Pappers

Inkomstförsäkring tillägg

Så hanterar vi dina personuppgifter

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet under förutsättning att du är berättigad till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan.​

Genom vår inkomstförsäkring får du skydd på inkomster upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 50 000 kronor.​

Ditt skydd sträcker sig under som längst 300 dagar. Tjänar du mer än 50 000 kronor kan du teckna ett tillägg, som ger dig ett skydd på upp till 80 procent av inkomst som överstiger 50 000 kr.​

Därför köper du tillägget

  • Du får ett skydd för din inkomst som överstiger taket på 50 000 kronor, upp till inkomst på 90 000 kronor.​
  • Extra bra om arbetsmarknaden är trög eller om lågkonjunktur råder​.

Vem omfattas?​

För att omfattas av försäkringen ska du oavbrutet ha varit medlem i förbundet de senaste tolv månaderna, innan du blev arbetslös. Denna kvalifikationstid gäller inte dig som blivit medlem i Pappers före 2020-07-01. För den frivilliga tilläggsförsäkringen gäller inte kvalifikationstiden om det tecknats innan 2020-10-01.​

Om du blir arbetslös

Om du får inkomstrelaterad ersättning från Pappers a-kassa kan du ha rätt till ersättning från försäkringen. Ersättningen betalas ut i efterskott och är inte skattepliktig.​

Vad kostar tilläggsförsäkringen?

Premien för tilläggsförsäkringen beror på din månadslön. Högsta försäkringsbara lön är 90 000 kr/mån. För att se vad det kostar och köpa tillägget går du in på ”Se ditt pris och köp” högst upp.​

För dig som är medlem i Pappers och får ersättning från din inkomstförsäkring erbjuder Folksam samtalsstöd.​

Samtalsstöd innebär upp till tre samtal med en specialist som till exempel familjerådgivare, ekonom, jurist, psykoterapeut eller psykolog.​

Du och din make, sambo eller registrerad partner får ett inledande samtal vardera med en socionom i vägledningssyfte för att tillsammans identifiera era behov och därefter komma i kontakt med rätt specialist.​

Du bokar tid hos Falck Healthcare på telefon:

08-20 26 24

Mån–fre, kl. 8–17.

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen

Försäkringen gäller för dig i din egenskap av medlem i ditt fackförbund. För att omfattas av inkomstförsäkringen måste du ha varit medlem i ditt förbund under minst tolv månader. (Just nu gäller speciella kvalifikationsregler, se rosa inforutan högst upp på sidan). Du måste också vara medlem i a-kassa som står under tillsyn av inspektionen för arbetslöshetsförsäkring.

Ansök om ersättning från försäkringen genom att anmäla arbetslöshet.

I och med Coronavirus-pandemin har regeringen gjort tillfälliga förändringar i a-kassan som kan påverka ersättningen från inkomstförsäkringen. Bland annat gäller att varje medlemsmånad i en a-kassa räknas som fyra månader under perioden mars–december 2020. Det innebär att medlemsvillkoret i en a-kassa kan uppnås inom tre månader. Tillfälliga förändringen gäller även kvalifikationstiden för inkomstförsäkringen hos Pappers.

Läs mer om förändringarna i a-kassan på regeringens hemsida.

Ersättningen motsvarar upp till 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst, som överstiger det inkomsttak som arbetslöshetskassan tillämpar, upp till 300 ersättningsdagar.

Därefter görs ett schablonavdrag som motsvarar skatt. Om du får annan inkomstrelaterad ersättning kan denna komma att minska ersättningsbeloppet från försäkringen.

Nej, för försäkringens skull behöver du inte anmäla något på förhand. Om du skulle bli arbetslös fyller du i en blankett som hanteras av ditt förbund. För att vara säker på att det inte ska uppstå diskussion om storleken på din ersättning är det däremot naturligtvis viktigt att du alltid ser till att du betalar fackföreningsavgift utifrån din faktiska inkomst. För att kontrollera detta kan du kontakta ditt förbund.

Du som omfattas av försäkringen och har blivit arbetslös med en ersättningsgrundande inkomst som överstiger 33 000 kronor per månad, kan få ersättning från försäkringen. Du måste ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från Pappers arbetslöshetskassa för den aktuella perioden.

Det är lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) som uttalar att den ersättningsgrundande inkomsten måste vara högre än 33 000 kronor per månad för att man ska kunna få ersättning från försäkringen.

Nej, ersättningen från försäkringen är skattefri och inget du betalar skatt på.

Från och med att ditt förbund tecknat gruppavtal med Folksam och att du beviljats medlemskap i förbundet. För att få ersättning från inkomstförsäkringen behöver du sedan ha varit medlem i minst 12 månader i ditt fackförbund.

Försäkringen upphör att gälla den första dagen i den månad du fyller 66 år. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla om gruppavtalet upphör eller om du utträder ur förbundet.

Nej det påverkar inte såvida du fortfarande tillhör den försäkringsberättigande gruppen. Om du byter arbete till en annan bransch och efter bytet tillhör ett annat förbund och annan arbetslöshetskassa, beror det på det nya förbundets regler och medlemsförmåner.

Enligt lag kan du som mest få upp till 80 procent av inkomsten vid arbetslöshet.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.​

Villkor inkomstförsäkringen

Pappers försäkringsbesked