Pappers

Diagnosförsäkring tillägg

Så hanterar vi dina personuppgifter

Du har en Diagnosförsäkring som ingår i ditt medlemskap. Den är ett viktigt komplement till Pappers övriga försäkringar.

Försäkringsbeloppet som ingår i ditt medlemskap är 25 000 kronor. Om du vill höja ersättningsbeloppet med 50 000 kr kan du teckna en tilläggsförsäkring.

Diagnosförsäkringen ger ersättning om du på grund av allvarlig sjukdom får en diagnos fastställd av en specialistläkare i Sverige. Under diagnoser kan du läsa mer om vilka diagnoser som omfattas av försäkringen. Om du har en sjukdom som orsakar en diagnos måste försäkringen ha varit gällande i 90 dagar i följd innan du kan få ersättning för diagnosen.

Försäkringen omfattar alla medlemmar i förbundet upp till 66 år och lämnar ersättning med ett engångsbelopp vid allvarliga diagnoser. Vid fortsatt anställning gäller den längst till och med månaden innan 69-årsdagen.

Diagnos
Beskrivning
Alzheimers sjukdom (ICD F00, G30)
Andra demenssjukdomar (ICD F01-F03, G31.0 - G31.1, G31.8-G31.9)
Cancer (ICD C00-C97 (maligna tumörer) och D00-D09 (cancer in situ) exklusive C44, C91.0, C91.0a-C91.0b, C92.0-C92.1, C92.3-C92.6, C92.0a-C92.0b, C93, C94.4, D00-D00.1, D01.4-D01.9, D02.0, D02.4, D04, D07.0-D07.4, D07.6, D09.0-D09.2, D09.7, D09.9)
Diagnosen ska baseras på och vara fastställd vid histologisk eller cytologisk undersökning av borttagen tumör eller på genomförd biopsi av specialistläkare i vävnadsundersökningar (patologisk anatomi).
Hjärnhinneinflammation (ICD A39, G00.0, G00.1)
Hjärtinfarkt (ICD I21-I22)
Motorneuronsjukdom ALS (G 12.2)
Multipel skleros (ICD G35)
Muskuloskeletala sjukdomar  (ICD M00-M01, M30-M32, M34, M86.3-M86.4, M87.0)
Parkinsons sjukdom (ICD G20)
Psoriasisartrit (ICD M07)
Reumatoid artrit (ICD M05-M06)
Schizofreni (ICD F20, F25)
Sjukdomar i hjärnans kärl (ICD G46.0-G46.8, I60-I61, I62.0, I63, I67.0, I68.1-I68.2, I69.1-I69.2)
Sjukdomar i njurar (ICD E10.2, E11.2, N02-N07, N18)
Virussjukdomar i centrala nervsystemet (ICD A83-A86)
Ersättning lämnas med ett engångsbelopp, som utbetalas tidigast 30 dagar efter att en diagnos är fastställd. Om du avlider eller uppnår försäkringens slutålder inom dessa 30 dagar lämnas ingen ersättning.

Efter att ersättning har lämnats för en diagnos finns begränsningar för att få rätt till ny ersättning. Ersättning kan lämnas för högst tre olika diagnoser och endast vid olika tillfällen.

Försäkringsbeloppet är 25 000 kronor.

Pappers medlemsförsäkringar varierar mellan avdelningar
Din medlemsförsäkring kan se olika ut beroende på vilken avdelning inom Pappers du tillhör. Vissa avdelningar har från 2021 valt att lägga till en obligatorisk diagnosförsäkring med ersättning på 25 000 kronor, vilket gör att din ersättning ändå kommer upp i 50 000 kronor om du skulle bli sjuk.

Hör med din avdelning om vad som gäller för just dig.
För försäkringen gäller villkor Diagnosförsäkring som du kan hämta nedan.

Försäkringsvillkor

Det finns en del begränsningar som kan vara bra att tänka på. För detaljer, läs gärna mer i villkoret. Vilka diagnoser försäkringen täcker i korthet kan du läsa mer om under diagnoser.

Begränsning vid ersättning för vissa diagnoser

Diagnoser på grund av sjukdom som är fastställda innan försäkringen har gällt 365 dagar omfattas normalt inte av försäkringen.

Pappers medlemsförsäkringar varierar mellan avdelningar

Din medlemsförsäkring kan se olika ut beroende på vilken avdelning inom Pappers du tillhör. Vissa avdelningar har från 2021 valt att lägga till en obligatorisk diagnosförsäkring med ersättning på 25 000 kronor, vilket gör att din ersättning ändå kommer upp i 50 000 kronor om du skulle bli sjuk.

Hör med din avdelning om vad som gäller för just dig.

Generella begränsningar

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.