Medlemsförsäkringar

Funktionsrätt Sverige

Som medlem i Funktionsrätt Sverige får du ett erbjudande som tagits fram i samarbete mellan Folksam och ditt förbund. Köp försäkringarna du behöver till ett extra förmånligt medlemspris.

Försäkringar till ett förmånligt pris

Som medlem har du utöver försäkringarna som ingår i ditt medlemskap möjlighet att köpa följande försäkringar till ett förmånligt pris genom ditt förbund.

Organisationsförsäkring

Organisationsförsäkringen omfattar organisationens verksamhet men även olycksfallsförsäkring för de som deltar i Funktionsrätt Sveriges verksamheter.