Musikerförbundet

Grupplivförsäkring

Livförsäkring hos Folksam
Om du skulle avlida kan dina anhöriga drabbas av oväntade kostnader.

I ditt medlemskap ingår en livförsäkring som kan hjälpa till att täcka till exempel begravningskostnader.

Försäkringsbesked

Grupplivförsäkring

Som medlem i Musikerförbundet omfattas du av en grupplivförsäkring med ett försäkringsbelopp på 40 000 kronor som vid dödsfall utbetalas till efterlevande. Slutåldern för försäkringen är 67 år.

För försäkringen gäller grupplivförsäkringsvillkoren som du kan läsa här. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Grupplivförsäkringsvillkor

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.