Diagnosförsäkring

Pappers

Du har en Diagnosförsäkring som ingår i ditt medlemskap. Den är ett viktigt komplement till Pappers övriga försäkringar.

Försäkringsbeloppet som ingår i ditt medlemskap är 25 000 kronor. Om du vill höja ersättningsbeloppet med 25 000 kr kan du teckna en tilläggsförsäkring.

Den kostar 30 kronor i månaden.
Diagnosförsäkringen ger ersättning om du på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfallskada får en diagnos fastställd av en specialistläkare i Sverige. Under diagnoser kan du läsa mer om vilka diagnoser som omfattas av försäkringen. Om du har en sjukdom som orsakar en diagnos måste försäkringen ha varit gällande i 90 dagar i följd innan du kan få ersättning för diagnosen.

Försäkringen omfattar alla medlemmar i förbundet upp till 65 år och lämnar ersättning med ett engångsbelopp vid allvarliga diagnoser. Vid fortsatt anställning gäller den längst till och med månaden innan 69-årsdagen.
Diagnos Beskrivning
Cancer (C00-C97 och D05 exklusive C44 och sekundär tumör C76-C79)* Malign (elakartad) primär tumör, karaktäriserad som okontrollerad celltillväxt samt infiltration av omkringliggande vävnad. Diagnosen ska baseras på och vara fastställd vid histologisk eller cytologisk undersökning av borttagen tumör eller på genomförd biopsi av specialistläkare i vävnadsundersökningar (patologisk anatomi).
Vissa godartade tumörer i hjärna och ryggmärg (D32-D33 och D47.1) Benign (godartad) tumör i centrala nervsystemets hinnor, eller benign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet. Diagnosen ska baseras på och vara fastställd vid histologisk eller cytologisk undersökning av borttagen tumör eller på genomförd biopsi av specialistläkare i vävnadsundersökningar (patologisk anatomi).
Diabetes (E10-E11, E14)  
Alzheimers sjukdom (F00, G30)  
Atrofier i centrala nervsystemet Huntington (G10) och ALS (G12.2) Till exempel motorneuronsjukdom (ALS).
Parkinsons sjukdom (G20)  
Myelinförstörande sjukdom i centrala nervsystemet (G35) Till exempel multipel skleros (MS).
Muskelsjukdomar (G70-G71) Neurologiska sjukdomar med rubbningar i överföring av impulser mellan nerver och muskler eller primära muskelsjukdomar.
Förlamning (G81-G82, G83.0-G83.2) Förlamning av en eller flera extremiteter (armar eller ben) på grund av olycksfallsskada.
Synnedsättning (H54.0. H54.4) Total och irreversibel (bestående) förlust av synen på ett eller båda ögon.
Hörselnedsättning (total hörselförlust under H90-H91) Total och irreversibel (bestående) hörselförlust på ett eller båda öronen.
Akut hjärtinfarkt (I21)  
Hjärtstillestånd (I46)  
Stroke (I60-I64) Cerebrovasculär incident (blodpropp eller blödning) som omfattar tromboser, embolier och blodkärlsbristningar i hjärnan.
Aortaaneurysm(I71) Aneurysm i aorta (aortabråck).
Leversvikt (K71-K72) Leversvikt som inte är orsakad av alkohol.
Njursvikt (N18) Kronisk irreversibel (bestående) njursvikt.
Förlust av arm eller ben (S48, S78) Traumatisk amputation av en lem ovanför armbåge eller knä. Utöver för ICD-koderna S48 och S78 kan ersättning lämnas för icke traumatisk amputation av en lem ovanför armbåge eller knä.
Olycksfallsskada Kan ge rätt till ersättning endast vid förlamning (G82), blindhet (H54.0, H54.4), dövhet (H90-H91) och förlust av arm eller ben (S48, S78).
Ersättning lämnas med ett engångsbelopp, som utbetalas tidigast 30 dagar efter att en diagnos är fastställd. Om du avlider eller uppnår försäkringens slutålder inom dessa 30 dagar lämnas ingen ersättning.

Efter att ersättning har lämnats för en diagnos finns begränsningar för att få rätt till ny ersättning. Ersättning kan lämnas för högst tre olika diagnoser och endast vid olika tillfällen.

Försäkringsbeloppet är 25 000 kronor.

Pappers medlemsförsäkringar varierar mellan avdelningar
Din medlemsförsäkring kan se olika ut beroende på vilken avdelning inom Pappers du tillhör. Vissa avdelningar har från 2021 valt att lägga till en obligatorisk diagnosförsäkring med ersättning på 25 000 kronor, vilket gör att din ersättning ändå kommer upp i 50 000 kronor om du skulle bli sjuk.

Hör med din avdelning om vad som gäller för just dig.
För försäkringen gäller villkor Diagnosförsäkring som du kan hämta nedan.

Försäkringsvillkor

Det finns en del begränsningar som kan vara bra att tänka på. För detaljer, läs gärna mer i villkoret. Vilka diagnoser försäkringen täcker i korthet kan du läsa mer om under diagnoser.

Begränsning vid ersättning för vissa diagnoser

Diagnoser på grund av sjukdom som är fastställda innan försäkringen har gällt 365 dagar omfattas normalt inte av försäkringen.

Pappers medlemsförsäkringar varierar mellan avdelningar

Din medlemsförsäkring kan se olika ut beroende på vilken avdelning inom Pappers du tillhör. Vissa avdelningar har från 2021 valt att lägga till en obligatorisk diagnosförsäkring med ersättning på 25 000 kronor, vilket gör att din ersättning ändå kommer upp i 50 000 kronor om du skulle bli sjuk.

Hör med din avdelning om vad som gäller för just dig.

Generella begränsningar

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.