betalar nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader samt kostnader för skäliga utredningar beställda av ombudet. Om ditt företag förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader kan dessa kostnader även omfattas av försäkringen.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombudskostnader i samband med tvister i skattemål som gäller taxering. Försäkringsbeloppet är fem prisbasbelopp.

Försäkringen gäller om ditt företag råkar ut för en ekonomisk förlust som orsakas exempelvis av att någon av dina anställda förskingrar eller utsätter företaget för bedrägeri.

När du och dina anställda reser i tjänsten ger försäkringen ett skydd i upp till 150 dagar, i stort sett i hela världen. Ni är skyddade om ni blir sjuka, överfallna eller råkar ut för olycksfall. Ert bagage är försäkrat och det ingår ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Gäller för dig och dina anställda om ni råkar ut för överfall eller misshandel. Försäkringsbeloppet är en miljon kronor.

Om du eller dina anställda drabbas av till exempel inbrott, rån, hot eller överfall, ger försäkringen rätt till behandling hos psykolog. Försäkringen omfattar högst tio behandlingstillfällen per person och ska ha samband med en skada som vi ersätter.

Om någon kund eller besökare i företaget råkar ut för ett olycksfall, gäller försäkringen med ett försäkringsbelopp på tio prisbasbelopp.

I din försäkring ingår dygnet runt-hjälp med att förebygga, upptäcka och begränsa skador vid id-stöld. Dessutom ingår juridisk hjälp för att bli av med oriktiga pengakrav och radera oriktiga betalningsanmärkningar.

Nedanstående tillägg kan du välja till när du tecknar försäkring.

Försäkringen gäller om någon inom företaget inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall. Den är personlig och gäller för en person som är namngiven i försäkringsbrevet. Försäkringen ger ersättning med ett förvalt belopp, som längst under elva månader.

Försäkringen omfattar personlig ersättningsskyldighet för ren förmögenhetsskada som kan drabba vd och styrelseledamöter. Försäkringen omfattar:
- Utredning av inkomna krav
- Förhandling med den som ställer krav
- Att föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljenämnd
- Betalning av ersättningsanspråk som den försäkrade är skyldig att betala.