Aktiva Seniorer

Deltagarolycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring hos Folksam
Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer gäller vid olycksfall som inträffar när du deltar i försäkrad verksamhet. Försäkringen gäller också under resa till och från verksamhet eller när du deltar i en resa som är arrangerad av försäkrat pensionärsförbund.

Försäkringen är obligatorisk och gäller för medlemmar som deltar i av pensionärsförbund eller pensionärsorganisation anordnad verksamhet och som tecknat avtal med Folksam. Försäkringen ingår i förbundets medlemsavgift.

Villkor Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer

Försäkringsbesked Aktiva seniorer