Musikerförbundet

Instrumentförsäkring

Ring 08-587 060 00 så hjälper vi dig.

Som medlem i Svenska Musikerförbundet kan du till en förmånlig kostnad försäkra dina instrument och övrig utrustning.
 • Gäller oavsett var instrumentet förvaras – i hela världen
 • Gäller vid oturshändelser (drulle)
 • Kan täcka kostnader för att hyra likvärdigt instrument upp till 10.000 kronor

Försäkringen gäller vid:

 • Plötslig och oförutsedd händelse
 • Transportskada
 • Brand- och vattenskada
 • Stöld
Åtgärd Ersättning
Reparation Kostnad som krävs
Inköp av nytt instrument Kostnad som krävs
Självrisk 2 865 kronor (5% av prisbasbeloppet)

Vad kostar försäkringen?

Premiens storlek beror på vad det kostar att köpa in ett likvärdigt instrument, om du är medlem eller företagarmedlem samt instrumentgrupp.

Musikinstrumentförsäkring för privatperson/enskild firma

 • Elektroniska, 2 % av marknadsvärdet
 • Akustiska, 1% av marknadsvärdet

Musikinstrumentförsäkring för företagare (Årspremie % av värdet)

 • Elektroniska instrument (även högtalare) förstärkare, mikrofoner, ljud- och ljusanläggning, sladdar, ställ och andra tillbehör till dessa. 4,8%
 • Violiner, altvioler (ej kontrabas och cello). 0,9%
 • Noter, notställ, CD-skivor, mini-disc, Mp3-spelare, vinyskivor, ton- och kassettband samt scenkläder 1,8%
 • Övriga instrument. 2,4%
Om du själv eller ditt företag råkar ut för en skada ska du så snabbt som möjligt kontakta Musikerförbundet som skickar dig en anmälan.

Anmälan ska ske inom ett år från det skadan upptäcks och senast ett år från det att skadan inträffade.

Anmäl dessutom till polisen om du råkat ut för en stöld eller blivit överfallen.

Ring eller skicka e-post till Musikerförbundet för att göra skadeanmälan

Anmälan instrumentförsäkring