Pappers

Diagnosförsäkring

Ring 0771-950 950 så hjälper vi dig.

Diagnosförsäkringen är ett viktigt komplement till Pappers övriga försäkringar och ingår i ditt medlemskap.

Försäkringen omfattar alla medlemmar i förbundet upp till 65 år och lämnar ersättning med ett engångsbelopp vid allvarliga diagnoser.

Villkor diagnosförsäkring

Diagnosförsäkringen ger ersättning om du på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfallskada får en diagnos fastställd av en specialistläkare i Sverige. Under diagnoser kan du läsa mer om vilka diagnoser som omfattas av försäkringen. Om du har en sjukdom som orsakar en diagnos måste försäkringen ha varit gällande i 90 dagar i följd innan du kan få ersättning för diagnosen.

Dessa diagnoser kan omfattas av försäkringen:

För dig som är medlem och medförsäkrad som inte har fyllt 65 år.

Diagnos Beskrivning Tillägg *
Cancer (C00-C97 och D05 exklusive C44 och sekundär tumör C76-C79*) Malign (elakartad) primär tumör, karaktäriserad som okontrollerad celltillväxt samt infiltration av omkringliggande vävnad.

Diagnosen ska baseras på och vara fastställd vid histologisk eller cytologisk undersökning av borttagen tumör eller på genomförd biopsi av specialistläkare i vävnadsundersökningar (patologisk anatomi).
Ersättning lämnas inte för:
• malign tumör i huden som kodas under C44, till exempel basalcellscancer
• malign sekundär tumör (metastaser) som kodas under C76-C79
Vissa godartade tumörer i hjärna och ryggmärg (D32-D33 och D47.1) Benign (godartad) tumör i centrala nervsystemets hinnor, eller benign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet. Diagnosen ska baseras på och vara fastställd vid histologisk eller cytologisk undersökning av borttagen tumör eller på genomförd biopsi av specialistläkare i vävnadsundersökningar (patologisk anatomi).  
Atrofier i centrala nervsystemet (G10-G13) Till exempel motorneuronsjukdom (ALS).  
Parkinsons sjukdom (G20)    
Multipel skleros (G35)    
Blindhet (H54.0. H54.4) Total och irreversibel (bestående) förlust av synen på ett eller båda ögon.  
Dövhet (total hörselförlust under H90-H91) Total och irreversibel (bestående) hörselförlust på ett eller båda öronen.  
Hjärtstillestånd (I46)    
Stroke (I60-I64) Cerebrovasculär incident (blodpropp eller blödning) som omfattar tromboser, embolier och blodkärlsbristningar i hjärnan.  
Aortaaneurysm (I71) Aneurysm i aorta (aortabråck).  
Ersättning lämnas med ett engångsbelopp, som utbetalas tidigast 30 dagar efter att en diagnos är fastställd. Om du avlider eller uppnår försäkringens slutålder inom dessa 30 dagar lämnas ingen ersättning.

Efter att ersättning har lämnats för en diagnos finns begränsningar för att få rätt till ny ersättning. Ersättning kan lämnas för högst tre olika diagnoser och endast vid olika tillfällen.

Försäkringsbeloppet är 50 000 kronor.
För försäkringen gäller villkor Diagnosförsäkring som du kan hämta nedan.

Villkor Diagnosförsäkring

Det finn en del begränsningar som kan vara bra att tänka på. För detaljer, läs gärna mer i villkoret. Vilka diagnoser försäkringen täcker i korthet kan du läsa mer om under diagnoser.

Begränsning vid ersättning för vissa diagnoser

Diagnoser på grund av sjukdom som är fastställda innan försäkringen har gällt 365 dagar omfattas normalt inte av försäkringen.

Generella begränsningar

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.