Medlemsförsäkringar

Handels

Ditt förbund har tecknat en inkomstförsäkring hos Folksam som ger dig ett skydd de första 100 dagarna med möjlighet att köpa till ytterligare 200 dagar. Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet under förutsättning att du är berättigad till ersättning från a-kassan.

Genom din inkomstförsäkring får du skydd på inkomster upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst utan övre gräns - vanlig a-kassa ger dig bara ett skydd på inkomst upp till 25 025 kronor.

Blankett för ansökan om ersättning

Ditt förbund har tecknat en inkomstförsäkring hos Folksam som ger dig ett skydd de första 100 dagarna med möjlighet att teckna ytterligare 200 dagar.

Här nedan kan du få en generell översikt på vad inkomstförsäkringen kan ge dig i ersättning och vad skillnaden blir mot att bara ha A-kassa de första 100 dagarna av din arbetslöshet, samt ersättning för om du tecknar tilläggsförsäkringen som skyddar upp till 300 dagar.

Beloppen som anges motsvarar ersättning före skatt.

Ersättning dag 1-100

Månadslön A-Kassa dag
1-100
A-kassa och inkomstförsäkring dag
1-100
24 000 kr/mån 19 200 kr/mån 19 200 kr/mån
30 000 kr/mån 20 020 kr/mån 24 000 kr/mån
35 000 kr/mån 20 020 kr/mån 28 000 kr/mån
40 000 kr/mån 20 020 kr/mån 32 000 kr/mån
45 000 kr/mån 20 020 kr/mån 36 000 kr/mån
50 000 kr/mån 20 020 kr/mån 40 000 kr/mån
55 000 kr/mån 20 020 kr/mån 44 000 kr/mån
60 000 kr/mån 20 020 kr/mån 48 000 kr/mån
70 000 kr/mån 20 020 kr/mån 56 000 kr/mån
80 000 kr/mån 20 020 kr/mån 64 000 kr/mån

Ersättning dag 101-200

Månadslön A-Kassa dag
101-200
A-kassa och inkomstförsäkring dag 
101-200
24 000 kr/mån 16 720 kr/mån 19 200 kr/mån
30 000 kr/mån 16 720 kr/mån 24 000 kr/mån
35 000 kr/mån 16 720 kr/mån 28 000 kr/mån
40 000 kr/mån 16 720 kr/mån 32 000 kr/mån
45 000 kr/mån 16 720 kr/mån 36 000 kr/mån
50 000 kr/mån 16 720 kr/mån 40 000 kr/mån
55 000 kr/mån 16 720 kr/mån 44 000 kr/mån
60 000 kr/mån 16 720 kr/mån 48 000 kr/mån
70 000 kr/mån 16 720 kr/mån 56 000 kr/mån
80 000 kr/mån 16 720 kr/mån 64 000 kr/mån

Ersättning dag 201-300

Månadslön A-Kassa dag
201-300
A-kassa och inkomstförsäkring dag
201-300
24 000 kr/mån 16 720 kr/mån 16 720 kr/mån
30 000 kr/mån 16 720 kr/mån 21 000 kr/mån
35 000 kr/mån 16 720 kr/mån 24 500 kr/mån
40 000 kr/mån 16 720 kr/mån 28 000 kr/mån
45 000 kr/mån 16 720 kr/mån 31 500 kr/mån
50 000 kr/mån 16 720 kr/mån 35 000 kr/mån
55 000 kr/mån 16 720 kr/mån 38 500 kr/mån
60 000 kr/mån 16 720 kr/mån 42 000 kr/mån
70 000 kr/mån 16 720 kr/mån 49 000 kr/mån
80 000 kr/mån 16 720 kr/mån 56 000 kr/mån

Viktigt att veta

  • Vem omfattas?
    För att omfattas av försäkringen ska du oavbrutet ha varit medlem i förbundet de senaste 12 månaderna, innan du blev arbetslös.

    Om du blir arbetslös
    Om du får ersättning från svensk arbetslöshetskassa har du rätt till ersättning från försäkringen. Ersättningen betalas ut i efterskott och är inte skattepliktig.
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen

Försäkringen gäller för dig i din egenskap av medlem i ditt fackförbund. Du måste vara medlem i Svensk arbetslöshetskassa som står under tillsyn av inspektionen för arbetslöshetsförsäkring.

Anmälningsblankett tillhandahåller din förbundsavdelning. De sänder en anmälningsblankett för inkomstförsäkring till dig.

Du ansöker själv om ersättning från försäkringen genom att sända in blanketten till ditt förbund, adressen står på blanketten. Sänd även med arbetslöshetskassans beslut och ditt utbetalningsbesked för första utbetalningsperioden.

Du kan få ersättning i högst det antal dagar som ditt förbund tecknat avtal om. Normalt är det 100 dagar eller 200 dagar. Information om detta hittar du på folksam.se eller ditt fackförbunds hemsida.

För att omfattas av försäkringen ska du ha varit oavbrutet medlem i förbundet de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens inträde. Med arbetslöshetens inträde avses den dag då du har din första karensdag för arbetslöshetsersättning.

Ersättningen motsvarar upp till 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst, som överstiger det inkomsttak som arbetslöshetskassan tillämpar, för närvarande 25 025 kronor per månad de första 100 ersättningsdagarna.

Därefter görs ett schablonavdrag som motsvarar skatt. Om du får annan inkomstrelaterad ersättning kan denna komma att minska ersättningsbeloppet från försäkringen.

Nej, för försäkringens skull behöver du inte anmäla något på förhand. Om du skulle bli arbetslös fyller du i en blankett som hanteras av ditt förbund. För att vara säker på att det inte ska uppstå diskussion om storleken på din ersättning är det däremot naturligtvis viktigt att du alltid ser till att du betalar fackföreningsavgift utifrån din faktiska inkomst. För att kontrollera detta kan du kontakta ditt förbund.

Du som omfattas av försäkringen och har blivit arbetslös med en ersättningsgrundande inkomst som överstiger 25 025 kronor per månad, kan få ersättning från försäkringen. Du måste ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från svensk arbetslöshetskassa för den aktuella perioden.

Det är lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) som uttalar att den ersättningsgrundande inkomsten måste vara högre än 25 025 kronor per månad för att man ska kunna få ersättning från försäkringen.

Nej,ersättningen från försäkringen är skattefri och inget du betalar skatt på.

Från och med att ditt förbund tecknat gruppavtal med Folksam och att du beviljats medlemskap i förbundet.

Försäkringen upphör att gälla den första dagen i den månad du fyller 65 år. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla om gruppavtalet upphör eller om du utträder ur förbundet.

Nej det påverkar inte såvida du fortfarande tillhör den försäkringsberättigande gruppen. Om du byter arbete till en annan bransch och efter bytet tillhör ett annat förbund och annan arbetslöshetskassa, beror det på det nya förbundets regler och medlemsförmåner.

Enligt lag kan man inte få lika mycket i arbetslöshetsersättning som i lön utan högst 80 procent.

Förläng antalet utbetalningsdagar

Om du vill förlänga antalet utbetalningsdagar kan du teckna vårt tillägg och få ytterligare 200 dagar, sammanlagt 300. Efter de första 100 dagarna ger tillägget upp till 80% av lönen utan övre gräns.

Om du har en inkomst under 25 025 kronor men över 20 900 kronor per månad, omfattas du av inkomstförsäkringen först från dag 101 till 200.

Så tecknar du tillägget

För att köpa ytterligare 200 dagar på din inkomstförsäkring går du in i tecknaflödet högst upp där du även kan se och köpa till dina andra medlemsförsäkringar.

Därför köper du tillägget

  • Du får en utökad trygghet från 100 till 300 dagar
  • Du får tid på dig att ordna din situation och ett nytt jobb
  • Extra bra om arbetsmarknaden är trög eller om lågkonjunktur råder
För att kunna få ersättning från Tillägget Inkomstförsäkring måste du ha haft försäkringen i 12 månader.

Vad kostar tilläggsförsäkringen?

Premien för tilläggsförsäkringen beror på din månadslön. Högsta försäkringsbara lön är 80.000 kr/mån.

Månadslön Premie per månad
20 90025 000 40 kronor
25 00130 000 57 kronor
30 00136 000 83 kronor
36 00143 000 107 kronor
43 00150 000 135 kronor
50 00155 000 159 kronor
55 00160 000 179 kronor
60 00168 000 202 kronor
68 00175 000 235 kronor
75 00180 000 kr 258 kronor
Dessa villkor gäller för Inkomstförsäkringen. Du kan läsa här eller beställa från närmaste Folksamkontor.

Villkor inkomstförsäkringen

Försäkringsbesked

Här kan du hämta försäkringsbesked och se hur försäkringen gäller för dig.

Handels försäkringsbesked