Pappers

Grupplivförsäkring

Om du skulle gå bort kan dina anhöriga drabbas av oväntade kostnader. I ditt medlemskap kan en grupplivförsäkring ingå som kan hjälpa till att täcka till exempel begravningskostnader.

Som medlem i Pappers kan du omfattas av en grupplivförsäkring - men det är beroende av vilken avdelning du tillhör. Försäkringsbeloppet kan vara 105 000 kr till 315 000 kr beroende på vad din avdelning valt. För att ta reda på ditt exakta försäkringsbelopp, kontakta din avdelning. Den gäller till och med månaden innan 65 årsdagen. Vid fortsatt anställning gäller den längst till och med månaden innan 69-årsdagen.

Förmånstagare i ordning

  • Make, registrerad partner eller sambo
  • Arvingarna

Vill du ändra förmånstagare måste du skriftligen meddela detta till Folksam.

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

För försäkringen gäller grupplivförsäkringsvillkoren som du kan läsa här. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Försäkringsvillkor