SRAT

Patientförsäkring

För medlemmar i fackförbundet SRAT

Du som är medlem i fackförbundet SRAT och är legitimerad tandhygienist, optiker, audionom, barnmorska eller logoped och samtidigt egen företagare kan teckna Patientförsäkring.

Försäkringen lämnar ersättning för personskada enligt Patientskadelagen och gäller för skada i samband med hälso- och sjukvård bedriven i Sverige.

Läs mer om patientförsäkringen nedan.

SRAT Patientförsäkring

Teckna patientförsäkringen genom att kontakta Medlemsservice på SRATs kansli på 08-4424460 eller skicka mejl till kansli@srat.se.