Elektrikerförbundet

Grupplivförsäkring

för pensionerade medlemmar

Om du skulle avlida kan dina anhöriga drabbas av oväntade kostnader.

I ditt medlemskap ingår en livförsäkring som kan hjälpa till att täcka till exempel begravningskostnader.

Grupplivförsäkring för dig som medlem

Pensionerade medlemmar födda 1925 och senare omfattas av en grupplivförsäkring med ett försäkringsbelopp som motsvarar 28 650 kronor.

Pensionerade medlemmar födda 1924 och tidigare och dess medförsäkrad, omfattas av en grupplivförsäkring med ett försäkringsbelopp om 3000 kronor.

Vid dödsfall betalas grupplivförsäkring ut i första hand till Maka, maka, sambo eller registrerad partner och i andra hand till dödsboet.

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkoret. I det kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Grupplivförsäkring för pensionärer