Medlemsförsäkringar

Handels

Sjukförsäkring hos Folksam
Ditt förbund har tecknat en inkomstförsäkring hos Folksam som ger dig ett skydd de första 100 dagarna med möjlighet att köpa till ytterligare 200 dagar. Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet under förutsättning att du är berättigad till ersättning från a-kassan.

Genom din inkomstförsäkring får du skydd på inkomster upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst utan övre gräns - vanlig a-kassa ger dig bara ett skydd på inkomst upp till 33 000 kronor.
Ditt förbund har tecknat en inkomstförsäkring hos Folksam som ger dig ett skydd de första 100 dagarna med möjlighet att teckna ytterligare 200 dagar.

Här nedan kan du få en generell översikt på vad inkomstförsäkringen kan ge dig i ersättning och vad skillnaden blir mot att bara ha A-kassa de första 100 dagarna av din arbetslöshet, samt ersättning för om du tecknar tilläggsförsäkringen som skyddar upp till 300 dagar.

Beloppen som anges motsvarar ersättning före skatt.

Viktigt att veta

  • Vem omfattas?
    För att omfattas av försäkringen ska du oavbrutet ha varit medlem i förbundet de senaste 12 månaderna, innan du blev arbetslös.

    Om du blir arbetslös
    Om du får ersättning från Handelsanställdas A-kassa har du rätt till ersättning från försäkringen. Ersättningen betalas ut i efterskott och är inte skattepliktig.
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen

Försäkringen gäller för dig i din egenskap av medlem i ditt fackförbund. För att omfattas av inkomstförsäkringen måste du ha varit medlem i ditt förbund under minst 12 månader. Du måste också vara medlem i a-kassa som står under tillsyn av inspektionen för arbetslöshetsförsäkring.

Du ansöker själv om ersättning från försäkringen genom att fylla i och skicka in blanketten ”Ansökan om ersättning” som finns längre upp på sidan (lägre ner i mobil). Kom ihåg att bifoga a-kassans beslut tillsammans med din ansökan.

För att omfattas av försäkringen ska du ha varit oavbrutet medlem i förbundet de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens inträde. Med arbetslöshetens inträde avses den dag då du har din första karensdag för arbetslöshetsersättning.

Ersättningen motsvarar upp till 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst, som överstiger det inkomsttak som arbetslöshetskassan tillämpar, för närvarande 33 000 kronor per månad de första 100 ersättningsdagarna.

Därefter görs ett schablonavdrag som motsvarar skatt. Om du får annan inkomstrelaterad ersättning kan denna komma att minska ersättningsbeloppet från försäkringen.

Nej, för försäkringens skull behöver du inte anmäla något på förhand. Om du skulle bli arbetslös fyller du i en blankett som hanteras av ditt förbund. För att vara säker på att det inte ska uppstå diskussion om storleken på din ersättning är det däremot naturligtvis viktigt att du alltid ser till att du betalar fackföreningsavgift utifrån din faktiska inkomst. För att kontrollera detta kan du kontakta ditt förbund.

Du som omfattas av försäkringen och har blivit arbetslös med en ersättningsgrundande inkomst som överstiger 33 000 kronor per månad, kan få ersättning från försäkringen. Du måste ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från svensk arbetslöshetskassa för den aktuella perioden.

Det är lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) som uttalar att den ersättningsgrundande inkomsten måste vara högre än 33 000 kronor per månad för att man ska kunna få ersättning från försäkringen.

Nej, ersättningen från försäkringen är skattefri och inget du betalar skatt på.

Från och med att ditt förbund tecknat gruppavtal med Folksam och att du beviljats medlemskap i förbundet. För att få ersättning från inkomstförsäkringen behöver du sedan ha varit medlem i minst 12 månader i ditt fackförbund.

Försäkringen upphör att gälla den första dagen i den månad du fyller 65 år. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla om gruppavtalet upphör eller om du utträder ur förbundet.

Nej det påverkar inte såvida du fortfarande tillhör den försäkringsberättigande gruppen. Om du byter arbete till en annan bransch och efter bytet tillhör ett annat förbund och annan arbetslöshetskassa, beror det på det nya förbundets regler och medlemsförmåner.

Enligt lag kan man inte få lika mycket i arbetslöshetsersättning som i lön utan högst 80 procent.

Förläng antalet utbetalningsdagar

Om du vill förlänga antalet utbetalningsdagar kan du teckna vårt tillägg och få ytterligare 200 dagar, sammanlagt 300. Efter de första 100 dagarna ger tillägget upp till 80% av lönen utan övre gräns.

Om du har en inkomst under 33 000 kronor men över 27 500 kronor per månad, omfattas du av inkomstförsäkringen först från dag 101 till 200.

Så tecknar du tillägget

För att köpa ytterligare 200 dagar på din inkomstförsäkring går du in i tecknaflödet högst upp där du även kan se och köpa till dina andra medlemsförsäkringar.

Därför köper du tillägget

  • Du får en utökad trygghet från 100 till 300 dagar
  • Du får tid på dig att ordna din situation och ett nytt jobb
  • Extra bra om arbetsmarknaden är trög eller om lågkonjunktur råder
För att kunna få ersättning från Tillägget Inkomstförsäkring måste du ha haft försäkringen i 12 månader.

Vad kostar tilläggsförsäkringen?

Premien för tilläggsförsäkringen beror på din månadslön. Högsta försäkringsbara lön är 80.000 kr/mån. För att se vad det kostar och köpa tillägget går du in på ”Se ditt erbjudande och priser” högst upp.

Dessa villkor gäller för Inkomstförsäkringen. Du kan läsa här eller beställa från närmaste Folksamkontor.

Villkor inkomstförsäkringen

Försäkringsbesked

Här kan du hämta försäkringsbesked och se hur försäkringen gäller för dig.

Handels försäkringsbesked