Diagnoser

Som kan omfattas av försäkringen

Klicka på det som gäller för dig nedan för att se diagnoser som kan omfattas.
Diagnos Beskrivning
Cancer (C00-C97 och D05 exklusive C44 och sekundär tumör C76-C79)* Malign (elakartad) primär tumör, karaktäriserad som okontrollerad celltillväxt samt infiltration av omkringliggande vävnad. Diagnosen ska baseras på och vara fastställd vid histologisk eller cytologisk undersökning av borttagen tumör eller på genomförd biopsi av specialistläkare i vävnadsundersökningar (patologisk anatomi).
Vissa godartade tumörer i hjärna och ryggmärg (D32-D33 och D47.1) Benign (godartad) tumör i centrala nervsystemets hinnor, eller benign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet. Diagnosen ska baseras på och vara fastställd vid histologisk eller cytologisk undersökning av borttagen tumör eller på genomförd biopsi av specialistläkare i vävnadsundersökningar (patologisk anatomi).
Diabetes (E10-E11, E14)  
Alzheimers sjukdom (F00, G30)  
Atrofier i centrala nervsystemet Huntington (G10) och ALS (G12.2) Till exempel motorneuronsjukdom (ALS).
Parkinsons sjukdom (G20)  
Myelinförstörande sjukdom i centrala nervsystemet (G35) Till exempel multipel skleros (MS).
Muskelsjukdomar (G70-G71) Neurologiska sjukdomar med rubbningar i överföring av impulser mellan nerver och muskler eller primära muskelsjukdomar.
Förlamning (G81-G82, G83.0-G83.2) Förlamning av en eller flera extremiteter (armar eller ben) på grund av olycksfallsskada.
Synnedsättning (H54.0. H54.4) Total och irreversibel (bestående) förlust av synen på ett eller båda ögon.
Hörselnedsättning (total hörselförlust under H90-H91) Total och irreversibel (bestående) hörselförlust på ett eller båda öronen.
Akut hjärtinfarkt (I21)  
Hjärtstillestånd (I46)  
Stroke (I60-I64) Cerebrovasculär incident (blodpropp eller blödning) som omfattar tromboser, embolier och blodkärlsbristningar i hjärnan.
Aortaaneurysm(I71) Aneurysm i aorta (aortabråck).
Leversvikt (K71-K72) Leversvikt som inte är orsakad av alkohol.
Njursvikt (N18) Kronisk irreversibel (bestående) njursvikt.
Förlust av arm eller ben (S48, S78) Traumatisk amputation av en lem ovanför armbåge eller knä. Utöver för ICD-koderna S48 och S78 kan ersättning lämnas för icke traumatisk amputation av en lem ovanför armbåge eller knä.
Olycksfallsskada Kan ge rätt till ersättning endast vid förlamning (G82), blindhet (H54.0, H54.4), dövhet (H90-H91) och förlust av arm eller ben (S48, S78).
*Ersättning lämnas inte för malign tumör i huden som kodas under C44, till exempel basalcellscancer eller malign sekundär tumör (metastaser) som kodas under C76-C79.
Diagnos Beskrivning
Cancer (C00-C97 och D05)* Malign (elakartad) primär tumör, karaktäriserad som okontrollerad celltillväxt samt infiltration av omkringliggande vävnad. Diagnosen ska baseras på och vara fastställd vid histologisk eller cytologisk undersökning av borttagen tumör eller på genomförd biopsi av specialistläkare i vävnadsundersökningar (patologisk anatomi).
Akut hjärtinfarkt (I21)  
Stroke (I60-I64) Cerebrovasculär incident (blodpropp eller blödning) som omfattar tromboser, embolier och blodkärlsbristningar i hjärnan.
Atrofier i centrala nervsystemet (G10-G13) Till exempel motorneuronsjukdom (ALS).
Parkinsons sjukdom (G20)  
Blindhet (H54.0. H54.4) Total och irreversibel (bestående) förlust av synen på ett öga eller båda ögonen.
Dövhet (total hörselförlust under H90-H91) Total och irreversibel (bestående) hörselförlust på ett öra eller båda öronen.
Demens vid Alzheimer (F00.1)  
*Ersättning lämnas inte för malign tumör i huden som kodas under C44, till exempel basalcellscancer eller malign sekundär tumör (metastaser) som kodas under C76-C79.