SRAT

Patientförsäkring

Ring 08-44 24 460 så hjälper vi dig.

Du som är medlem i SRAT och är egen företagare kan teckna Patientförsäkring.

Försäkringen lämnar ersättning för personskada enligt Patientskadelagen och gäller för skada i samband med hälso- och sjukvård bedriven i Sverige.

Gäller för tandhygienister, optiker, audionomer, barnmorskor  och logopeder som är medlemmar i SRAT.

Läs mer om patientförsäkringen nedan.

SRAT Patientförsäkring

För att teckna patientförsäkring kontakta SRATs medlemsregister.

Ring 08-4424460 eller maila oss på: kansli@srat.se