Försäkringar för anställda

LO och LO fackförbund

Som anställd i LO, LO:s fackförbund och alla dess underorganisationer har du ett antal försäkringar som tagits fram mellan Folksam och AFO.

Ingår i din anställning

Anställda inom LO och LO:s fackförbund och alla dess underorganisationer omfattas av ett antal försäkringar. Här nedan kan du se vad som ingår i respektive försäkring.

Försäkringsbesked GF 17500