SULF

Inkomstförsäkring

Tillfälliga förändringar i a-kassa

 • För att underlätta för personer som drabbats av ofrivillig arbetslöshet i samband med coronapandemin, har regeringen beslutat att tillfälligt höja ersättningen från A-kassan. Den högre ersättningen kommer att gälla ända fram till årsskiftet 2022/2023.

  När A-kassan höjs minskar ersättningen från din inkomstförsäkring, om du är eller blir arbetslös. Annars skulle du bli överkompenserad. Tänk på att dessa förändringar är tillfälliga och att det finns kvalifikationstid i inkomstförsäkringen, upp till 12 månader, för att ha rätt till ersättning.

   Läs mer om förändringarna i a-kassan på regeringens hemsida.
Ditt förbund har tecknat en inkomstförsäkring hos Folksam som ger dig ett skydd de första 150 dagarna med möjlighet att teckna 300 dagar. Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet under förutsättning att du är berättigad till ersättning från a-kassan.

Genom din inkomstförsäkring får du skydd på inkomster upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 80 000 kronor per månad - vanlig a-kassa ger dig bara ett skydd på inkomst upp till 33 000 kronor.
 • Om du har en ersättningsgrundande inkomst under 33 000 kronor men över 27 500 kronor per månad, omfattas du av inkomstförsäkringen från dag 101 till 150
 • Om du vill förlänga antalet utbetalningsdagar kan du teckna vårt tillägg och få ytterligare 150 dagar, sammanlagt 300.
 • Om du får ersättning från din inkomstförsäkring får du även tillgång till Karriärcoachning.

Vem omfattas?

För att omfattas av försäkringen ska du oavbrutet ha varit medlem i förbundet samt varit med i a-kassan de senaste 12 månaderna, innan du blev arbetslös

Om du blir arbetslös

Om du får ersättning från A-kassa har du rätt till ersättning från försäkringen. Ersättningen betalas ut i efterskott och är inte skattepliktig.

Ditt förbund har tecknat en inkomstförsäkring hos Folksam som ger dig ett skydd de första 150 dagarna med möjlighet att teckna 300 dagar.

Om du får ersättning från din inkomstförsäkring får du även tillgång till Karriärcoachning. Med Karriärcoachning får du professionell och individuell hjälp av certifierade coacher med lång erfarenhet. Du får praktiska verktyg och hjälp att komma tillbaka till arbetslivet.

Här nedan kan du få en generell översikt på vad inkomstförsäkringen kan ge dig i ersättning och vad skillnaden blir mot att bara ha A-kassa de första 150 dagarna av din arbetslöshet, samt ersättning för om du tecknar tilläggsförsäkringen som skyddar upp till 300 dagar.

Beloppen som anges motsvarar ersättning före skatt.

Viktigt att veta

 • Vem omfattas?
  För att omfattas av försäkringen ska du oavbrutet ha varit medlem i förbundet de senaste 12 månaderna, innan du blev arbetslös.

  Om du blir arbetslös
  Om du får ersättning från A-kassa har du rätt till ersättning från försäkringen. Ersättningen betalas ut i efterskott och är inte skattepliktig.

Förläng antalet utbetalningsdagar

Om du vill förlänga antalet utbetalningsdagar kan du teckna vårt tillägg och få ytterligare 150 dagar, sammanlagt 300.

Efter de första 150 dagarna ger tillägget upp till 80 procent av lönen, upp till 80 000 kronor per månad.

Så tecknar du tillägget

För att köpa till ytterligare 150 dagar på din inkomstförsäkring går du in i tecknaflödet högst upp där du även kan se och köpa till dina andra medlemsförsäkringar.

Därför köper du tillägget

 • Du får en utökad trygghet från 150 till 300 dagar
 • Du får tid på dig att ordna din situation och ett nytt jobb
 • Extra bra om arbetsmarknaden är trög eller om lågkonjunktur råder

Vad kostar tilläggsförsäkringen?

Premien för tilläggsförsäkringen beror på din månadslön. Högsta försäkringsbara lön är 80.000 kr/mån. För att se vad det kostar och köpa tillägget går du in på ”Se ditt erbjudande och priser” högst upp.

Viktigt att veta

 • Vem omfattas av tilläggsförsäkringen?
  Du omfattas av försäkringen om du tillhör den försäkringsberättigade gruppen och om försäkringen har varit i kraft oavbrutet i tolv månader innan du blir arbetslös. Under kvalifikationstiden får du inte ha varit arbetslös.

För dig som är medlem i SULF och får ersättning från din inkomstförsäkring finns en ny tjänst – Karriärcoachning. Folksam erbjuder denna tjänst i samarbete med AS3, ett nordiskt karriärrådgivningsföretag. Du får verktygen för att bli bättre förberedd i ditt fortsatta arbetsliv.

Med Karriärcoachning får du professionell och individuell hjälp av certifierade coacher med lång erfarenhet. Du får praktiska verktyg och hjälp att komma tillbaka till arbetslivet.

Börja med Karriärcoachning

Ring AS3: +46706-44 44 02
Mejla: ul@as3.se

Produktblad - Karriärcoachning

Product sheet - Career Coaching

Läs mer på AS3

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen

Försäkringen gäller för dig i din egenskap av medlem i ditt fackförbund. För att omfattas av inkomstförsäkringen måste du ha varit medlem i ditt förbund under minst 12 månader. Du måste också vara medlem i a-kassa som står under tillsyn av inspektionen för arbetslöshetsförsäkring.

Du ansöker själv om ersättning från försäkringen genom att fylla i och skicka in blanketten ”Ansökan om ersättning” som finns längre upp på sidan (lägre ner i mobil). Kom ihåg att bifoga a-kassans beslut tillsammans med din ansökan.

För att omfattas av försäkringen ska du ha varit oavbrutet medlem i förbundet de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens inträde. Med arbetslöshetens inträde avses den dag då du har din första karensdag för arbetslöshetsersättning.

Ersättningen motsvarar upp till 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst, som överstiger det inkomsttak som arbetslöshetskassan tillämpar, för närvarande 33 000 kronor per månad de första 100 ersättningsdagarna.

Därefter görs ett schablonavdrag som motsvarar skatt. Om du får annan inkomstrelaterad ersättning kan denna komma att minska ersättningsbeloppet från försäkringen.

Nej, för försäkringens skull behöver du inte anmäla något på förhand. Om du skulle bli arbetslös fyller du i en blankett som hanteras av ditt förbund. För att vara säker på att det inte ska uppstå diskussion om storleken på din ersättning är det däremot naturligtvis viktigt att du alltid ser till att du betalar fackföreningsavgift utifrån din faktiska inkomst. För att kontrollera detta kan du kontakta ditt förbund.

Du som omfattas av försäkringen och har blivit arbetslös med en ersättningsgrundande inkomst som överstiger 33 000 kronor per månad, kan få ersättning från försäkringen. Du måste ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från svensk arbetslöshetskassa för den aktuella perioden.

Det är lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) som uttalar att den ersättningsgrundande inkomsten måste vara högre än 33 000 kronor per månad för att man ska kunna få ersättning från försäkringen.

Nej, ersättningen från försäkringen är skattefri och inget du betalar skatt på.

Från och med att ditt förbund tecknat gruppavtal med Folksam och att du beviljats medlemskap i förbundet. För att få ersättning från inkomstförsäkringen behöver du sedan ha varit medlem i minst 12 månader i ditt fackförbund.

Försäkringen upphör att gälla den första dagen i den månad du fyller 65 år. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla om gruppavtalet upphör eller om du utträder ur förbundet.

Nej det påverkar inte såvida du fortfarande tillhör den försäkringsberättigande gruppen. Om du byter arbete till en annan bransch och efter bytet tillhör ett annat förbund och annan arbetslöshetskassa, beror det på det nya förbundets regler och medlemsförmåner.

Enligt lag kan man inte få lika mycket i arbetslöshetsersättning som i lön utan högst 80 procent.

Begära ersättning

För att få ersättning från inkomstförsäkringen måste du uppfylla de här kriterierna:
 • Du måste ha varit medlem i förbundet i minst tolv månader innan du blev arbetslös
 • Du måste vara berättigad till ersättning från svensk A-kassa

Så här gör du

Ersättning från svensk A-kassa
Skicka in din ansökan tillsammans med en kopia av beslutsbrev och det första utbetalningsbeskedet från svensk A-kassa, till adressen nedan.

Ersättning från Försäkringkassan (aktivitetsstöd)
Skicka din ansökan tillsammans med en kopia av beslutsbrevet från svensk A-kassa, en kopia på beslut/anvisning från Arbetsförmedlingen och det första utbetalningsbeskedet från Försäkringskassan, till adressen nedan.

Blankett - ansökan om ersättning

Application for Compensation

Bra att veta om ersättning

Om du har varit ansluten till en inkomstförsäkring i annat fackförbund, kan du få tillgodoräkna dig den tiden. Studentmedlemskap räknas som kvalifikationstid men berättigar inte till ersättning från inkomstförsäkringen Rätten till ersättning från inkomstförsäkringen upphör vid månadsskiftet före den månad du fyller 65 år.

Villkor och försäkringsbesked

Här nedan kan du ladda hem fullständiga villkor och ditt senaste försäkringsbesked. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Försäkringsvillkor

Försäkringsbesked

Försäkringsbesked (engelskt)