Fysioterapeuterna

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring för medlemmar i Fysioterapeuterna

Ersättningstaket för a-kassan är begränsat, därför erbjuder vi dig som medlem i Fysioterapeuterna en inkomstförsäkring. Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet om du är berättigad till ersättning från a-kassan. Skulle du bli arbetslös kan den ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 50 000 kronor/månad brutto i 120 ersättningsdagar.  

Det här kan vi hjälpa dig med:

I samarbete med Fysioterapeuterna

Försäkring som har utformats i samarbete med Fysioterapeuterna.

Fysioterapeuternas webbplats

Villkor och information

Här kan du ladda ner försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Ditt förbund har tecknat en inkomstförsäkring hos Folksam som ger dig ett förstärkt ersättningsskydd de första 120 dagarna. Här får du info om vad din inkomstförsäkring ger, utöver att du bara har a-kassan de första 120 dagarna av din arbetslöshet. Beloppen som anges motsvarar ersättning före skatt.

Du har även möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar:

Tilläggsförsäkring tid - om du vill förlänga tiden
Tilläggsförsäkring lön - om du tjänar över 50 000 kr/månad

Vad krävs för att få ersättning?

 • Du ska utan avbrott ha varit medlem i förbundet de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös
 • Du ska vara ofrivilligt arbetslös
 • Du ska ha förvärvsarbetat minst 12 månader under de senaste 18 månaderna före arbetslöshet
 • Du ska påbörja en a-kasseperiod med karensdagar hos Akademikernas a-kassa
 • Du ska ha rätt till inkomstrelaterad ersättning vid a-kasseperiodens start

Tilläggsförsäkring Tid

Om du tecknat Tilläggsförsäkring Tid som förlänger ditt skydd med 180 ersättningsdagar. Här ändrar du din försäkrade inkomst.

Tilläggsförsäkring Lön

Om du tecknat Tilläggsförsäkring Lön som utökar inkomsttaket de första 120 dagarna. Här ändrar du din försäkrade inkomst.

Om du vill förlänga antalet ersättningsdagar kan du teckna Tilläggsförsäkring tid och få ytterligare 180 dagar, då får du sammanlagt 300 ersättningsdagar. 

Det ger dig en ökad trygghet med mer tid på dig att ordna ett nytt jobb, det är extra bra om arbetsmarknaden är trög eller om det är lågkonjunktur.

Köp Tilläggsförsäkring tid

Krav för att kunna teckna Tilläggsförsäkring tid

För att du ska kunna teckna tilläggsförsäkringen krävs det att:

 • Du har tecknat försäkringen innan det år du fyller 61år
 • Du är medlem i Fysioterapeuterna och omfattas av inkomstförsäkringen
 • Du är medlem i Akademikernas a-kassa

Utbetalning av ersättning

Ersättning från försäkringen utbetalas efter de första 120 ersättningsdagarna i den gemensamma försäkringen och som längst i 180 ersättningsdagar.

Tilläggsförsäkringens tak

Tilläggsförsäkringen har en maxgräns på 100 000 kr. Det betyder att den totala ersättningen du kan få, inklusive från a-kassan, är begränsad enligt följande:

 • Från dag 121 till 200 kan du som mest få 80 procent av 100 000 kronor brutto.
 • Från dag 201 kan du som mest få 70 procent av 100 000 kronor brutto.

OBS! Det är viktigt att du har angett rätt inkomst, som motsvarande den inkomst som används för att beräkna din a-kasseersättning vid eventuell arbetslöshet.

Viktigt om kvalifikationstid och villkor för ersättning

 • För att kunna få ersättning från Tilläggsförsäkring tid måste du ha haft försäkringen i tolv månader innan du blir arbetslös.
 • Du måste också ha arbetat i minst tolv månader efter att du har tecknat försäkringen och innan du blir arbetslös.

När du har fler frågor

 
Om du har fler frågor kan du kontakta vår kundservice.
 

Premie Tilläggsförsäkring Tid

Försäkrad inkomst
Månadspremie
20 000 – 30 000 kronor
10 kronor
31 000 – 40 000 kronor
40 kronor
41 000 – 50 000 kronor
80 kronor
51 000 – 60 000 kronor
130 kronor
61 000 – 70 000 kronor
170 kronor
71 000 – 80 000 kronor
200 kronor
81 000 – 90 000 kronor
240 kronor
91 000 – 100 000 kronor
270 kronor
Om din månadsinkomst överstiger 50 000 kronor kan du teckna Tilläggsförsäkring lön och höja skyddet du får via din inkomstförsäkring med upp till 60 000 kronor per månad. Det innebär att du tillsammans med a-kassan som max kan få 80 procent av 110 000 kronor brutto.


Köp Tilläggsförsäkring lön

 Krav för att kunna teckna Tilläggsförsäkring lön

För att du ska kunna teckna tilläggsförsäkringen krävs det att:

 • Du har tecknat försäkringen innan det år du fyller 61år
 • Du är medlem i förbundet och omfattas av dess inkomstförsäkring
 • Du är medlem i Akademikernas a-kassa

Utbetalning av ersättning

Försäkringen utbetalas samtidigt som den gemensamma inkomstförsäkringen och som längst i 120 ersättningsdagar.

OBS! Det är viktigt att du har angett rätt inkomst, som motsvarande den inkomst som används för att beräkna din a-kasseersättning vid eventuell arbetslöshet.

Viktigt om kvalifikationstid och villkor för ersättning

 • För att kunna få ersättning från Tilläggsförsäkring lön måste du ha haft försäkringen i tolv månader innan du blir arbetslös.
 • Du måste också ha arbetat i minst tolv månader efter att du har tecknat försäkringen och innan du blir arbetslös.

Premie Tilläggsförsäkring lön

Utöka med
Total försäkrad inkomst
Månadspremie
20 000 kronor 70 000 kronor 90 kronor
30 000 kronor 80 000 kronor 130 kronor
40 000 kronor 90 000 kronor 170 kronor
50 000 kronor 100 000 kronor 210 kronor
60 000 kronor 110 000 kronor 240 kronor

När du har fler frågor

 
Om du har fler frågor kan du kontakta vår kundservice.
 

Försäkringen gäller för dig i din egenskap av medlem i ditt fackförbund. Du måste också vara medlem i Akademikernas a-kassa.

Ansök om ersättning från försäkringen genom att anmäla arbetslöshet.

För att få ersättning från försäkringen ska du, utan avbrott ha varit medlem i förbundet de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens inträde. Med arbetslöshetens inträde avses den dag då du har din första karensdag hos Akademikernas a-kassa alternativt startar din a-kasseperiod med aktivitetsstöd.

Ersättningen motsvarar upp till 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst, som överstiger det inkomsttak som arbetslöshetskassan tillämpar, för närvarande 33 000 kronor per månad de första 100 ersättningsdagarna och därefter 27 500 kronor.

Därefter görs ett schablonavdrag som motsvarar skatt enligt skattetabell 30 kolumn 5. Utbetalad ersättning är skattefri.

Om du får annan inkomstrelaterad ersättning, som utgår på grund av arbetslöshet, kan denna komma att minska ersättningsbeloppet från försäkringen.

En ersättningsdag i inkomstförsäkringen motsvaras av en ersättningsdag hos Akademikernas a-kassa. 

Om du endast har ditt förbunds inkomstförsäkring så behöver du inte meddela oss eventuella förändringar av inkomst. Om du däremot ha tecknat en tilläggsförsäkring bör du se till att vara rätt försäkrad (motsvarande din a-kassegrundande inkomst). Detta för att ersättningen vid eventuell arbetslöshet ska bli korrekt.

Du som är medlem i förbundet sedan minst tolv månader och har blivit arbetslös med en ersättningsgrundande inkomst som överstiger 33 000 kronor per månad, kan få ersättning från försäkringen. Du måste ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från Akademikernas a-kassa för den aktuella perioden.

Du måste också vara ofrivilligt arbetslös och ha arbetat minst tolv månader under de senaste 18 månaderna före arbetslöshetens inträde.

Om du slutar ditt arbete på egen begäran får du normalt ingen ersättning från försäkringen. I fall där Akademikernas a-kassa anser att du haft godtagbart skäl för att säga upp dig kan ersättning ändå utbetalas.

Ja, försäkringen gäller även dig som har eget företag.

Ja, om du inte redan får täckning upp till 80 procent av din tidigare lön via trygghetsavtalet. Ersättning från omställningsavtal samordnas med ersättningen från inkomstförsäkringen så att den totala ersättningen överensstämmer med svensk lagstiftning.

Ja, om du deltar i programmet Arbetspraktik eller Arbetsmarknadsutbildning. Möjlighet att få ersättning vid aktivitetsstöd finns endast i ditt förbunds inkomstförsäkring och inte Tilläggsförsäkringen.

Nej, ersättningen från försäkringen är skattefri och inget du betalar skatt på.

Från och med att ditt förbund tecknat gruppavtal med Folksam och att du beviljats medlemskap i förbundet. För att få ersättning från inkomstförsäkringen behöver du sedan ha varit medlem i minst 12 månader i ditt fackförbund.

Försäkringen upphör att gälla den första dagen i den månad du fyller 66 år. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla om gruppavtalet upphör eller om du utträder ur förbundet.

Enligt lag kan man inte få lika mycket i arbetslöshetsersättning som i lön utan högst 80 procent.

För att få ersättning ska du ha varit medlem i förbundet under de senaste 12 månaderna. Om du har omfattats av annat förbunds inkomstförsäkring kan denna tid tillgodoräknas i kvalificeringstiden under förutsättning att medlemskapet ligger i direkt anslutning till inträde i förbundet. Skulle du bli arbetslös innan du varit med i förbundet i 12 månader krävs det ett intyg från det tidigare förbundet.

Obs! Vid arbetslöshet måste du påbörja en ny arbetslöshetsperiod hos Akademikernas a-kassa (efter inträdet i nya förbundet), som inleds med karensdagar, för att kunna beviljas ersättning från förbundets inkomstförsäkring. Om du fortsätter i en ersättningsperiod som du har påbörjat i ett annat förbunds inkomstförsäkring kan du inte beviljas ersättning.