Tidigare erbjudande

Sparliv 60+

Ring 0771-950 950 för att få information om försäkringen

Sparliv 60+ kan inte nytecknas sedan 1 januari 2019, men redan tecknade avtal löper på tillsvidare. Här följer en kort information om Sparliv 60+.
Sparliv 60+ består av två försäkringar:
  • Grupplivförsäkring (dödsfallsförsäkring) = Ett efterlevandeskydd
  • Fondförsäkring = Ett sparande

Grupplivförsäkringen och fondförsäkringen i Sparliv 60+ kompletterar varandra. Grupplivförsäkringen betalas ut som ett engångsbelopp vid dödsfall. Sparandet i fondförsäkringen kan du använda till vad du vill.

I takt med att du blir äldre minskar den ersättning som kan betalas ut från grupplivförsäkringen. I gengäld förväntas värdet på ditt sammanlagda sparande öka. Hur stort beloppet blir i framtiden beror på hur mycket du sparar, när du börjar och hur fonderna du sparar i har utvecklats.

Vad kostar det?

Månadskostnaden för Sparliv 60+ bestäms för ett kalenderår i taget. Betala antingen 229 eller 404 kronor i månaden, du väljer själv. Grupplivförsäkringen på 54 kr/mån ingår alltid. Premien betalar du enkelt via autogiro och inte via fakturor.

Sparande 350 kr/mån Sparande 175 kr/mån
Grupplivförsäkring 54 kr/mån Grupplivförsäkring 54 kr/mån
Fondförsäkring 350 kr/mån Fondförsäkring 175 kr/mån
Summa: 404 kr/mån Summa: 229 kr/mån
Du behöver inte fundera på vilka fonder du ska spara i, de är förbestämda. Vi har valt två fonder som har låg risk och låga avgifter för att du ska kunna känna dig trygg med ditt sparande – en räntefond och en hedgefond.

I Sparliv 60+ ingår även en grupplivförsäkring som betalas ut till dödsboet.

Fakta om fondförsäkring

  • Dina pengar placeras med låg risk.
  • Redan efter ett år har du möjlighet att ta ut ditt sparade kapital minus en uttagsavgift.
  • De avgifter som tillkommer är en uttagsavgift från 225 kronor och försäkringsavgifter som är bara 10 kronor per månad och 0,3 procent av det sparade beloppet. Dessutom tillkommer fondavgifter, som fondbolagen tar ut.
  • Om du tar ut hela det sparade beloppet utan att fortsätta spara, upphör försäkringen.
  • När du avlider, betalas ditt sparade belopp ut till dödsboet.

Fakta om grupplivförsäkring

  • När du avlider, betalas ett engångsbelopp på upp till 40 000 kronor (beroende på din ålder) ut till dödsboet.
  • Beloppet som betalas ut är befriat från inkomstskatt.

Det sammanlagda beloppet kommer att variera beroende på hur gammal du är när du tecknar försäkringen och om du väljer att betala 229 eller 404 kronor i månaden.

Här visar vi två exempel på personer som börjar spara med det lägsta beloppet - 229 kronor i månaden.

Viktigt att veta

  • Exemplen förutsätter att fondförsäkringens avkastning är 2,5 procent över tiden och att förvaltningskostnaderna fortsätter vara låga. Detta är en prognos och inte en utfästelse.

Clas tecknar när han är 65 år

Clas Carlsson tecknar försäkringen för 229 kr/mån när han är 65 år. Så här ser värdeutvecklingen ut för honom:

Ålder Gruppliv Sparande Total
70 år 34 000 kr 10 522 kr 44 522 kr
75 år 24 000 kr 22 274 kr 46 274 kr
85 år 0 kr 49 987 kr 49 987 kr

Birgitta tecknar vid 68 års ålder

Birgitta Ulvesåker tecknar samma försäkring som Clas, men väntar tills hon är 68 med resultatet:
Ålder Gruppliv Sparande Total
70 år 34 000 kr 4 061 kr 38 061 kr
75 år 24 000 kr 15 070 kr 39 070 kr
85 år 0 kr 41 031 kr 41 031 kr

Har du frågor om försäkringen? 

Ring
0771–950 950
Måndag - fredag 7.30-21, lördag - söndag 9-19.

Säljfolder Sparliv 60+

Villkor