Folksam Bospar

Så hanterar vi dina personuppgifter

I samarbete med Riksbyggen

Spara till ditt boende i Folksam

Att spara till ditt boende i Folksam betyder att dina pengar läggs i en kapitalförsäkring med traditionell förvaltning. Det betyder att vi sköter placeringarna åt dig och du kan ta det lugnt även när det är oroligt på marknaden.

  • Ett extra bra sparande till din eller dina barns drömbostad – pengarna växer med en återbäringsränta och har garanti.
  • Hållbarhet under tiden du sparar – vi finansierar miljöförbättrande projekt via gröna obligationer i Sverige och utomlands.
  • Luta dig tillbaka och låt oss göra jobbet – vi placerar dina pengar på ett ansvarsfullt sätt så att du kan känna dig trygg.
Teckna Bospar

I samarbete med Riksbyggen

Erbjudande som har utformats i samarbete med Riksbyggen.

Riksbyggens webbplats

Villkor och information

Här hittar du fullständig information om ditt sparande så att du kan känna dig trygg med vad det innebär. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 0771-950 950.

Här förklarar vi det som kan vara lite svårare att förstå. Som hur det fungerar när du tar ut dina pengar, vilka avgifter som finns och hur du kan ta ut dina pengar.

Avgifter och skatt

Fast avgift:
120 kronor per år

Kapitalavgift:
0,65% på ditt sparande per år

Skatt:
I en kapitalförsäkring betalar du en årlig avkastningsskatt. Hur mycket du betalar beror på värdet i försäkringen i början av varje år, insättningar under året och nivån på statslåneräntan. Folksam betalar in skatten till Skatteverket, så du slipper att tänka på detta själv. 

Lite mer om avgifterna i försäkringen 
  • När du sparar hos Folksam innebär det att våra experter placerar dina pengar så tryggt och bra som möjligt. Vi tar ansvar för att du ska få bästa möjliga avkastning utan att göra avkall på ditt behov av tryggt sparande.
  • Vi försöker alltid att ha låga avgifter. Eftersom Folksam är kundägt kommer vi att betala tillbaka eventuellt överskott till dig som kund. Detta görs genom återbäringsräntan.

När du sparar i Folksams traditionella försäkring så skyddar du dina pengar vid en nedåtgående marknad genom det så kallade garantibeloppet. Det betyder att 4/5 av ditt insatta kapital ligger till grund för din garanti. Men det troligaste är att dina pengar ökar i värde under åren du sparar.

Garantibelopp

Vi hjälper dig att placera dina pengar, vilket gör att du kan slappna av och låta oss sköta jobbet åt dig. Det minsta belopp du kan spara är 500 kronor i månaden. Men de flesta som sparar till sin bostad på det här sättet sparar mer än så.

Många sätter dessutom in ett lite större startbelopp för att snabbare bygga upp sitt kapital. Du kan pausa sparandet eller ändra månadsbeloppet om du behöver. Glöm inte att du när som helst kan göra extrainsättningar utöver månadsbeloppet.

Ju längre du sparar desto större är chansen att dina pengar ska öka i värde. Framtiden är så klart oviss för oss alla men vi har lång erfarenhet av att förvalta pengar i både upp- och nedgångar och historiskt sett har vi givit en god avkastning.

För att pengarna ska växa så mycket som möjligt så är det bra om du låter dem finnas kvar hos oss i minst 10 år innan du börjar ta ut dem. Men pengarna är inte låsta – om behov uppstår kan du fortfarande ta ut dem i förtid mot en avgift.

Utbetalning av engångbelopp

Du kan inte ta ut kapitalet första året. Vid uttag därefter tillkommer avgifter enligt en avgiftstrappa.

Försäkringsår Avgift per återköpt för Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning som tecknats online
År 1 Återköp ej tillåtet
År 2–5 200 kronor + 250 kronor
År 6– 250 kronor

Ett tryggt sparande

När du står inför att köpa din drömbostad vill du inte stå inför för stora svängningar eller se ditt kapital sjunka kraftigt, som det riskerar i till exempel fonder och aktier. Ditt sparande växer med utjämnad återbäringsränta vilket ger en jämnare avkastning över tid. 

Spara till ditt barn

Om du som förälder vill spara till ditt barns första bostadsköp är det extra bra att spara i försäkring. Du disponerar pengarna och riskerar inte att tappa kontrollen över sparandet på barnets 18-årsdag.

Fokus på hållbar utveckling

Dina pengar ska ge god avkastning och samtidigt bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Vi väljer in, väljer bort och påverkar bolag i portföljerna utifrån tuffa placeringskriterier samt investerar i grön infrastruktur och klimatanpassningsåtgärder.

Du är tre steg ifrån att starta ditt sparande

Men ta först del av villkor och viktig information:

1. Logga in med BankID

Du startar sparandet i ditt namn genom att identifiera dig.

2. Anpassa ditt sparande

Du behöver svara på några frågor för att vi ska kunna anpassa sparandet efter dig.

3. Granska och godkänn

Dubbelkolla så att allt stämmer. Du får en kvittens och sedan är det bara att logga in på Mina Sidor för att se ditt sparande.

Låter bra, jag vill börja spara

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om kapitalförsäkring.

- Flexibelt sparande och uttagsmöjligheter
- Välj förmånstagare fritt
- Ingen vinst- eller inkomstskatt

Försäkringen faller ut vid en överenskommen tidpunkt eller när försäkrad avlider.

Avkastningsskatt
Sparandet beskattas enligt Lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kapitalunderlag är ingående försäkringskapital den 1 januari plus hela värdet av premieinsättningar under perioden januari - juni och halva värdet av premieinsättningar under perioden juli - december. Skatteunderlag är kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående beskattningsår plus en procentenhet, dock minst 1,25 procent. Skatteunderlaget beskattas sedan med 30 procent.

Avkastningsskatten betalas in av Folksam, som är den skattskyldiga. Folksam tar ut skatten månadsvis genom inlösen av fondandelar. Skatten tas ut under hela försäkringstiden samt även vid utbetalning och eventuellt återköp eller flytt.

Skatt vid utbetalning
Du betalar ingen inkomstskatt för de belopp som betalas ut från försäkringen.

Kapitalvinstskatt
Du betalar ingen skatt på kapitalvinsten.

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor

Få koll på din totala pension

På minpension.se får du en helhetsbild av din totala pension, även den allmänna från staten.

Koll på pensionen med minpension.se